Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Estratexias paira enfrontarse a un despedimento

Una actitude positiva e planificar ben as finanzas é o mellor modo de facer fronte á perda do posto de traballo
Por roserblasco 29 de Marzo de 2008
Img despido
Imagen: Rajesh Sundaram

Una realidade cotiá

Fusións, reorganizacións, axustes de persoal ou una mala relación cos xefes. Estas son algunhas causas comúns polas que se pode perder un posto de traballo. Como hai que reaccionar cando chega o despedimento?Estase preparado paira afrontar este momento tan difícil? Perder o emprego é una das peores situacións ás que enfrontarse, pero os expertos recomendan non enfocar con pesimismo esta conxuntura vital. Cunha actitude positiva e planificando ben as finanzas é posible enfrontarse ao problema sen perder a dignidade.

Aínda que existan rumores de que a empresa atravesa por problemas, o certo é que ninguén pensa nunca que formará parte do grupo de afectados. Ata que un día recíbese una chamada do departamento de Recursos Humanos e soltan a fatídica frase: “a empresa ten que prescindir de ti”. É entón cando cae o mundo encima e non se sabe como reaccionar nin que facer. Os expertos opinan que, debido ao actual panorama económico e paira non levar sorpresas, todos deberiamos contemplar a perda do posto de traballo como una realidade que pode pasarlle a calquera. Aseguran, ademais, que é necesario estar preparado paira a chegada desta noticia porque practicamente xa non existen os empregos paira toda a vida.

Debido ao actual panorama económico, todos deberiamos contemplar a perda de traballo como una realidade que pode sucederlle a calquera

De face a facer fronte a dita situación, achegamos dous tipos de consellos. Os primeiros son de tipo psicolóxico: non hai que vir abaixo paira tentar conseguir canto antes un novo emprego. A segunda batería de consellos refírese ás finanzas persoais: é necesario planificar ben os gastos posto que os ingresos, polo menos no curto prazo, veranse reducidos.

Desafogarse si, pero o tempo xusto

Aínda que no instante de ser despedidos, e nos días seguintes, só senta tristeza, rabia e medo a un futuro incerto, o certo é que non hai que abaterse. Cando un queda sen traballo, o máis normal é experimentar todos estes sentimentos negativos, e é bo non reprimilos e deixalos saír, pero non máis tempo do necesario. Paira iso, é conveniente seguir algunhas recomendacións que acurtarán ese período de incerteza:

 • Convén ser realista e recoñecer as cousas tal e como son, non dramatizar e non polas peor, esaxerando o ocorrido.

 • É bo desafogarse e falar do tema, a condición de que se faga en termos construtivos e non se abuse das queixas, porque estas só lograrán que caia nun gran pesimismo.

 • Hai que asumir o despedimento como una situación de transición entre un traballo e outro.

 • En positivo débese pensar que si se desempeñou até agora un traballo con profesionalidade, por que non vai se é posible conseguilo noutra empresa?

O traballo de buscar traballo

Todas as persoas que pasan por esta situación necesitan tomarse un tempo paira reflexionar e reorganizarse. E aínda que é una labor custoso, sería conveniente dedicar uns días paira descansar e reflexionar antes de precipitarse e presentarse a unha nova entrevista de traballo. Iso si, tampouco hai que demoralo máis dunha semana, porque os novos empresarios non verán con moi bos ollos un longo período de descanso.

