Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Es nai? Guía para recuperar o pago por IRPF

A axuda por maternidade que abona a Seguridade Social está exenta de tributar, segundo unha sentenza xudicial, polo que quen fosen nais desde 2012 poden reclamar a devolución do IRPF
Por Blanca Álvarez Barco 22 de Marzo de 2017
Img ayuda maternidad

Se foi nai desde 2012 pode reclamar a Facenda o pago pola axuda de maternidade na Declaración da Renda. Unha sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Madrid determinou que a prestación por maternidade que abona a Seguridade Social está exenta do imposto da renda sobre as persoas físicas (IRPF), en oposición ao criterio da Axencia Tributaria. O asunto trae polémica: Facenda di que non atenderá estas reclamacións, pero os expertos en leis aseguran que a sentenza abre a porta a que as demandas prosperen e animan a interpolas. Neste artigo explícase que pasos hai que dar para reclamar e recuperar o IRPF pola axuda por maternidade.

Son nai, como recupero o IRPF pago?

Ao dar a luz, as traballadoras teñen dereito a 16 semanas de baixa. Durante este tempo, é a Seguridade Social quen abona o seu soldo a través da prestación de maternidade.

Aínda que para Facenda esta paga debe tributar, o Tribunal Superior de Xustiza de Madrid considera que a axuda por maternidade entra dentro das rendas exentas que contempla a lei do IRPF. No seu artigo 7 indica que están exentas as prestacións públicas “por nacemento, parto ou adopción múltiple, adopción, fillos a cargo e orfandade” e tamén “as prestacións públicas por maternidade percibidas das comunidades autónomas ou entidades locais”.

A xustiza, con esta sentenza de xullo de 2016, deu a razón a unha muller que solicitou a devolución de 3.135 euros que pagou en concepto de IRPF ao recibir unha prestación por maternidade de 11.679 euros. Alega que está exenta de tributar como unha renda do traballo porque o pagador é un ente de carácter público.

Aínda que a resolución xudicial só ten efecto neste caso concreto, os expertos animan a reclamar, sobre todo cando sexan importes elevados. “A decisión deste tribunal aumenta as posibilidades de éxito de quen reclamen a devolución”, di a avogada Pilar García-Aguilera.

Img embarazo grande
Imaxe: PublicDomainPictures

Pode reclamar calquera nai a devolución do pago a Facenda?

Si, sempre que os seus fillos nacesen a partir de 2012. Por que existe ese límite? Non é que as nais que recibiron esta prestación antes desa data e tributasen tivesen menos dereitos, senón que as reclamacións á Axencia Tributaria prescriben ao catro anos. E cando reclamar? Convén facelo canto antes, pois hai que facer unha impugnación das autodeclaraciones presentadas dos anos que non prescribiron.

Un apuntamento máis! Débese ter en conta que revisarán toda a Declaración, e que, se atopan algún fallo, poden facer unha Declaración da Renda paralela.

Tres pasos para reclamar o IRPF de maternidade

Quen cobraron a prestación desde 2012 poden presentar ante Facenda unha rectificación de autoliquidación do IRPF na que solicitan a devolución do tributado pola prestación de maternidade. Este proceso non é “nin sinxelo nin rápido, pois pode durar entre catro e cinco anos”, explica Antonia Cortés, experta en dereito de familia. Estes serían os pasos que se deben dar, segundo as avogadas consultadas:

  • 1. Facer un escrito de solicitude de rectificación e devolución de ingresos indebidos. Hai que presentar unha solicitude de rectificación da autoliquidación na que se declarou como non exenta a prestación de maternidade percibida do Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS). Debe facerse ante a Axencia Tributaria. E nela debe constar o exercicio que se reclama e o concepto xurídico. O máis probable é que se desestime.

  • 2. Esgotar a vía administrativa. Hai que esgotar a vía administrativa e acudir ao Tribunal Económico Administrativo Rexional (TEAR). Hai poucos días o Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) pronunciouse de maneira firme en contra das devolucións, e “denegarán a solicitude”, como indica Cortés. Pero é obrigatorio ir ao TEAR para poder acudir despois aos tribunais, que sería o seguinte paso.

    3. Acudir á vía xudicial. Se a negativa persiste, hai que recorrer ao Tribunal Superior de Xustiza de Madrid en recurso contencioso-administrativo, “que é onde máis posibilidades se ten”, sinala García-Aguilera. Pero, como advirte a avogada, pode saír caro, xa que hai que contar con avogado e procurador e hai máis gastos, polo que haberá que facer balance entre custos e beneficios e estudar ben se compensa.

Img ni o madre grande
Imaxe: ambermcauley

Que pasa se Facenda non atende ás reclamacións?

Facenda xa expresou a súa negativa a atender calquera tipo de reclamación e rexeita de plano as devolucións masivas. En realidade, unha sentenza favorable non obriga á Axencia Tributaria a modificar o seu criterio, que sostén que esta prestación se considera rendemento do traballo e debe tributar. E é que, en caso de ter que devolver o IRPF abonado por esta axuda desde 2012 a 2016, o desembolso roldaría os 1.300 millóns de euros. Por iso, Facenda denegará todas as peticións de quen reclamen…

Ademais, como se apuntaba no segundo paso para reclamar a devolución, a principios deste mes, o Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) publicou unha resolución na que establece que estas prestacións deben tributar.

Pero a última palabra téñena os tribunais de xustiza, e por iso debe acudir ao Tribunal Superior de Xustiza da comunidade autónoma de residencia.

Se fun nai en 2016, hai que declarar a prestación no IRPF?

As mulleres que fosen nais e recibido a prestación tras a data da sentenza deben tributar pola axuda por maternidade para evitar a sanción que lles imporía Facenda, recomenda Antonia Cortés. Despois, poden solicitar a devolución do IRPF e iniciar as vías administrativa e xudicial.