Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Entrevista laboral: sinais que indican que vai mal

Recibir indicacións sobre discrepancias entre o currículo e o discurso do candidato ou que a entrevista sexa máis curta do pactado son signos de que non se pasará a proba
Por Ana Palomo Trigo 14 de Marzo de 2013
Img curriculumlistado
Imagen: the Italian voice

“Xa lle chamaremos, grazas” ou “Aínda que agora non necesitamos a persoas co seu perfil, manteremos o seu currículo na nosa base de datos para futuras incorporacións” son as fatídicas frases que ningún aspirante a un emprego quixese ouvir. Conseguir un traballo hoxe é unha ardua tarefa e para ser o candidato elixido xa non só basta con ter o mellor currículo, posuír unha dilatada experiencia ou unha sólida traxectoria no sector. Cada vez máis, a consecución dun emprego lógrase a través de contactos e da entrevista persoal. Pero, que indicios denotan que unha entrevista laboral non dará un resultado satisfactorio? Ao longo deste artigo debúllanse algunhas das pistas.

Tendo en conta a enorme cantidade de aspirantes, con currículos inmellorables, a unha mesma oferta de traballo, o candidato ten que mostrar as súas aptitudes a través da entrevista. Convencer ao entrevistador de que se é a persoa idónea é a maneira máis directa de acceder a un posto de traballo. Así, desde o SEPE (Servizo Público de Emprego Estatal) recoméndase levar preparada a entrevista, ter información sobre a empresa que ofrece o posto e non deixar nada á improvisación. Saber vender a propia candidatura, avalada sempre pola cualificación e a experiencia, é primordial para desbancar aos outros competidores e optar ao posto requirido. Con todo, convén coñecer os indicios que suxiren que a entrevista persoal non dará un bo resultado.

1. Chegar tarde á entrevista

Ser impuntual denota falta de interese e pode ser motivo suficiente para perder opcións no proceso de selección. Quen chegue tarde á cita xa ten unha pista de que as cousas poden non empezar ben.

Aínda que o entrevistador sexa da mesma idade ou máis nova que o candidato, hai que usar unha linguaxe apropiada e correcta

Antes de acudir a unha entrevista de traballo hai que saber onde terá lugar, canto se tarda en chegar ata alí e que medio de transporte pódese utilizar. Chegar uns minutos antes da hora fixada é esencial para tomar un primeiro contacto e observar a contorna. O preferible é ir con tempo dabondo, aínda que se teña que esperar na rúa ata que sexa a hora sinalada.

2. Percibir que leva indumentaria inapropiada

A miúdo, a primeira impresión é a que conta. Unha soa mirada do entrevistador dará pistas sobre o acerto do vestiario escollido. O candidato non debe deixar nada ao azar relacionado coa súa vestimenta. Se a imaxe do aspirante evidencia descoido ou desaliño, será a primeira sensación que levará o entrevistador. De calquera modo, hai que adaptar a indumentaria ás esixencias do posto, pero sen sentirse incómodo ou disfrazado.

As vestimentas extravagantes están máis relacionadas con postos do sector do deseño e a moda. As vestimentas informais encaixan en empresas novas, relacionadas coa informática, o xornalismo, etc. As indumentarias máis sobrias e formais correspóndense con empregos de face ao público, como bancos, asesorías, despachos profesionais, etc.

3. Denotar non coñecer a empresa na que se pretende traballar

Para preparar ben unha entrevista de traballo hai que investigar ao máximo a empresa á que se acode. Se se descoñece quen son os seus accionistas, se obtivo beneficios, con cantos empregados conta, etc. a entrevista non vai por bo camiño. Todo o anterior é unha información moi valiosa, que pode ser útil no transcurso da entrevista.

Os responsables de recursos humanos valoran de maneira positiva aos candidatos que se preocuparon por coñecer a compañía. Ademais, convén pescudar as funcións que se desempeñarán e as características do posto ao que se opta.

4. Indicacións sobre discrepancias entre os datos do currículo e o discurso

Recoméndase estudar o currículo vítae para non discrepar entre o seu contido e o discurso do aspirante. Se o entrevistador indica que acha incoherencias, a proba vai mal. Por iso, incluír unha mentira fai que o entrevistador leve unha pésima impresión do candidato. De feito, esaxerar ou “adornar” o currículo con máis formación ou experiencia da que se ten é un erro que, a miúdo, descóbrese durante a entrevista.

