Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Emprego para mozos: diferenzas entre contratos de prácticas e de formación

Os contratos de formación e de prácticas diferéncianse na súa duración, finalidade, idade do traballador, retribución e implicación do empresario
Por EROSKI Consumer 27 de Xaneiro de 2015
Img joven practicas hd
Imagen: carl dwyer

En 2013 reducíronse as modalidades de contrato de 41 a cinco: indefinido, de substitución, contrato temporal, de prácticas e de formación e aprendizaxe. Pero aínda ao falar de contratos pódese crear confusión. Cando se realizan prácticas ou se cobre unha bolsa nunha empresa, asínase un contrato formativo ou de prácticas. Ambos poden parecer demasiado parecidos, pero cada un é distinto. No seguinte artigo explícanse as súas diferenzas, que afectan sobre todo á duración, finalidade, idade do empregado, retribución e implicación do empresario na formación do traballador.

Contratos de prácticas e formativos: as súas diferenzas

É habitual que o importe da retribución sexa menor nos contratos formativos que nos de prácticas

Os contratos de formación e aprendizaxe e os de prácticas confúndense a miúdo pero, con todo, son moi diferentes. O de prácticas ten como finalidade permitir a obtención da práctica profesional adecuada ao nivel de estudos do traballador. O formativo, pola súa banda, pretende a adquisición por parte do empregado da formación teórica e práctica necesaria para desempeñar de forma adecuada un oficio que requira certa cualificación.

Ademais de por a súa finalidade, distínguense pola súa duración, a idade do traballador, a retribución e en canto á implicación de empresario respecto da formación da persoa contratada.

Contratos de prácticas

 • O posto de traballo permitirá ao empregado obter a práctica profesional adecuada á súa formación.

 • O traballador debe estar en posesión de título universitario ou de formación profesional de grao medio ou superior ou títulos que estean recoñecidos de maneira oficial como equivalentes, ou de certificado de profesionalidade que lle habilite para o exercicio profesional.

 • O contrato tense que celebrar dentro do cinco anos seguintes á terminación dos estudos.

 • A duración do contrato oscila entre seis meses e dous anos, aínda que os convenios colectivos poden determinar outra duración e tamén fixar os postos de traballo, grupos, niveis ou categorías profesionais que poidan formalizar contratos en prácticas.

 • A retribución nunca pode ser inferior ao 60% ou ao 75% durante o primeiro ou o segundo ano de vixencia do contrato, respectivamente, do salario fixado en convenio para un empregado que desempeñe o mesmo ou equivalente posto de traballo.

 • Non hai limitación máxima de idade para o traballador en contrato de prácticas.

Contratos para a formación e aprendizaxe

 • Permiten que o mozo adquira práctica e aprenda teoría para desempeñar un oficio.

 • Van dirixidos a persoas de entre 16 e 25 anos (de maneira excepcional inclúese aos menores de 30 anos ata baixar a taxa de desempregados ao 15%) que non posúan a cualificación profesional requirida para concertar un contrato en prácticas, polo que se poden acoller a esta modalidade de contrato os traballadores que cursen Formación Profesional.

 • A duración do contrato en formación é dun a tres anos e pódese modificar por convenio desde un mínimo de seis meses a un máximo de tres anos.

 • O traballador ten que dispor de tempo dentro da xornada laboral para destinar á súa formación. Esta educación pódese impartir na propia empresa ou en centros recoñecidos, e é responsabilidade do empresario ou do titor que se designe.

 • O importe da retribución é habitual que sexa menor que o dos contratos de prácticas e será a fixada en convenio colectivo. Nunca pode ser inferior ao Salario Mínimo Interprofesional en proporción ao tempo de traballo efectivo. Durante o primeiro ano o empregado percibirá un 75% do soldo fixado -o 25% da súa xornada laboral dedícaa a formación- e no segundo e terceiro ano de contratación será do 85% do salario fixado -dedica o 15% da súa xornada laboral a formación-.