Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Falso empadroamento, que consecuencias ten?

Si faltas á verdade ao empadroarche, pódese iniciar contra ti un procedemento sancionador administrativo que pode concluír cunha multa económica
Por Blanca Álvarez Barco 1 de Outubro de 2022
Empadronamiento falso
Imagen: Jim_Filim

Necesitas os puntos por proximidade do domicilio ao colexio para que o teu fillo consiga praza nese centro educativo, pero vives lonxe. En cambio, o teu curmán entra dentro da zona. Que facer? Como centos de pais en toda España, empadroádesvos na casa do teu familiar. Outro caso: o teu irmán reside nunha comunidade autónoma cuxo réxime fiscal é máis vantaxoso, así que non o dubidas e empadróasche con el. Coidado! Esta práctica ten consecuencias, como explicamos neste artigo. E é que si mentes no padrón, pódese iniciar un procedemento sancionador administrativo que pode concluír cunha multa económica .

Falso empadroamento, que é e cando se comete?

O padrón municipal é o rexistro administrativo onde constan os veciños de cada municipio, polo que se entende que é a súa vivenda habitual. Este domicilio dános acceso a distintos servizos públicos da nosa zona de residencia : centros de saúde, colexios, prazas de aparcadoiro… De feito, é un dos primeiros trámites que hai que facer si múdasche .

➡️ É posible empadroarse nunha casa que non é túa?

Si, e é o habitual cando vives de aluguer. Aínda que a vivenda non é túa, é nela onde resides. Mesmo no caso de ter dous, hai que empadroarse só nunha, naquela onde se resida a maior parte do tempo.

➡️ Cando é falso empadroamento?

Un falso empadroamento prodúcese cando unha persoa se inscribe nun domicilio no que en realidade non reside. Para que se adoita recorrer a el?

  • Por dar acceso a colexios, servizos , etc. os falsos empadroamentos utilízanse para as situacións relacionadas con eles.
  • Tamén se empregan, como sinala o avogado Ignasi Vives, para poder ter dereito a  beneficios fiscais en determinadas comunidades autónomas . Ocorre “en materia de sucesións, xa que, dependendo da comunidade o réxime fiscal, é máis vantaxoso”.
  • Ademais, úsanse para obter determinadas axudas que ofrecen os concellos a través dos seus servizos sociais ou para tentar acreditar unha posible convivencia con outra persoa “e obter así os beneficios de ser considerada como parella de feito”, comenta o experto legal.

Cales son as consecuencias do falso empadroamento?

Hai anos, varios escolares perderon a súa praza no colexio, debido a que os seus pais falsearon os datos do padrón para obtela. Ademais desta importante consecuencia, cometes un delito por empadroarche nunha vivenda que non é a túa? Hai que pagar unha multa?

O avogado explícao: o certificado do padrón que expide o concello ten carácter de documento público e fehaciente para todos os efectos administrativos. E todos temos a obrigación de que os datos que declaramos para darnos de alta no padrón sexan acordes á realidade.

Pero e si non o fas e faltas á verdade? Cales son as consecuencias do falso empadroamento ?

  • Neste caso pódese iniciar un procedemento sancionador administrativo que pode concluír con unha multa económica . Por tanto, “nun principio enténdese que non existe ningún ilícito penal, polo que entendemos que non pode ser tipificado como delito”, apunta o avogado.
  • Unicamente tería relevancia penal “nos supostos englobados nos artigos 390 e 392 do Código Penal, que contemplan o delito de falsidade en documento público”. Con todo, tendo en conta o principio de intervención mínima do dereito penal, “é moi pouco probable que exista unha condena penal por faltar á verdade no padrón” e que se tipifique como falsidade de documento público por parte do particular. Outro concepto distinto é que “o funcionario encargado de elaborar o documento cometa devandita falsidade”, engade Vives.

Denunciar e demostrar un empadroamento falso

O Regulamento de Poboación e Demarcación das Entidades Locais establece que os concellos teñen que realizar as actividades e operacións necesarias para manter actualizados os seus padróns, de modo que os datos que se teñan concuerden coa realidade.

  • Neste sentido, “se faculta aos concellos para que periodicamente realicen operacións de campo para comprobar a verdadeira situación do empadroamento e para actualizar os datos”, explica o avogado.
  • Ademais, o consistorio pode comprobar a veracidade dos datos indicados polo veciño. Como? Pode esixir a presentación do DNI ou o cartón de residencia, o libro de familia ou unha copia da escritura de propiedade ou arrendamento da vivenda onde un quérese empadroar.

Máis aló da investigación de oficio que debe levar a cabo a administración municipal, tamén cabe a posibilidade de que un cidadán denuncie calquera anomalía que atope en relación a unha posible falsidade no padrón. Este caso dáse moito cando uns pais non obtiveron praza para o seu fillo no colexio e saben que outras persoas que entraron nese centro non viven en realidade na zona. Que fai o concello? Neste caso, “deberíase investigar a posible irregularidade denunciada polo cidadán”.

Podo botar a unha persoa empadroada na miña casa?

Non sempre é fácil poder botar a unha persoa á que permitiches empadroarse contigo. A efectos legais é o seu domicilio habitual. Con todo, en casos extremos, podes recorrer ao desafiuzamento por precario .

O precario dáse no momento que o propietario cede o uso dun inmoble a outra persoa, sen un fin específico e por un tempo indeterminado, sen que o ocupante pague renda. Por iso, no caso de querer botar a unha persoa empadroada no teu domicilio, podes iniciar un procedemento deste tipo.

Prexudícame empadroar a alguén na miña casa?

Non che empadroaches en casa dun amigo ou familiar, pero  permitiches que algún coñecido ou estranxeiro fágao na túa , co propósito de axudarlle ou legalizar a súa situación. Que pasa nesta situación? Que consecuencias pode haber? 

  • En principio, tras comprobar que a persoa empadroada non fai vida de ningún tipo na túa vivenda, exporíasche a unha  multa administrativa .
  • Si por empadroar a outra persoa na túa casa “obtés algún tipo de rendemento económico”, a cousa cambia. Neste caso, “poderiamos estar falado de un  delito de estafa e falsidade documental “, sinala o avogado Ignasi Vives.
  • Pode haber consecuencias fiscais. En Facenda poderían entender que si tes a unha persoa na túa casa, estás a cobrarlle aluguer e non decláralo. A Axencia Tributaria podería acusarche de  fraude a Facenda  por iso.