Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Facer testamento: como, onde e canto costa

Outorgar testamento é a opción máis sinxela e barata que ten unha persoa para transmitir de maneira ordenada o seu patrimonio aos seus herdeiros
Por Ana Palomo Trigo 21 de Marzo de 2012
Img revista consejos
Imagen: CONSUMER EROSKI

O testamento é o acto xurídico individual a través do cal unha persoa dispón, para despois do seu falecemento, a herdanza de todos os seus bens ou parte deles. Constitúe a vontade da persoa sobre como han de repartirse os seus bens cando falte, sen que iso afecte á súa vida, e é a mellor opción para transmitir de maneira ordenada o patrimonio aos herdeiros. Ademais, é un documento revocable, sinxelo e cun custo alcanzable, que ten gran importancia, posto que evita numerosos problemas no futuro e ofrece tranquilidade para os familiares e herdeiros.

O testamento: que é

O mellor modo polo cal unha persoa transmite o seu patrimonio unha vez que faleceu é a través dun testamento. Ademais do aspecto financeiro, o testamento é unha declaración solemne que reflicte a vontade de transmisión dos bens do testador aos seus herdeiros. O testamento é sempre un acto revocable e non hai ningún definitivo mentres o testador viva.

O testamento é sempre un acto revocable que pode substituírse ou modificarse en calquera momento

O último testamento outorgado revoga o anterior, polo que pode substituírse ou modificarse en calquera momento. Por outra banda, é un documento persoal, non hai que entregalo en ningún rexistro ou oficina e non impide ao testador dispor dos seus bens en vida. Constitúe a vontade da persoa sobre como han de repartirse as súas haberes cando falte, pero non afecta á súa vida. Toda persoa que estea en pleno uso das súas facultades mentais e sexa maior de 14 anos pode outorgar testamento.

Onde se fai testamento

O testamento que se outorga con máis frecuencia en España é o testamento notarial aberto.

  • Quen o outorga debe acudir co seu DNI ao notario, ou ten que facerlle chamar, para expresarlle a súa vontade.

  • O notario redacta por escrito o testamento, segundo os desexos que se lle manifestaron, e reflicte con claridade o lugar, a data e a hora en que se outorgou. Segundo a complexidade do testamento, o notario pode solicitar as escrituras dos bens ou máis información.

  • A partir destes datos procédese ao seu outorgamento, sen que se esixa a presenza de testemuñas, salvo en casos determinados (cando o testador é invidente, se non sabe ou non pode asinar, ou non pode ler en por si o testamento, etc.).

  • Non fai falta realizar un inventario dos haberes que ten o testador, xa que non é obrigatorio dicir en que bens concrétase a parte de cada un dos herdeiros. Despois de falecer o testador, é cando os nomeados no testamento terán que facer un inventario dos bens e débedas que tiña e proceder á súa repartición.

Canto custa outorgar testamento

Outorgar testamento ante notario non é demasiado custoso e os especialistas en dereito de familia recomendan que se faga en canto tense algunha propiedade (un piso, terreos, bens, etc.). Así se evitan problemas xa que, se non hai testamento, a lei determina quen debe cobrar a herdanza. O testamento é un documento moi barato, se se ten en conta a súa transcendencia e a súa posible dificultade xurídica.

Facer testamento custa uns 40 euros, con independencia dos bens do testador

Con independencia dos bens do testador, facer testamento custa uns 40 euros, aínda que se é máis longo do normal, o prezo pode elevarse ata 80 euros. Unha vez formalizado, o documento inscríbese no Rexistro de Actos de Última Vontade. Este rexistro serve para coñecer o número de testamentos realizados por unha persoa e ante que notarios fixéronse.

O testamento en liña

Desde hai uns anos, as novas tecnoloxías e Internet brindan a posibilidade de facer testamento en liña. Cun computador e desde o propio fogar, bufetes como OmniumLegal Avogados prestan o asesoramento profesional dun avogado colexiado que supervisa o proceso de redacción dun testamento. O seu prezo é duns 99 euros e inclúe o servizo de notario.

Unha vez redactado, e en función dos horarios de que dispoña o testador, estes despachos encárganse de reservar día e hora ante o notario máis próximo ao domicilio do cliente, onde queda preparado o testamento para asinalo coas mesmas garantías que o testamento convencional.