Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Entendes o teu seguro? 15 termos que agora comprenderás mellor

As aseguradoras crearon un dicionario de expresións típicas do seguro no que utilizan unha linguaxe sinxela para que o cliente comprenda o que contrata
Por EROSKI Consumer 6 de Maio de 2019

Sabes que é o extorno nun seguro? Entendes que provisión matemática é o saldo acumulado? Pois a partir de agora será máis sinxelo coñecer estas e outras expresións das pólizas do teu seguro, porque o ‘Dicionario de termos (in)comprensibles do seguro’ propón utilizar unha linguaxe sinxela para que o cliente domine os produtos que contrata. A Unión Española de Entidades Aseguradoras e Reaseguradoras (UNESPA) simplificou 51 termos e recompilounos, xunto coas expresións que os substitúen, nunha guía de boas prácticas á que se adheriron 62 compañías, algo máis do 74 % do sector. Estas empresas xa empregan as novas palabras nos seus documentos de información de produtos e neste artigo mostramos algunhas das máis complicadas.

Img entender seguros listadogrande

Un seguro máis comprensible

Se contrataches un seguro, saberás que gran parte dos termos que contén o contrato resultan moi difíciles de entender. Por que? A razón está en que o seguro debe empregar “unha linguaxe moi precisa pola propia natureza da súa actividade”, explican portavoces de UNESPA. Cada vez que se asina un contrato, a aseguradora comprométese co seu cliente a que, se algo lle pasa, estará aí para axudarlle. Por iso, os supostos e o alcance do socorro que prestará a compañía deben estar moi ben definidos, o que leva a un uso moi intenso de termos legais. E estes son, “con relativa frecuencia, pouco familiares para moitas persoas”, engaden.

Por iso, as aseguradoras crearon ‘Dicionario de termos (in)comprensibles do seguro‘, porque “deben presentarse cunha linguaxe sinxela para que o cliente comprenda os produtos que contrata”. Por iso é polo que a versión simplificada dos termos tamén se someteu a estudo por parte dos propios consumidores.

Img duda seguro grande

O obxectivo do dicionario e a guía de boas prácticas consiste en achegar o seguro ao cidadán. Buscan “que a xente saiba avaliar as súas necesidades e coñecer de que forma pode axudarlle o seguro a protexerse”, comentan desde UNESPA. E fano en cumprimento da Directiva de Distribución (IDD), que obriga ás aseguradoras a simplificar a linguaxe que se emprega nestes documentos para os seguros de automóbil, vivenda, comercio ou saúde.

15 termos incomprensibles?

 • 1. Repetición: agora é reclamar o pago ao responsable do dano. Todos os consumidores consultados estiveron a favor de cambialo e creron idóneo o substituto, xa que o cidadán común dificilmente asocia a palabra repetir cunha reclamación.
 • 2. Extorno: devolución. É, en efecto, a devolución de parte da curmá que abonaches por parte da aseguradora por diversas circunstancias. Tamén neste caso o 100 % de enquisados votou polo cambio, xa que é unha palabra moi técnica que apenas se coñece.

 • 3. Diferimiento: adiamento será o termo utilizado a partir de agora. Diferir supón deixar para un momento posterior ao inicialmente fixado a realización dunha cousa, pero é un termo cuxo significado non todos os usuarios saben (aínda que o usan noutros ámbitos, como ver un partido en diferido).

 • 4. Provisión matemática: substitúese por fondo ou saldo acumulado. Esta expresión moi técnica resulta complicado de comprender sen unha explicación. O seu cambio aclara por completo o seu significado.

 • 5. A primeiro risco: importe máximo cuberto é a expresión que a substitúe. Moito máis comprensible, xa que era moi complexo entender o significado da anterior, se non o aclaraba un experto.

 • 6. Lucro cesante: agora é o que deixas de gañar. O 97 % dos consumidores enquisados estivo a favor da modificación deste termo, excesivamente xurídico e incomprensible para moitos cidadáns.

 • 7. Perdas pecuniarias: son perdas económicas. Neste caso foi necesario o cambio porque as palabras latinas non son coñecidas por gran parte da poboación e para moitos resulta difícil identificar pecunia con diñeiro.

 • 8. Baremo de automóbiles: sistema de valoración de danos persoais en accidentes de circulación constitúe o novo termo, que indica con máis precisión e sinxeleza o que se fará.

 • 9. Sobreseguro: asegurar por encima do seu valor será a expresión, máis explícita, que se usará a partir de agora para que resulte máis comprensible.

 • 10. Moura: atraso inxustificado no pago figura como o enunciado que substitúe á palabra moura, que se entende mellor. Así, o cliente sabe a que aterse.

 • 11. Período de deveño: período a partir do cal se cobra a prestación resulta máis sinxelo de comprender, pois devengar é unha palabra menos coñecida polo cidadán do montón.

 • 12. Gasto de salvamento: gastos necesarios para reducir os danos aclara o que se quere dicir.

 • 13. Regra proporcional: cámbiase por cálculo para determinar a indemnización cando se asegura por baixo do valor do ben asegurado. Así se indica con todo detalle que é o que se fará.

 • 14. Carencia: período no que aínda non se pode gozar da cobertura constitúe unha expresión moito máis longa, pero que explica sen dúbidas a que se refire.

 • 15. Concorrencia de seguros: ter máis dun seguro que cubra o mesmo. A palabra concorrencia non a coñece gran parte dos usuarios, e o 90 % dos entrevistados optou polo cambio do termo.

Ademais dos 15 seleccionados, hai outros moitos termos máis coñecidos, pero que tamén provocan dúbidas en moitos consumidores como prima (achega, pago, prezo), vencemento (finalización), prima fraccionada (pago por prazos) ou tomador (contratante). Todos eles atópanse no ‘Dicionario de termos (in)comprensibles do seguro’.

51 termos simplificados

Como se soubo que termos había que simplificar? As palabras foron identificadas nun primeiro momento por un grupo de expertos do sector asegurador (especialistas en mercadotecnia , avogados e outros entendidos dedicados ao deseño dos produtos, tanto no seu fondo como na súa forma), como explican portavoces de UNESPA. Despois, foron contrastados cos consumidores por medio de enquisas e estudos.

Escolléronse 51 expresións en tres grupos:

 • Termos técnicos que presentan unha maior complexidade e que, por tanto, considérase conveniente non utilizar. No seu lugar, explícase o seu significado cunha linguaxe máis accesible.
 • Termos empregados polo seguro que poden substituírse facilmente por palabras cotiás ou expresións máis familiares.
 • Termos técnicos que se propón substituír por unha breve descrición ao non atoparse unha palabra alternativa na linguaxe común.