Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Entrevista

Elena Aranda García, xefa do Departamento de Mediación e Política Económica do Instituto de Crédito Oficial

O Instituto de Crédito Oficial non compite coa banca tradicional, senón que a complementa
Por Mercedes Iñiguez 11 de Setembro de 2007
Img aranda

O Instituto de Crédito Oficial (ICO) é un organismo público cuxa labor permanece na sombra para o público en xeral, e que se ocupa principalmente de fomentar o crecemento e a mellora da distribución da riqueza nacional. Como axencia negociadora do Goberno, o ICO financia aos afectados por situacións de graves crises económicas, catástrofes naturais, etc. Elena Aranda García, xefa do Departamento de Mediación, ten baixo a súa responsabilidade as liñas de crédito que o ICO concede a través de entidades financeiras e departamentos ministeriais. Só durante o primeiro semestre, outorgou uns 10.000 millóns de euros.

Que é exactamente o ICO?

O Instituto de Crédito Oficial é unha entidade pública empresarial, adscrita ao Ministerio de Economía e Facenda. Con máis de trinta anos de actividade converteuse nunha das entidades especiais de crédito máis importantes da Unión Europea.

Cales son as razóns da existencia desta entidade pública?

As principais actuacións do ICO están destinadas ao crecemento e á mellora da distribución da riqueza nacional e, en especial, aquelas que pola súa transcendencia social, cultural, innovadora ou ecolóxica, merezan o seu impulso e desenvolvemento.

A canto ascenden estes préstamos?

Durante o primeiro semestre deste ano, os préstamos outorgados polo ICO a empresas españolas alcanzaron os 9.381 millóns de euros, o que representa executar o 70,09% do obxectivo previsto para este exercicio.

Como financian estes préstamos?

Para facer fronte a esta carteira o ICO acode ao mercado de capitais. No seis primeiros meses do ano realizáronse operacións de financiamento a curto, medio e longo prazo por valor de 11.339 millóns de contravalor en euros.

“No seis primeiros meses do ano realizáronse operacións de financiamento a curto, medio e longo prazo por valor de 11.339 millóns de contravalor en euros”

Que funcións ten o ICO como Axencia Financeira do Estado?

Nesta faceta da súa actividade, o Instituto financia -por indicación expresa do Goberno- aos afectados por situacións de graves crises económicas, catástrofes naturais ou outros supostos semellantes. Nestes casos, o ICO actúa previa dotación de fondos públicos ou mediante compensación de diferenciais de tipo de interese. Ademais, o Instituto xestiona os instrumentos de financiamento oficial á exportación e ao desenvolvemento.

Que tipos de créditos ofrece o ICO?

O Instituto de Crédito Oficial financia en condicións preferentes os proxectos de investimento das empresas españolas. Para iso dispón de distintos produtos deseñados para poder ofrecer financiamento a todas as empresas con independencia do seu tamaño, así como de diferentes vías de financiamento: liñas de Mediación, destinadas a pequenas e medianas empresas; e Programas de Créditos Directos, dirixidos a grandes empresas.

Algún exemplo?

Para a creación de novas empresas o Instituto dispón da liña ICO-Emprendedores e para financiar os investimentos das empresas xa creadas, en función do seu tamaño, o empresario pode optar pola Liña ICO-PEME ou a Liña ICO-Crecemento Empresarial. O Instituto presta especial atención ás empresas que queren realizar investimentos no exterior, propondo dúas liñas: a liña de Internacionalización da Empresa Española, destinada a empresas de ata 500 empregados, e o Programa PROINVEX, cuxo obxectivo é apoiar grandes proxectos de investimento no exterior nos que participen empresas españolas. Pero o ICO tamén conta con outras liñas deseñadas para financiar proxectos máis específicos.

Que tipo de empresas pódense beneficiar destes préstamos?

A variedade de Liñas de Mediación e Programas de Créditos Directos cos que conta o ICO posibilita que todas as empresas, con independencia do seu tamaño, poidan acceder a financiamento. Por citar algúns exemplos: os autónomos, as pemes, grandes empresas ou corporacións locais poden ser beneficiarios de préstamos do Instituto.

“Autónomos, pemes, grandes empresas ou corporacións locais poden ser beneficiarios de préstamos do Instituto”

Financian tamén microcréditos?

Actualmente atópase vixente a liña ICO-Microcréditos 2007-08. O ICO puxo en marcha este programa en 2002 e ten como destinatarios a aquelas persoas físicas que, por carecer de garantías ou de historial crediticio, teñen dificultades de acceso ás canles habituais de financiamento, sendo os principais colectivos os maiores de 45 anos, inmigrantes, mulleres, fogares monoparentais, discapacitados e parados de longa duración, entre outros. Tamén poden acceder a esta liña outros beneficiarios sempre que conten cun proxecto de investimento viable, non dispoñan de garantías que avalen a operación e sigan o proceso de tramitación establecido. Cos microcréditos poderase financiar o 100% do investimento neto, cun máximo de 25.000 euros por proxecto de investimento e programa.

Cales son as diferenzas máis notables con respecto ao sistema bancario tradicional?

O ICO non dispón de sucursais, por iso, para que todos os empresarios poidan acceder ás liñas de Mediación, destinadas aos autónomos e as pequenas e medianas empresas, asina convenios de colaboración coas entidades de crédito establecidas en España. Desta forma o empresario tramita a súa solicitude no seu banco ou caixa de aforro habitual, xa que son estas entidades as encargadas de estudar a operación e aprobar a concesión do préstamo. Na tramitación dos préstamos ICO as entidades de crédito non poden cobrar á beneficiario cantidade algunha en concepto de comisión de apertura, estudo ou comisión de dispoñibilidade.

Por que un empresario debería dirixirse ao ICO e non a un banco tradicional?

O ICO non compite coa banca tradicional, senón que a complementa. Para iso, as liñas do ICO caracterízanse por ofrecer tipos de interese preferentes, así como longos prazos de amortización para facilitar aos autónomos e ás pemes o financiamento dos seus proxectos en condicións favorables.