Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Divórciome! Pasos paira repartir os bens gananciales

Cando hai un divorcio, débese levar a cabo un inventario dos bens e as débedas paira poder facer a súa distribución equitativa entre as partes
Por Blanca Álvarez 16 de Xullo de 2021
Reparto bienes gananciales
Imagen: photographee.eu

Sepárome! E como repartir agora a casa, as contas de aforro ou o coche? Ao casar en réxime de gananciales, os bens —e tamén as débedas— que se adquiriron durante o matrimonio son dos dous cónxuxes e deben distribuírse de maneira equitativa. Como facelo de forma acertada? Como se expón neste artigo, antes de repartir os bens hai que levar a cabo un inventario detallado dos mesmos. Tras realizar estes trámites, xa se pode proceder á distribución, pero sempre é mellor facelo coa axuda de avogados expertos na materia.

Que son os bens gananciales?

Os bens gananciales son os comúns de ambos os cónxuxes, que proceden das ganancias que houbo durante o matrimonio. Considérase que son gananciales mentres non se probe que pertenzan de maneira privativa só a un dos dous cónxuxes.

E en que consiste a súa liquidación? É o proceso paira facer a repartición destes bens en común. Sempre se tenta que sexa equitativo para que ningunha parte salga gañadora ou perdedora. Pero é importante que, antes da repartición, sempre se determinen as ganancias obtidas por calquera dos cónxuxes.

Despois, xa se pode proceder á liquidación e a distribución. Ao liquidar os bens, estes pasan de ser propiedade común a converterse nunha propiedade individual das persoas que formaron o matrimonio.

Como se reparten os bens gananciales tras o divorcio

Como se fai a repartición dos bens comúns? Tárdase moito? Hai que pagar algo? Son moitas as dúbidas que se acumulan ao redor deste proceso.

✅ Non existe prazo legal paira a repartición, “pero o máis desexable, rápido e menos custoso é facelo cando nos divorciamos”. Fiscalmente tamén é máis vantaxoso facelo ao mesmo tempo, xa que a adxudicación dos bens por divorcio está exenta dalgúns impostos.

Con todo, debido a que nun divorcio hai cuestións emocionais de peso, é moi habitual deixar este trámite paira un momento posterior e sinalar no convenio de divorcio que a repartición se fará despois, a través do procedemento de liquidación do réxime económico matrimonial.

✅ Custa moito repartir os bens? Como toda escritura pública ante notario, o procedemento ten un custo. Ademais, tras a adxudicación, haberá que inscribir de novo os bens no Rexistro Civil e no Rexistro da Propiedade, a nome do novo propietario.

Os gastos dependerán da contía dos bens que se distribúan, pois non é igual repartir una soa vivenda que varias casas, máis un local, un terreo e dous ou tres vehículos.

Pasos paira liquidar os bens da sociedade

Hai que seguir una serie de pasos previos á distribución de bens: realizar un inventario onde apareza o activo (vivenda, terreos, aveños…) e o pasivo (débedas) do matrimonio.

 ➡️ Si hai mutuo acordo, todo é moi sinxelo, e pódese incluír a repartición de bens no convenio regulador que presenten coa demanda de separación ou divorcio. Tamén é posible facelo posteriormente.

 ➡️ Cando non é posible chegar a acordos respecto da adxudicación do patrimonio, hai que liquidalo por vía xudicial, opción menos desexable e bastante máis custosa, pois se precisa de avogado e procurador. Neste segundo caso, hai varios pasos:

  • Paso 1. Solicitar inventario. Ao presentar a demanda, un dos cónxuxes fai a súa proposta de inventario, onde hai activos e pasivos. Debe incluír documentos justificativos talles como facturas, escrituras, contratos, etc.

  • Paso 2. Facer inventario. Ponse data paira acudir ao xulgado e facer inventario. Si algún dos cónxuxes non comparece, enténdese que está de acordo coa proposta do outro. Si os dous van e chegan a un acordo sobre a proposta de inventario, dáse por concluído o acto. E si hai disputas, citaráselles a unha vista paira resolver a controversia e o xuíz ditará una resolución na que aproba o inventario.

  • Paso 3. Disolución da sociedade. Tras ditar a resolución na que se aproba o inventario, o xuíz establece a disposición e administración dos bens comúns. Disólvese a sociedade de gananciales.

  • Paso 4. Proposta de liquidación de bens. Faise una proposta de liquidación e cada cónxuxe pode incluír no seu parte algúns bens sobre os que ten preferencia. Se o valor dos bens supera aos que se atribuirán ao outro cónxuxe, debe abonar a diferenza en diñeiro.

  • Paso 5. Repartición dos bens. Cando se admite esta solicitude, sinálanse o día e hora en que os cónxuxes deben comparecer. Se uno dos cónxuxes non o fai, enténdese que está de acordo e conclúe o acto. Se non se pon de acordo (bastante común), noméase a un contador e perito para que avalíen os bens. En dous meses o contador debe elaborar un escrito onde indique os bens que forman o patrimonio, o seu valor e os que se asignarán a cada cónxuxe.

  • Paso 6. Alegacións. Despois da presentación do escrito do contador, hai 10 días paira formular por escrito en que puntos e por que hai desacordo coa repartición. Se non hai escrito ou están de acordo, o xuíz dita un auto aprobando a liquidación.

Repartir bienes ganancialesImaxe: Cordell and Cordell

Liquidación de mutuo acordo

Facer a repartición de mutuo acordo sempre é vantaxoso. É o máis rápido, económico e, ademais, ten un menor custo emocional pois todo termina rapidamente. Neste caso os trámites e pasos que hai que seguir son moi sinxelos, sobre todo se se inclúe a liquidación de sociedade de gananciales de mutuo acordo no convenio regulador que presenten xunto á demanda de separación ou divorcio:

  • Os dous membros do matrimonio deben buscar un avogado ou, se desexan abaratar custos, poden ter o mesmo.
  • Se cada cónxuxe teñen un representante legal, eles fan o inventario e levan a cabo todas as xestións necesarias paira disolver a sociedade de gananciales.
  • Recóllese en un Convenio Regulador e preséntase coa demanda de divorcio.
  • No caso de que non haxa obxeccións, apróbase e o proceso terminou.

Tamén se pode facer a liquidación nun convenio posterior ao divorcio. Non hai problema e, estando de mutuo acordo, séguese o mesmo procedemento, os cónxuxes ratifícanse na proposta que se presente e realízase a liquidación.

Como se liquidan os bens gananciales cando hai fillos?

O principal foco de problemas na repartición de gananciales, se hai fillos menores, é a vivenda familiar. En xeral, aínda que quen decide é o xuíz, o piso adóitallo quedar o cónxuxe que teña a custodia, aínda que se é propiedade do matrimonio, os dous cónxuxes continúan sendo propietarios.

Os obxectos de uso cotián dos nenos e a casa tamén serán paira o que quede coa custodia dos menores.

Hai casos máis complicados, como cando a custodia é compartida. En todo caso, o uso da casa non só atribúese por ter a custodia dos fillos senón ao cónxuxe que se estima que se atopa máis necesitado de protección.