Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Empregados felices, maior produtividade

Unha mellor calidade de vida laboral dos empregados non só xera un bo clima de traballo, senón que tamén aumenta a produtividade para a empresa
Por Lucía F. Gorosito 1 de Agosto de 2007

Os empregados incentivados xeran un 60% máis de rendemento que os que carecen dun aliciente no seu posto de traballo. É dicir, que unha persoa que traballa durante oito horas diarias nun clima laboral adverso é máis propensa a baixar o seu rendemento. A clave para manter aos empregados conformes radica en permitirlles un equilibrio entre o traballo e a vida cotiá, ademais dunha boa organización interna, e de poder dispor de certa flexibilidade para, por exemplo, realizar xestións persoais. Comprobouse que un asalariado que ten unha gardaría na empresa ou pode “acomodar” os seus horarios laborais para recoller aos seus fillos do colexio centrarase máis e mellor nas súas tarefas.

En España uno de cada tres empregados está desconforme co seu traballo

Estas son as razóns polas que as compañías deberían valorar os custos que xera a aplicación de medidas “de calidade” para manter aos empregados satisfeitos e así lograr un incremento na rendibilidade global do seu negocio. Así o confirma o estudo “Calidade Laboral e Produtividade”, realizado polo grupo de Análise Cuantitativa Rexional, (AQR-IREA), da Universidade de Barcelona en 2006.

O certo é que en España case un de cada tres empregados, un 45%, está desconforme co seu traballo, sobre todo co seu nivel salarial, segundo o barómetro europeo 2007 da empresa Accor Services, “Benestar e motivación no traballo”. Estas cifras sitúan aos españois no segundo lugar entre os europeos que máis descontentos están coa súa situación laboral, detrás dos turcos.

Outro dos factores para ter en conta é que o 30% dos españois senten desmotivados no seu traballo. Laura Montero, directora de Mercadotecnia desta empresa orientada a buscar fórmulas que motiven e fidelicen aos empregados, aconsella ocuparse e preocuparse por fórmulas que contribúan á conciliación de vida familiar e laboral e ao desenvolvemento dos empregados como persoas. É necesario demostrar a preocupación das empresas polos seus colaboradores a través de accións concretas como a formación, ou as axudas para a educación, por exemplo.

Grao de satisfacción

Resulta complicado establecer un barómetro que “mida” o sentimento dos traballadores. A maioría das investigacións orientadas a atopar fórmulas que aumenten a produtividade cínguense ao tipo de xestión macroeconómica. Pero para algúns especialistas en recursos humanos, tamén é importante ter en conta como senten os traballadores.

Na actualidade apúntase máis a lograr a mellora psíquica xeral e incrementar o compromiso coa empresa

Neste ámbito, a Unión Europea ha definido algúns parámetros que determinan a calidade laboral. Os máis importantes que destaca son a formación, a igualdade de xénero, a organización laboral interna e as medidas que permitan compaxinar o traballo e as responsabilidades persoais. Pero una das premisas analizadas máis importantes é a implementación de iniciativas orientadas a mellorar o estado de ánimo do persoal.

Algunhas empresas estadounidenses ou inglesas, por exemplo, aplican plans de incentivo para aumentar a motivación e a fidelidade dos seus empregados, ademais de promover unha visión de traballo en equipo perseguindo un mesmo fin. Así, organízanse viaxes anuais corporativos, excursións, reunións de intercambio colectivo, ou eventos específicos con premios. Lonxe quedou a figura do empregado do mes. Na actualidade apúntase máis a lograr a mellora psíquica xeral e incrementar o compromiso coa empresa.

Compromiso e produtividade

Outro dos puntos fundamentais para o éxito produtivo dunha empresa é o vínculo que establecen os traballadores coa compañía e as súas tarefas. Por exemplo, os comerciais que confían na súa corporación e, ademais, cren nos produtos que ofrecen son máis propensos a aumentar o volume de negocio. Ademais, tenden a reter con maior ímpeto aos clientes e a comprender mellor as súas necesidades.

Pero o compromiso non afecta unicamente o crecemento económico da corporación, senón que tamén proporciona un persoal de traballadores máis estable. O estudo da consultora internacional “Right Management”, especialista en xestión de recursos humanos e solucións corporativas, revela que o 70% dos empregados comprometidos co seu labor pensan permanecer na entidade polo menos por cinco anos. En cambio, os que non mostran este sentimento de pertenza e satisfacción desexan marcharse da empresa en dous anos antes.