Por iso, non convén afirmar que se posúe “un nivel alto de inglés” ou “uns coñecementos de informática avanzados”, porque, ao longo da entrevista, o primeiro que fai un responsable de recursos humanos é comprobar que o que aparece no currículo é certo.

5. Recibir comentarios sobre non ser sincero no test de personalidade

A miúdo, as entrevistas laborais compleméntanse cun cuestionario dunhas 50 ou 100 preguntas para coñecer a personalidade do candidato. O test de personalidade constitúen unha ferramenta fundamental nun proceso de selección e axudan a detectar as contradicións en que poida incorrer o aspirante.

Se a entrevista prolóngase, hai complicidade e trátanse temas máis aló do traballo en cuestión, é sinal de que o candidato pode ser o elixido

Están elaborados de tal forma que, ao longo do cuestionario, pregúntase varias veces o mesmo con distintas palabras. Se non se responde con total sinceridade, o persoal de recursos humanos percibirá as discordancias entre unha resposta e outra. Se o fan notar durante a entrevista, é un indicio claro de que o posto será para outro.

6. Estar respondidendo a preguntas incómodas de maneira ofensiva

Aínda que os argumentos que ofreza o entrevistador sexan sólidos, algunhas persoas consideran que certas preguntas pertencen ao seu ámbito máis privado. En ocasións, só búscase coñecer a dispoñibilidade para viaxar do candidato ou os plans para o seu futuro inmediato.

“Está casado?”, “Vive en parella?”, “Planea ter fillos?”, “É fumador ou bebedor?”… Se estas cuestións incomodan ao aspirante, nunca debe reaccionar dedicando improperios ao entrevistador. O máis conveniente é que lle comente, sen alterarse, que son temas que pertencen á súa intimidade.

7. Notar que se usou algunha expresión malsonante ou demasiado coloquial

Outro dos aspectos que deben ser evitados durante calquera proceso de selección é utilizar un vocabulario vulgar ou expresións demasiado coloquiais. Aínda que o entrevistador sexa unha persoa da mesma idade ou, mesmo, máis nova que o candidato, non é un amigo. Unha entrevista de traballo require un discurso serio, cunha linguaxe apropiada e correcta.

Así mesmo, hai que ter a precaución de levar o móbil apagado. Se soa o teléfono, hai que pedir desculpas e apagalo de inmediato, sen mirar na pantalla quen chama.

8. Deostar aos anteriores xefes, compañeiros ou empresa

Nunca debe utilizarse unha linguaxe ofensiva contra os antigos xefes, compañeiros ou a anterior empresa, porque ofrece a idea de que se é un traballador conflitivo. Se o entrevistado explica as causas polas que non continuou no seu último traballo, teñen que estar razoadas, e sen descualificativos.

9. Inquirir sobre o soldo, horas extras e vacacións

Aínda que é un asunto fundamental en calquera traballo, o aspirante non debe reflectir inquietude por iso. Se se descoñecen as condicións salariais, hai que esperar a que sexa o entrevistador quen inicie a conversación sobre o tema.

Cando o responsable de recursos humanos ofreza a posibilidade de expor as dúbidas sobre o emprego ou ao final da entrevista, pódese aproveitar para preguntar acerca das condicións económicas.

10. A entrevista é máis curta do que estaba acordado

Se a entrevista dura menos do tempo previsto e o responsable de recursos humanos mira constantemente o reloxo ou bosteza, é probable que o aspirante non dea o perfil que se buscaba para o posto. En cambio, cando a entrevista se prolonga, hai complicidade entre o entrevistador e o aspirante e trátanse temas máis aló do traballo en cuestión, é sinal de que o candidato será o elixido.

Arranxalo? Carta de agradecemento

Aínda que o candidato fose rexeitado, realizar unha entrevista laboral significa adquirir experiencia e aprender dos erros para un proceso de selección posterior. Ademais, a pesar de que non foi elixido, o aspirante obtivo unha magnífica información achega do posto ao que optaba, o ambiente laboral, a empresa, os traballadores, etc.

Unha boa estratexia de emprego é que o candidato envíe unha carta ou correo electrónico ao responsable de recursos humanos que lle rexeitou, agradecéndolle o trato dispensado na entrevista. Pode supor un importante contacto para outro proceso de selección no futuro.