Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Falecemento do titular dunha hipoteca

O herdeiro dunha vivenda que aínda non se terminou de pagar pode aceptar o préstamo ou renunciar ao mesmo se considera que non lle beneficia
Por Roberto B. López 16 de Xullo de 2007

O aumento continuado dos intereses nos créditos hipotecarios e a dificultade que moitas familias españolas atopan no pago das cotas mensuais ha favorecido a aparición de numerosas ofertas bancarias que posibilitan pagar este crédito da vivenda en 50 anos, o que permite a bancos e caixas que cobren máis intereses durante máis tempo. Por iso, nuns anos, será máis habitual atopar a xubilados que haxan devandito adeus ao seu traballo, pero non ao seu préstamo, e que os fillos e demais herdeiros fáganse cargo, ante a morte do titular da hipoteca, de seguir pagando a vivenda. No caso concreto de que o titular da hipoteca faleza, o herdeiro do inmoble pode aceptalo só se lle convén, tendo en conta o seu dereito a renunciar a el en virtude da ‘herdanza a beneficio do inventario’. Doutra banda, os bancos e caixas están a promocionar nos últimos anos os seguros de vida asociados aos créditos hipotecarios para, precisamente, cubrirse as costas e que o prezo da vivenda e os intereses sexan cubertos por estas aseguradoras en caso de falecemento do titular. Os expertos recomendan estudar ben todas as opcións e vender o inmoble herdado se o novo titular non pode facer fronte aos pagos da hipoteca, coas plusvalías que isto leva.

Se o titular da hipoteca falece, a débeda hérdana os seus fillos ou a persoa que corresponda segundo estipula a liña sucesoria. Jesús Ruiz, asesor fiscal do despacho Ruiz Ballesteros, explícao: “hérdase todo, o bo e o malo, tanto os beneficios como as débedas”. Deste xeito, a entidade financeira asegúrase o cobro e minimiza os riscos derivados de ofrecer hipotecas a longo prazo. Con todo, non todo é branco ou negro. Como lembra Ruiz, toda persoa ten dereito a renunciar a unha herdanza. A opción denomínase ‘herdanza a beneficio do inventario’, e significa que o herdeiro acepta a herdanza só no caso de que lle conveña. Por tanto, se alguén renuncia a unha herdanza, automaticamente esta pasa á seguinte persoa que se atope na liña sucesoria: se o marido renuncia á hipoteca da esposa falecida, pasa aos fillos, que tamén poden renunciar e, nese caso, pasaría aos pais dela. Así sucesivamente, ata que alguén acepte quedar coa hipoteca. Se se termina a liña sucesoria, o ben pasará a mans do Estado.

“A opción de renunciar a este ben unicamente ten sentido cando un herdeiro recibe de golpe varios inmobles, porque isto pode supor que cada mes teña que facer fronte a pagos que non poida permitirse”

Neste punto, Ruiz recomenda, sempre que se poida, vender o ben inmoble herdado no caso de que o novo titular non poida facer fronte aos pagos da hipoteca, coas plusvalías que iso leva. Desta maneira, o herdeiro consegue rendibilizar o produto, tendo en conta que unha parte xa está paga e que habitualmente o comprador responsabilízase do préstamo hipotecario ou, en calquera caso, queda cancelada a débeda financeira. “A opción de renunciar a este ben unicamente ten sentido cando un herdeiro recibe de golpe varios inmobles, porque isto pode supor que cada mes teña que facer fronte a pagos que non poida permitirse”, advirte o avogado.

Posición dos bancos

Os bancos, ante casos como o que aquí se trata, adoitan ter moi cubertas as costas cos seguros de vida. “Na práctica forzan a que o cliente contrate un seguro de vida no momento da firma da hipoteca. Como consecuencia, ante a morte do titular o seguro cancela automaticamente a cantidade da hipoteca estipulada, podendo alcanzar incluso o 100%, en función do seguro”. Esta é a fórmula máis utilizada por bancos e caixas para minimizar o risco a unha posible falta de pagamento, ao mesmo tempo que o herdeiro se asegura de recibir o inmoble con menos cargas, unha débeda menor ou mesmo ‘limpo de intereses’ no caso de que o seguro pagase o total do que restaba de hipoteca. Este tipo de seguros de vida non son obrigatorios. O cliente pode decidir libremente se os contrata ou non no momento de asinar a hipoteca, aínda que a presión por parte dalgunhas entidades para que se asine pode ser moi grande. “Se contratas un destes seguros -din- o tipo de interese pode baixar un 0,05 %”, por exemplo, polo que esta práctica pódese interpretar como unha condición necesaria para ofrecer un mellor produto ao usuario. Do mesmo xeito, os bancos baixan o tipo de interese variable (que se fixa xeralmente en relación co Euribor) se o cliente contrata un plan de pensións, un cartón de crédito específica, outro tipo de seguro, etc.

En España aínda está por xeneralizarse o concepto de herdanza ‘dunha hipoteca no tempo’, aínda que xa ninguén se sorprende pola contratación de hipotecas a 40 e 50 anos. Noutros países, como o Reino Unido ou Estados Unidos, o concepto de endebedamento das empresas trasladouse hai uns anos ás familias, xa de seu bastante endebedadas, o que provocou a contratación das hipotecas das vivendas por cen anos. Un feito que inevitablemente leva a que o valor do inmoble non sexa desembolsado na súa totalidade por unha soa persoa. Cando o primeiro cliente morre, o que necesariamente ocorre antes de pagar o préstamo hipotecario, a débeda hérdaa o seu fillo (ou sucesor), que afronta o resto de pagos no tempo que reste.

Os custos notariais redúcense coa nova lei hipotecaria

Xunto coa redución das comisións, a reforma da Lei Hipotecaria contempla unha sensible rebaixa dos custos notariais e rexistrais nas cancelacións, novaciones e subrogacións do crédito hipotecario, xa que as bonificacións actuais elevaranse ao 90% en todos os casos expostos, onde o tomador unicamente terá que abonar o 10%. Un exemplo: no caso da cancelación dunha hipoteca media, ata a posta en marcha da reforma pagábase ao redor de 250 euros en custos notariais. Agora ben, a partir da nova norma, pagaranse 42 euros.