Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Embargo de soldo: novo baremo para débedas hipotecarias

A modificación da Lei de Enjuiciamiento Civil eleva de 633 euros a 696,6 euros a base inembargable do hipotecados
Por Carlos Astorelli 26 de Xullo de 2010
Img monedas llave
Imagen: sanja gjenero

As novas medidas para o impulso da recuperación económica e do emprego modifican a Lei de Enjuiciamiento Civil no referente ás cantidades embargables dos soldos españois . A nova orde eleva de 633 euros a 696,6 euros a base inembargable dos hipotecados, máis un 20% por cada familiar a cargo sen ingresos.

Medida xudicial ante falta de pagamentos

Fronte á falta de pago persistente dunha débeda contraída cunha entidade financeira, por un acordo económico particular ou por unha multa de tráfico -entre outros- a lexislación española contempla como medida xudicial o embargo do soldo para saldar o monto debido. Pero establece un baremo que preserva a cantidade do soldo correspondente ao Salario Mínimo Interprofesional (SMI), fixado hoxe en 633,20 euros por mes (ou 21,11 euros por día).

O Pacto de Zurbano distingue ao insolvente hipotecario entre o resto dos debedores

Ata o momento, a contía do SMI como parámetro quedaba sen efecto só en dous casos:

  • Cando os salarios, soldos, pensións ou retribucións están gravadas con descontos permanentes ou transitorios de carácter público debido á lexislación fiscal, tributaria ou de Seguridade Social.

  • Cando se tratase dun xuízo de prestación alimentaria. Aquí é o xuíz quen determina a cantidade embargable, podendo mesmo comprender parte do SMI.

Desde a firma recente do denominado “Pacto de Zurbano”, que establece 55 medidas para a recuperación económica e o emprego, unha maior porción do soldo queda protexida. Ademais, distínguese ao debedor hipotecario entre o resto dos insolventes que contemplaba a Lei de emjuiciamiento Civil.

Límite dos embargos

En 2009, as execucións xudiciais de vivendas por incumprimento nos pagos dos créditos hipotecarios aumentaron un 59%. Este 2010, o nivel de morosidade mantense por encima do 5% segundo as cifras do Consello Xeral do Poder Xudicial. As novas medidas para a recuperación económica inclúen conceptos variados, como beneficios fiscais para as reformas de vivenda, redución do IVE en determinadas obras ou novos créditos para Pemes por parte do Instituto de Crédito Oficial (ICO). Neste contexto, tamén se endureceron os criterios de inembargabilidad das hipotecas, co fin de protexer ás familias sobreendeudadas (cuxas débedas son tres veces superiores á súa renda e representan o 75% do patrimonio neto do seu fogar). Por primeira vez desde a aprobación da Lei de Enjuiciamiento Civil do ano 2000, elevouse o límite mínimo dos embargos ata 696,6 euros de base, cifra que equivale a un 10% máis do Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Cantidade, ademais, á que haberá que sumar outro 20% adicional por cada membro do núcleo familiar a cargo que non dispoña de ingresos propios regulares, salario nin pensión.

En que casos aplícase

O secretario dun xulgado que segue a demanda por unha hipoteca impagada pode intervir cun embargo tras máis dun ano e medio desde da primeira notificación, cando quede aínda un saldo a favor do banco. Se a venda do piso non cobre a cantidade do préstamo, este poderá seguir coa reclamación do diñeiro debido, e solicitar o embargo do resto de posesións do debedor, entre os que se atopa a súa nómina, antes de recorrer aos avalistas do préstamo.

Segundo a Axencia Tributaria (AEAT), os requirimentos do banco poderán darse na seguinte orde:

  • Diñeiro en efectivo ou contas abertas en entidades de depósitos.

  • Créditos, valores e dereitos sobre produtos financeiros curto prazo.

  • Soldos, salarios e pensións.

  • Bens e inmobles. Neste apartado pode entrar por exemplo o coche.

  • Metais preciosos, pedras finas, xoiaría, ourivaría e antigüidades.

  • Froitos e rendas de toda especie.

  • Bens mobles e semovientes.

  • Créditos, dereitos e valores realizables a longo prazo.

En suma, tras a execución hipotecaria, nos casos en que o prezo de remate davivenda executada non alcance para pagar a débeda o debedor non poderá ver embargados os seus ingresos por unha cantidade igual ao 110% do salario mínimo interprofesional (SMI). O resto será embargado en favor do acredor para sufragar a débeda aínda pendente, segundo o mesmo baremo da Lei de enjuiciamiento Civil.

Efectos sobre o mercado de crédito

Ademais dunha axuda mínima para familias sobreendeudadas, as novas medidas pretenden significar un alento para a apertada economía española. O novo límite dos ingresos embargables nas débedas hipotecarias pode ter repercusións sobre o mercado de crédito: os prexudicados serán os que no futuro pretendan acceder ao crédito hipotecario, xa que van atopar que as condicións serán aínda máis restritivas do que xa son.

Pola mesma nómina, e para unha vivenda de igual prezo, as entidades estarán dispostas a financiar unha cantidade menor, polo que os compradores ou ben terán que ter máis diñeiro aforrado para facer fronte á adquisición da súa vivenda, ou ben exporse a adquisición dunha vivenda máis barata.