Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Estou nun ERTE, podo traballar para outra empresa?

Estes son os pasos que debes dar se tes a oportunidade de traballar para outra empresa mentres estás nun ERTE. É imprescindible comunicalo á túa compañía e ao SEPE
Por EROSKI Consumer 4 de Xuño de 2020
Trabajar si estoy en ERTE
Imagen: Joergelman

Xurdiuche a oportunidade de traballar mentres estás nun ERTE? Podes facelo, sen perder ningún dereito na túa empresa. Iso si, como explicámosche neste artigo, debes comunicalo á túa compañía e ao Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE). Ademais, aínda que podes asinar calquera tipo de contrato laboral, no momento en que a túa empresa requira de novo os teus servizos, deberás reincorporarche e causar baixa voluntaria no novo traballo. Se non o fas, quen fixo o expediente de regulación de emprego temporal poderá despedirche. Ademais de todo isto, nas seguintes liñas abordamos tamén que pasa coas vacacións se estás nun ERTE.

Pódese traballar durante un ERTE?

Durante o período no que o traballador se atopa afectado por un ERTE o seu contrato laboral queda suspendido, “a non ser que esteamos a falar de reducións de xornada”, indica Santiago Calvo, de Calvo Avogados. Por tanto, ao quedar suspendida a relación de traballo (e tamén quedar suspendida  a obrigación de prestar o traballo) “perfectamente pódese traballar noutra empresa mentres dura dita situación”, engade.

Así mesmo, as empresas que articularon un expediente de regulación de emprego temporal poden “renunciar total ou parcialmente ao”mesmo , procedendo a desafectar “aos traballadores” que estaban baixo o paraugas do ERTE, tal e como sinala Alejandra Gútiez, da&E Avogados. Para iso deberán comunicalo á autoridade laboral pertinente, ao SEPE, á Seguridade Social e aos propios traballadores.

ERTE y trabajarImaxe: Pexels

Suporía perder algún dereito traballar para outra empresa? Non. O empregado non perde ningún dereito coa compañía empregadora orixinal que aplicou a medida. Á finalización do ERTE, ou se se negociou a desafección do traballador durante o ERTE, leste deberá volver ao seu posto laboral, “con idénticos dereitos e obrigacións que existían antes de estar afectado por esta regulación temporal de emprego”, explica Calvo. E todo iso con independencia de cuestións relativas ás prestacións por desemprego que se perciben durante o expediente de regulación de emprego temporal, etc.

É importante ter en conta que no caso de que un empregado traballe para outra empresa mentres queda adscrito a un ERTE, “debería deixar de cobrar a prestación por desemprego”, aclara Gútiez. Pola contra, estar a incorrer en fraude “ao non ser compatible a percepción da devandita prestación cunha actividade remunerada”.

Volvería ao ERTE tras terminar o seu contrato con esta segunda empresa? En principio, o traballador volve ao ERTE, pero en calquera caso convén consultar co Servizo Público de Emprego Estatal, pois as directrices cambian.

A quen e como comunicalo

Se decides traballar nunha compañía mentres estás afectado por un ERTE, debes comunicalo sen falta. A quen? A nova situación débese comunicar tanto á anterior empresa como ao SEPE, “tendo en conta de que estará en situación de pluriempleo en canto a cotizacións, prestacións etc.…”. Por tanto,  é “vital” que o traballador comunique ao Servizo Público de Emprego Estatal a súa nova situación de alta, confirma Gútiez.

ERTE y trabajarImaxe: Aymanejed

Que tipo de contrato pódese facer?

Pódese asinar “calquera tipo de contrato de traballo, xa sexa indefinido, temporal, parcial…”, comenta Santiago Calvo. O idóneo, no caso dos ERTE de redución de xornada, “sería un contrato a tempo parcial, para cubrir a parte de xornada na que está desempregado”, asegura Gútiez.

Iso si, aínda que se pode rubricar un contrato de calquera tipo, cuestión diferente é “que pasa con ese contrato unha vez finalizado o ERTE“, sostén o avogado. É dicir, se pretendo reincorporarme á anterior compañía que terminou o ERTE, “non me quedará outra opción que non sexa a de causar baixa voluntaria na nova empresa, con independencia do tipo de contrato asinado” (a non ser que o contrato acabase antes).

Ademais, non pode perderse de vista que chegado o momento, se a compañía que articulou o ERTE comunica a efectiva reincorporación do seu traballador e esta renuncia, “entenderase que existe unha baixa voluntaria con todas as consecuencias inherentes á devandita declaración”, apunta Alejandra Gútiez.

Podo coller vacacións se estou en ERTE?

Correspóndenlle días de vacacións a un afectado por ERTE? Depende do tipo de expediente de regulación de emprego temporal:

  • Suspensión de contrato. “Os traballadores non xeran días de vacacións, pero si cotizan á Seguridade Social”, afirma Yannick Charton, socio fundador de Valio Consulting. Se se tivesen vacacións pactadas, pero igualmente o contrato estivese suspendido, esas vacacións deberían ser canceladas e non contar como días consumidos polos empregados.
  • Redución de xornada. O traballador xerará vacacións en proporción á xornada que estea a traballar. Isto aplícase coa excepción de que se pactou unha mellora por convenio ou entre empresa e empregados.

E podes irche de vacacións durante o ERTE? O experto sinala que o traballador pode usar o tempo no que el decida, aínda que se nese período a empresa solicita a reincorporación e o empregado négase por estar de vacacións, pode ser despedido. Se o expediente de regulación de emprego temporal é de redución de xornada, o traballador ten dereito a gozar das súas vacacións durante o ERTE.