Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Embargo da nómina

Si un debedor non paga en tempo e forma, a entidade bancaria pode proceder ao embargo da nómina do contratante da débeda, aínda que existen límites
Por Fina Rubio 23 de Setembro de 2007

Ante a falta de pagamento dunha hipoteca, una demanda por falta de pago da pensión alimenticia dos fillos ou una multa de tráfico, pódese sufrir o embargo da nómina, una decisión que só pode ditaminar un xuíz tras esgotar todas as vías legais paira o cobro de débedas. Desde que o afectado comunica a falta de pagamento ata que o seu salario vese embargado, poden pasar semanas, meses, e mesmo anos. Porque é un dos últimos recursos ao que se acode, segundo sinalan os xuristas, xa que cando se declara o embargo da nómina, a decisión é irrevogable e dura o tempo necesario ata que se salde a débeda contraída.

Proporcións embargables dun soldo

Calquera persoa maior de 18 anos que teña un salario mensual pode sufrir un bloqueo sobre o seu soldo, a condición de que non dispoña dun terceiro que liquide as súas débedas a tempo, respondendo como a súa garantía. Ademais, en situacións de morosidade límite, a nómina é inembargable na proporción que corresponde ao Salario Mínimo Interprofesional (SMI), 570,6 euros mensuais tras a última subida do 5,5%. No caso de embargo de nómina paira cumprir coa pensión alimenticia dos fillos, en cambio, esta consideración non é válida e pódese proceder ao ‘bloqueo’ da totalidade do salario. No resto de posibles casos, a cantidade a embargar segue un patrón ordenado segundo diferentes tramos no salario:

  • Primeiro tramo: Salarios de até o dobre do SMI (1.141,2 euros). Poderá embargarse o 30% do que exceda aos 570,6 euros. Se a persoa cobra 900 euros, por exemplo, poderán embargarlle o 30% de 329,40 euros, é dicir, 98,82 euros.
  • Segundo tramo: Salarios de até o triplo do SMI (1.711,8 euros). Ao 30% do primeiro tramo, que esta vez será de 570,6 euros, engadirase o 50% da contía que exceda os 1.141,2 euros.
  • Terceiro tramo: Salarios de até o cuádruplo do SMI (2,282,4 euros). Ao anterior sumarase o 60% do terceiro tramo, que iría de 1.711,6 euros a 2.282,4 euros, como máximo.
  • Cuarto tramo: Salarios de até o quíntuplo do SMI (2.853). Ás porcentaxes dos tramos anteriores, agregaríase o 75% do cuarto tramo.
  • No caso de que a nómina exceda máis de cinco veces o SMI, procederase a embargar o 90% da totalidade do salario embargable (o que exceda os 570,6 euros).

Pluriempleo e descontos permanentes

Os casos en que o afectado sexa beneficiario de máis dun soldo por ser pluriempleado resólvense sumando todos os salarios que perciba, paira deducir da cantidade total e dunha soa vez tanto a parte inembargable como a que si pode “bloquearse”. Do mesmo xeito, se leva a cabo a retención de soldo a un dos dous cónxuxes cando non exista separación de bens, os salarios, soldos ou pensións tamén serán acumulables. Neste caso, deberá acreditarse todo correctamente ante un tribunal. Se o salario ou a pensión estivesen gravados con descontos permanentes ou temporais de carácter público, isto é, que dependan da Axencia Tributaria ou da Seguridade Social, procederíase a embargar a cantidade líquida que percibise o afectado despois de deducir estes descontos.

Pensións paira os fillos

No caso das pensións alimenticias dos fillos, as percepcións legais son distintas e a valoración do salario mínimo interprofesional non é a mesma. A responsabilidade paira cos fillos non inclúe estes parámetros fixados pola Lei de Enjuiciamiento Civil, e as pautas paira proceder ao embargo da nómina varían en función da idade dos fillos, a situación materna ou paterna, así como a presentación de material legal dun ou outro cónxuxe ante un xuíz. Paira saber como pode afectar en cada caso, o máis recomendable é acudir a un xurista. Se se trata dunha pensión alimenticia, non resultan válidas as normas de’inembargabilidad’, xa que se pode reter o salario na súa totalidade en aras de afrontalas. En caso dunha pensión compensatoria, en cambio, esas normas de “inembargabilidad” volven estar operativas.

Embargo por falta de pagamento de hipoteca

No medio de todo o balbordo orixinado pola crise hipotecaria que sacode Estados Unidos nestes momentos, moitas familias poden verse en situación de morosidade ao non poder afrontar o pago mensual da súa hipoteca coa subida dos tipos de interese. Poden sufrir, entón, un embargo de nómina? En principio, esta opción está descartada. Os avogados laboralistas explican que no documento asinado ante notario tras a concesión da hipoteca, o asinante comprométese a devolver o diñeiro recibido con pagos de cotas mensuais. Se as circunstancias provocasen falta de pagamentos, a entidade bancaria prestadora non ten prerrogativas paira ir máis aló e seríalle imposible conseguir o embargo salarial. Lembremos que a hipoteca se concede coa garantía do ben que se adquire, e normalmente este é a vivenda, non o soldo.