Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Encher as follas de reclamacións

Os establecementos deben facilitalas obrigatoriamente a todo consumidor que as solicite. En caso de negativa, pódese solicitar a presenza da Policía Local para que quede constancia.
Por mediatrader 22 de Decembro de 2004

As follas de reclamacións son o principal instrumento do consumidor para deixar constancia ante a Administración a súa desconformidade cun produto adquirido ou un servizo prestado e reclamar a súa restitución ou unha indemnización polo dano causado.

Todos os establecementos están obrigados a facilitalas aos usuarios cando estes as pidan. Trátase dun impreso en tres copias: unha rosa para o establecemento, outra verde para o consumidor e unha branca para a administración.

Hai que encher os datos persoais do reclamante e do comercio ou empresa. Redactaranse os feitos da forma máis sinxela e exacta posible e ambas as partes deben asinar o impreso.

O usuario deberá enviar a copia branca xunto con todos os xustificantes e documentos que puidesen servir de proba á oficina do consumidor da súa localidade ou a unha asociación de consumidores para que lle dea curso. A Administración ten un prazo de quince días hábiles desde a recepción da reclamación para dar acuso de recibo ao interesado e trasladala ao establecemento reclamado, que terá un prazo de dez días hábiles para alegar o que estime oportuno.

A reclamación pode arquivarse se se chega a un acordo entre as partes, salvo se existisen infraccións administrativas por parte da empresa.

En caso de negativa a facilitar a folla de reclamación, os datos da empresa, asinar a copia branca ou recibir a copia que lle corresponde, pódese requirir a presenza da Policía Local para deixar constancia das circunstancias.