Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Domiciliación da nómina

As diferentes entidades ofrecen desde varios anticipos da nómina ata a devolución do 2% do importe dos principais recibos
Por José Ignacio Recio 17 de Abril de 2007

Bancos e caixas de aforros atópanse inmersos nunha intensa guerra por ofrecer produtos cada vez máis rechamantes cos que tratan de captar as nóminas dos seus clientes. Os créditos ao 0% son agora o gancho máis efectivo á hora de conseguir máis clientes. Pero non soamente ofrecen este servizo, tamén xogos informáticos, seguros de saúde, descontos nos recibos da economía familiar, cartóns de crédito gratis durante o primeiro ano, acceso á banca por Internet e diñeiro en efectivo son algunhas das estratexias que están a empregar as entidades bancarias durante os últimos meses. Ás veces, os servizos e agasallospola domiciliación da nómina ou a pensión son interesantes, polo que convén informarse no noso banco do que ofrecen por dispor dos nosos ingresos regulares a fin de mes, e elixir o que mellor se adapte ás nosas necesidades.

Devolucións

Unha das prácticas máis utilizadas polas entidades financeiras son as que incitan aos clientes a domiciliar conxuntamente todos os recibos domésticos nunha soa conta, sen que isto supóñalles desembolso algún, pois á hora de pagar un recibo ou domiciliar unha nómina algúns bancos e caixas non cobran comisión, senón máis ben ao contrario, varias entidades ofrecen unha serie de vantaxes financeiras e agasallos.

Unha das prácticas máis utilizadas polas entidades financeiras son as que incitan aos clientes a domiciliar conxuntamente todos os recibos domésticos nunha soa conta, sen que isto supóñalles desembolso algún
Banco Pastor, Banco Popular, Banco Sabadell e ING Direct, por exemplo, devolven entre o 2% e o 5% dos recibos domiciliados na conta onde o cliente cobra a nómina. Pero é conveniente que o titular lea todas as condicións do contrato, xa que en moitas ocasións están suxeitas a un período determinado de permanencia. Así por exemplo, Caixa Douro devolve o 1% do recibo do teléfono, o 2% da luz e o 5% da curmá do seguro do fogar, pero unicamente durante os doce meses seguintes de domiciliar a primeira nómina. Aínda así, a principal vantaxe desta operación é a comodidade e o aforro de tempo que supón e ademais, en caso do extravío dun papel, o banco pode proporcionar un duplicado inmediatamente e sen maior problema.

O abanico de ofertas onde as entidades devolven unha cantidade determinada por domiciliar os seus recibos é bastante ampla. Unha delas é a que puxo en práctica a financeira holandesa ING Direct con Cóntaa ‘Nómina’, sen comisións de mantemento. Tampouco cobra comisións nas transferencias nacionais e internacionais de ata 50.000 euros e ingreso de cheques e devolve o 2% dos principais recibos (luz, gas, teléfono fixo e móbil e Internet) domiciliados.

Similares son as condicións que oferta o Banco Popular, cun aforro tamén do 2% dos principais recibos que estean domiciliados na mesma conta. Pero neste caso conta coa particularidade de que se adianta o importe da nómina sen custo ata os 1.800 euros, e finánciase ata un máximo de cinco mensualidades a devolver no prazo dun ano, en condicións preferentes e sen comisións.

Outras entidades, en cambio, decántanse directamente polos agasallos. É o caso do Banco Sabadell, que ingresa 200 euros, Banesto 150 euros e 60 euros ING Direct. Outras, en cambio, prefiren ofrecer obsequios de toda índole: a Kutxa (móbiles), Caixa San Fernando ( televisores), Caixa Douro (cruceiros) e Unicaja (seguros de accidente), nun exemplo de imaxinación por parte dos bancos e caixas de aforro.