Igor S. Popovich, no seu libro “O éxito nas entrevistas de traballo”, resalta que os parados están en desvantaxe fronte a quen traballa e quere cambiar de posto, e isto é debido ás ideas preconcibidas dos empresarios. Porque estes teñen a idea xeneralizada de que quen traballan renderán mellor. Algúns consultores aseguran que o 80% ó 90% dos candidatos elixidos polos seus clientes son persoas que están a traballar actualmente. O feito de que alguén leve un tempo sen ocupación crea certas dúbidas sobre as súas aptitudes”. Que pasos débense seguir entón paira atopar un novo emprego? O consultor José María Ferré Trenzano sinala que as fontes máis habituais de procura de emprego son os servizos de “headhunters” e consultorías de recursos humanos, así como os anuncios en prensa, revistas especializadas, Internet e bolsas de traballo. No entanto, os expertos dan ademais una serie de pistas para que esta procura sexa moito máis eficaz:

 • Recorrer á rede de contactos. Está demostrado que a vía máis eficaz adoita ser a de recorrer á rede de contactos. Estímase que entre o 65% e o 70% dos postos de traballo xorden a través do coñecido como “networking” (recomendacións de amigos, coñecidos ou antigos colegas).

 • Empresas da competencia. Tamén se pode explorar a posibilidade de atopar traballo noutras empresas do sector onde até agora traballouse. Ao ter coñecemento do mesmo, poderanse ofrecer a outras compañías as habilidades directivas ou a experiencia que se adquiriu.

 • A eficacia da carta de presentación. Segundo José María Ferré Trenzano, “é previa ao currículo vitae e é máis importante que o propio currículo. Debe ser innovadora e creativa. É boa, ademais, paira inserir información que non consta no currículo. Algúns consellos de presentación é que debe escribirse nun papel branco, escrita en computador, máximo una páxina, una soa idea de proposta, non subestimarse nin lamentarse e solicitar nela una entrevista persoal”. Outra ferramenta cada vez máis valorada é a inclusión de “cartas de referencia” das empresas ou xefes anteriores.

 • Una carta de presentación sinxela ou as cartas de referencia da antiga empresa son cada vez máis valoradas polos empleadores

  A pregunta crave que se lle fai a un parado. Despois de ser despedido, convén atopar respostas paira estas tres preguntas: “cal é o motivo do despedimento?” (versión oficial), “que se cre que realmente sucedeu?” e “que se lle vai a dicir á xente?” sobre todo aos potenciais entrevistadores cando pregunten: “Por que se atopa vostede en paro?”. É importante preparar una resposta razoada e razoable a esta pregunta, e referirse ao tema mediante comentarios positivos acerca da antiga empresa e, mesmo, dos anteriores xefes.

 • Débese aceptar o primeiro emprego que se ofreza? É necesario estudar convenientemente todos os proles e os contras do novo emprego. Como sinala Herminia Ibarra, profesora de Comportamento Organizativo da escola de negocios INSEAD, “hai controlar as decisións que poden tomarse apresuradamente, sobre todo no que se refire a ofertas imprevistas”. De feito, hai moitas persoas que aceptan a oferta, aínda que en moitas ocasións o salario sexa inferior ao da súa anterior empresa. A razón? Entenden que obteñen outras compensacións como a proximidade, o bo ambiente laboral ou o horario. Sobre todo, é importante pensar que se trata dun período de transición mentres se atopa outro emprego mellor remunerado.

 • Cambio de carreira. Moitas persoas aproveitan una situación de paro paira reformularse a súa vida profesional e cambiar de carreira ou actividade. Por exemplo, alguén que traballou durante toda a súa vida no sector de seguros non ten por que buscar unicamente traballo nunha aseguradora, porque os seus coñecementos sonlle útiles paira outras moitas actividades: contabilidade, administración, etc. Segundo Herminia Ibarra, a maioría da xente embárcase no proceso de cambio profesional con certo grao de confusión e moita incerteza sobre onde acabará todo. “Procedemos de moitos puntos de partida distintos, e seguimos moitas rutas diferentes”, conclúe.

Planificación económica

Cando una persoa perde o posto de traballo, durante un tempo deixará de contar con ingresos, polo que é necesario pararse a facer contas e realizar una planificación das finanzas seguindo dous parámetros fundamentais: calcular o diñeiro co que se conta paira pasar os próximos meses, e analizar cales son os gastos habituais que se poden reducir.

