Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Falta de pagamento de débedas: consecuencias

O embargo de nóminas e a execución de propiedades son algunhas das medidas que un tribunal pode ditaminar para liquidar un conflito xerado por unha débeda
Por Carlos Astorelli 15 de Outubro de 2008
Img carcel
Imagen: Adriano Agulló

O incremento de morosos en España, tanto particulares como empresas, nos últimos meses é evidente: o Instituto Nacional de Estatísticas (INE) sinala un aumento de case o 48% de efectos impagados respecto do ano anterior en cantidade de débedas, porcentaxe que, en termos cuantitativos, fai máis evidente a crise, xa que alcanza o 121% interanual. Estas débedas teñen diversas procedencias e poden corresponder a créditos persoais, hipotecarios ou empresariais, débedas por impostos municipais ou por falta de pago da luz, o teléfono ou por calquera clase de operación asentada nos rexistros bancarios. É posible acabar no cárcere por esta razón?

A resposta é un rotundo “non”, e débese a unha cuestión lexislativa: o Código Penal español non establece como delito o que unha persoa física ou xurídica pola súa situación económica véxase incapaz de pagar unha débeda contraída no pasado.

Por tanto, as penas que se poden impor a alguén que non fai fronte aos seus compromisos financeiros corresponden á esfera do civil: quen non paga, deberá responder os seus bens, executables en todo caso para cumprir coas súas obrigacións. Embargo de nóminas (salvo a cantidade correspondente ao salario mínimo), xuízo de desafiuzamento en caso de quen non paga o aluguer, execución de garantías persoais ou execución de propiedades, como a casa ou o coche, son algunhas das medidas que un xuíz pode tomar tras un longo proceso para liquidar un conflito que se xerou por unha débeda.

Quebra fraudulenta

A pesar de que a condición de debedor non pon a unha persoa en risco de terminar no cárcere, si se contemplan accións deliberadas que poden cometer tanto empresas como particulares, e que poden desprazar ao ámbito “do penal” un problema de natureza civil ou comercial como é a falta de pagamento de obrigacións.

Alteración de datos contables e ocultación de bens poden orixinar unha pena de cárcere

Un xuíz pode determinar nun xuízo xerado pola reclamación dunha débeda, e a través da análise das probas presentadas, que o debedor realizou unha serie de manobras á mantenta, en evidente prexuízo dos acredores. E aquí englóbase desde a alteración de datos contables nos libros, ata a ocultación de bens ou o feito de contabilizar operacións comerciais que nunca existiron e que foron forzadas co fin de xustificar a quebra do debedor. Estas accións si poden orixinar unha pena de privación da liberdade, por tratarse claramente dun acto de mala fe.

A Lei Concursal

Antes de chegar á instancia de ser demandado por unha serie de débedas impagadas, con todo, tanto particulares como empresas teñen a posibilidade de declararse en quebra para afrontar de maneira legal a súa insolvencia. Coa Lei Concursal, o debedor pode abrir un proceso xudicial que, de maneira inmediata, paraliza as demandas interpostas pola falta de pago e a execución dos bens que se estean tramitando, ao mesmo tempo que interrompe a acumulación de intereses nos créditos impagados. Desta forma, aínda que a Lei Concursal non perdoa a débeda, permite acceder a determinados mecanismos para favorecer aos seus titulares o pago de acordo coas súas posibilidades:

  • Paraliza as demandas interpostas pola falta de pago e a execución dos bens que se estean tramitando, incluídas as hipotecarias.
  • Interrompe a acumulación de intereses nos créditos impagados.
  • Axuda a renovar os contratos de crédito interrompidos por falta de pago.
  • Posibilita lograr unha redución da débeda de ata un 50%.
  • Permite conseguir ata cinco anos de adiamento.