Outra fórmula interesante para o usuario é a que lanzou recentemente Bancaja, a través de Nómina ‘Bancaja’ que permite aprazar durante seis meses a hipoteca no caso que se perda o emprego. As cotas aprazadas pagaranse ao final do préstamo sen intereses adicionais. Poderase aprazar o préstamo unha vez cada tres anos, a condición de que o titular non estea en situación de falta de pagamento e o emprego perdeuno durante o últimos tres meses.

Créditos

Pero se en algo se diferencia esta operación bancaria durante os últimos meses é que os clientes pasaron de non pagar comisións a obter créditos ao 0%, ou en condicións moi vantaxosas. O Banco Santander Central Hispano ofrece un anticipo de ata catro mensualidades sen custo algún para un importe máximo de 6.000 euros. Adicionalmente conta con descontos en diferentes sectores turísticos e en telefonía. O seu principal competidor, o Bilbao Biscaia Argentaria, mantén no mercado o ‘Crédito Nómina’, polo cal o usuario recibe un préstamo ao 0% de intereses ata doce veces o soldo mensual durante un ano. Se se continúa con este produto non se pagan intereses nin comisións durante o primeiro ano, aínda que a partir desta data a entidade aplica un tipo de interese fixo do 7,5%.

Outra entidade que se subiu ao carro de ofrecer créditos ao 0% é Unicaja, que proporciona no ‘seu Crédito Nómina Sen Intereses’ ata 12.000 euros a devolver nun prazo máximo de 12 meses, e sen comisións de apertura. O cliente pode solicitar este crédito ao domiciliar a nómina, cuxo importe mínimo é de 1.000 euros mensuais, a cambio de comprometerse a manter a domiciliación, polo menos un ano. Pero tamén foron outras entidades financeiras as que se apuntaron a esta tendencia. A Caixa de Aforros do Mediterráneo (CAM) é unha delas, que decidiu eximir das comisións aos seus clientes con nómina. Ademais, ofrece outros servizos, como o anticipo de nómina sen intereses, un crédito con condicións favorables, un seguro de accidentes e diversas promocións.

Caixa Madrid foi a última en unirse a esta ‘moda’. A entidade madrileña ha lanzado o servizo ‘Nómina Redonda’, que permite aos clientes que domicilien a súa nómina obter un crédito cun tipo de interese cero e a exención das comisións. A contía do crédito dependerá do soldo mensual de cada persoa, xa que o máximo que se poderá solicitar será doce veces o importe da nómina ata un máximo de 30.000 euros.

Outros servizos ligados á captación da nómina son os descubertos en conta (300 euros no caso de Caixa Douro), hipotecas e préstamos ao consumo en condicións preferentes. Un exemplo disto último proporciónao a Kutxa, que rebaixa un punto o tipo de interese do crédito persoal a condición de ter domiciliada a nómina. Outro reclamo é o de dispor, sen custo algún, de alertas ao móbil do cliente, mediante SMS, no mesmo momento en que o soldo queda ingresado na conta do titular. Bankinter e Caixa España son algunhas das entidades que xa o ofrecen. Debe quedar claro que cada entidade desenvolve os seus propios servizos, ningún é igual. É o propio cliente quen debe identificalos cos seus intereses. Ao final, todo dependerá de se este necesita un crédito para reformar a casa, ou se sae máis rendible aforrar un tanto por cento en cada recibo domiciliado.

Propostas orixinais

As dúas propostas máis orixinais e innovadoras do panorama bancario propuxéronas Banesto e Banco Popular. O primeiro deles, coincidindo coa estrea en España da ‘Playstation 3’, optou por entregar unha aos clientes que domicilien a nómina e dous recibos durante un total de 25 meses, xunto cun xogo de Fórmula 1. Pola súa banda, o Banco Popular regala un ‘GPS Mio C250’, con mapas da península ibérica e as principais estradas de Europa aos clientes que domicilien a súa nómina no seu banco, aínda que iso si, destinada aos que manteñan domiciliada a súa nómina durante un período mínimo de 24 meses. Ao mesmo tempo, esta operación dá acceso a ter uns servizos financeiros exclusivos, entre os que se atopan descontos en seguros e cartóns de crédito e de débito gratuítas.