En canto aos ingresos, o máis habitual é contar de forma inmediata con dous tipos de ingresos. Primeiro, a indemnización que corresponde por despedimento e, en segundo lugar, a prestación por desemprego.

 • Indemnizacións: O despedimento declarado improcedente é una das causas de finalización da relación laboral con indemnización máis frecuente. En ocasións, algúns empresarios deciden dar por terminada a relación laboral cun empregado argumentando que este incorreu nun incumprimento grave. Se non quedaron demostradas as causas, ou non se observan as formalidades necesarias, declárase improcedente. É entón cando a empresa pode optar por readmitir ao traballador ou pagarlle una indemnización.

  Neste caso, se se alega e próbase como causa da indemnización un despedimento declarado improcedente disciplinario, corresponden 45 días de salario por ano de servizo paira un máximo de 42 mensualidades. Por exemplo, se o 1 de xuño de 1998 asinouse un contrato indefinido e o despedimento produciuse o 10 de xaneiro de 2008, tense una antigüidade de nove anos, sete meses e dez días. No cómputo final, os dez días tómanse como un mes enteiro. Así pois, a efectos da indemnización serían nove anos e oito meses. Paira calcular o importe máximo que se podería recibir, multiplícase o salario mensual polo máximo de mensualidades.

 • Prestación social por desemprego: Se se perde o traballo por un despedimento declarado improcedente, terase dereito a unha prestación económica mensual ou, o que é o mesmo, a cobrar o paro. A cantidade que deberá cobrarse calcúlase en función das cotizacións realizadas á Seguridade Social por esta continxencia, e sobre a base reguladora correspondente á media dos últimos 180 días de ocupación cotizada do traballador. Durante os 180 primeiros días de desemprego, percibirase o 70% da Base Reguladora e a partir do 181, o 60% desta.

  Con respecto á duración da prestación, esta calcúlase en función do período de ocupación cotizada durante os últimos seis anos anteriores á situación legal de desemprego con arranxo á escala adxunta. En canto ás retencións, á contía da prestación descontaránselle por unha banda o importe do 65% da cotización á Seguridade Social a efectuar polo traballador e, por outra, o importe da retención a conta do IRPF.

Pautas paira reducir gastos

Despois dun despedimento, ademais de buscar un novo emprego, hai que revisar e reorganizar as finanzas persoais e familiares. Paira iso, os expertos recomendan algunhas pautas que axudarán a afrontar un revés laboral e, en definitiva, a gastar menos:

 • Facer un estudo detallado e analizar os posibles gastos, paira así amoldarse mellor á nova situación. Pódese facer un gráfico ou una táboa na que figuren todos os ingresos e gastos mensuais que se producen na economía familiar. Por exemplo, nunha folla de papel se desglosan os custos fixos en dúas columnas (aluguer, hipoteca, luz, auga…) e os gastos variables (sobre os que se ten influencia directa: roupa, actividades de lecer, etc.) Calcúlase a diferenza e o resultado é a marxe financeira do que se dispón.

 • Deixar as vacacións e grandes compras paira mellores momentos. Se se quere aforrar, loxicamente non é o momento paira realizar viaxes demasiado custosos. Tampouco é o mellor momento paira comprar o último modelo de coche, senón centrarse unicamente naqueles gastos de primeira necesidade.

 • Tentar alargar o prazo da hipoteca. En momentos de carestía, moitas persoas optan por vender a casa paira cambiarse a outra máis económica, en barrios onde o metro cadrado é máis barato. Pero se esta medida é demasiado drástica, pódese tentar negociar co banco e optar pola posibilidade de alargar os prazos de pago de crédito hipotecario e así reducir as cotas mensuais.

 • Seguros de Protección de Pagos. Outra posibilidade paira facer fronte aos problemas económicos baséase en ser previsores e contratar seguros que garanten o pago das cotas dun préstamo, en situacións de perdas de ingreso como o desemprego. Son habituais paira o pago de hipotecas, préstamos persoais, cartóns de crédito, compras a prazo, e en calquera produto que esixa un pago.