Outra opción que poden elixir os usuarios é a desenvolvida pola Caixa, que decidiu ampliar as vantaxes que ofrece aos seus clientes por domiciliar a súa nómina ao ofrecer unha rendibilidade adicional do 1% a quen contraten o novo ‘Depósito Nómina 10’. Este produto ofrece unha rendibilidade do 10% nominal anual durante o primeiro mes e o 100% da suma dos rendementos mensuais do índice bolsista Ibex 35 no quince meses de vida do depósito.

Vantaxes e desvantaxes de domiciliar a nómina

 • É aconsellable comparar o que ofrece cada banco ou caixa, porque non todos dan o mesmo. A pluralidade de ofertas cada vez é maior.
 • A maioría das promocións consisten en agasallos, cartóns de crédito gratis durante o primeiro ano e acceso á banca por Internet ou por teléfono. É recomendable reflexionar se merece a pena domiciliar a nómina.
 • A última tendencia céntrase na eliminación de comisións, mesmo en devolver un tanto por cento dos recibos domiciliados.
 • Se se necesita unha cantidade de diñeiro urxentemente, algunhas entidades tamén contemplan anticipos de nómina, aínda que as cantidades adoitan ser xeralmente mínimas.
 • Non se debe domiciliar a nómina soamente polos agasallos ofrecidos, senón pola maior rendibilidade que se obteña da mesma.
 • Un posible inconveniente é o tempo de demora, xa que se a empresa traballa cunha entidade que non é a nosa, o cobro pode demorarse algún día máis.
 • O máis acertado é falar persoalmente co banco e que diga abertamente o que vai ofrecer.
 • Se se domicilian todos os recibos, pódense conseguir outras vantaxes adicionais.
 • En xeral, reportará máis beneficios que prexuízos, a única dúbida é saber se as vantaxes serán superiores aos que ofrecen outros produtos bancarios.

Servizos que proporciona a domiciliación

 • Créditos ao 0% ou en condicións moi vantaxosas.
 • Anticipos da nómina, en función da oferta que faga a entidade.
 • Descontos nos recibos domiciliados.
 • Descontos nos servizos do banco, seguros por exemplo.
 • Diñeiro en metálico.
 • Promocións.
 • Servizos de móbil.
 • Agasallos
 • Sorteos.
Dirixido a empresas

Non só as nóminas son obxecto de desexo por parte dos bancos e caixas de aforro. Captar as pensións ou as nóminas a través das empresas son outras fórmulas que están a usar estas entidades para tratar de atraer as retribucións periódicas das persoas que viven en España. Así o entenderon dous dos principais bancos españois, o Bilbao Biscaia Argentaria e o Sabadell, que reforzaron este servizo con novas estratexias comerciais que levan varias vantaxes para quen deposite a súa pensión ou nómina. O BBVA, en concreto, optou por captar as nóminas dos traballadores a través das súas empresas, de forma que ao domiciliar as nóminas dos seus empregados, o banco adianta en cinco días o seu importe, sen ningún tipo de custo. Iso si, para conseguilo, o único requisito que esixe a entidade vasca é ter o suficiente saldo no momento de realizar a operación. Compleméntao co seguro ‘BBVA Saúde Empresas’, que permite realizar gastos de farmacia as vinte e catro horas ao día, e conta entre os seus alicientes coas vantaxes fiscais que leva.

Os pensionistas son outros dos destinatarios elixidos para captar o aforro, como no caso do Banco Sabadell, que desde o pasado mes de decembro vén desenvolvendo un novo plan para a captación das xubilacións, para o que ofrece aos seus clientes un agasallo de 200 euros e un desconto do 5% en todas aquelas domiciliacións que o titular faga na entidade durante todo o ano. Trátase dos recibos dos servizos básicos da economía familiar (luz, auga e gas). Neste caso, o único requisito que esixe a entidade catalá é manter, durante un mínimo dun ano, a domiciliación da percepción da xubilación, así como ter máis de 65 anos.