Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Fas a Declaración da Renda por primeira vez? 7 cousas que debes saber

As persoas que se enfronten á súa primeira Declaración deben coñecer antes se teñen obrigación de presentala, estar ao tanto dos prazos e prestar especial atención aos detalles específicos que rexen as normas en cada Comunidade Autónoma
Por Blanca Álvarez 9 de Abril de 2018

Teño que presentar a Declaración da Renda? Como a fago: só ou con axuda? Que debo incluír e que non é preciso? E se me equivoco, multaranme ou se pode rectificar? Dúbidas, dúbidas e máis dúbidas. Realizar a Declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF) por primeira vez pode converterse nun inferno. Con todo, non é tan difícil e basta con prestar moita atención aos detalles, así como ter claro que se debe achegar e en que prazos facelo, tal e como se explica nas seguintes liñas.

Img declaracion primera vez listadogrande

Como cada primavera, chega a hora de render contas con Facenda. Este ano, entre os preto de 20 millóns de contribuíntes que, segundo datos da Axencia Tributaria, presentan a Declaración da Renda, moitos se enfrontan a tan ardua tarefa por primeira vez. Como facelo? As seguintes pistas, formuladas por expertos asesores fiscais, poderán axudar a elaborar esa primeira Declaración sen problemas.

1. Teño que facer a Declaración da Renda ou non?

A primeira sorpresa que se atopan quen teñen que render contas ao fisco por primeira vez é decatarse de que non sempre é necesario facer a Declaración. Como é posible? Moi sinxelo: como norma xeral, se non se teñen ingresos que superen os 22.000 euros dun só pagador, non hai que presentala.

Se se teñen varios pagadores, “ese mínimo baixa aos 12.000 euros, a condición de que a suma das rendas obtidas a través do segundo e seguintes pagadores alcance os 1.500 euros brutos anuais”, explican os asesores da plataforma legal Easyoffer.

Importante! Ás veces pode ocorrer que, “aínda que non esteamos obrigados, sexa favorable presentala porque salga a devolver; nese caso, a nosa opinión é que se presente”, comenta Luís Enrique García Martínez, de Garón Avogados. Por que pode saír a devolver se non se chega ao mínimo para declarar? En realidade, que non sexa obrigatorio presentar a Declaración non quere dicir que a persoa non haxa pago impostos, senón que xa os abonou a través das retencións e, por iso, xa ten dereito a recibir unha devolución.

2. Que teño que declarar?

Na Declaración da Renda que se presenta o ano 2018 débense consignar os datos de todos os rendementos que se obtiveron en 2017: rendementos do traballo, retribucións en especie, rendementos por vivendas (excluído o fogar habitual), rendementos de contas e produtos bancarios, rendementos por actividades empresariais ou profesionais, ganancias ou perdas patrimoniais (por vendas de inmobles, accións, bonos, participacións, etc.).

Ademais, hai que incluír as deducións e reducións que poidan corresponder por compra de vivenda (se se adquiriu antes do 1 de xaneiro de 2013), plans de pensións, nacemento de fillos, familia numerosa, gastos educativos, etc. Fíxache ben nas especificidades da túa Comunidade Autónoma á hora de deducir, xa que varían dunha a outra. En Andalucía, por exemplo, podes incluír os gastos en avogados en procesos de despedimento; en Asturias, os libros de texto de Primaria e Secundaria; e en Madrid, os uniformes do colexio.

3. En que datas hai que presentala?

A Declaración da Renda non se pode presentar cando veña mellor. Hai unhas datas establecidas pola Axencia Tributaria, un calendario de entrega. O inicio foi o 4 de abril e a campaña terminará o día 2 de xullo.

Pero hai outros detalles e datas crave que convén ter en conta:

  • O 3 de abril abriuse o prazo para pedir cita e facer a Declaración vía telefónica.
  • O 4 de abril comezou a presentación de declaracións usando Renda WEB ou ben por teléfono (aos números 901 200 345 e 91 535 68 13).
  • O 8 de maio poderase solicitar cita previa para facer a Declaración presencial nas oficinas, que empezarán a facerse o día 10 de maio.
  • O 27 de xuño é a data límite para presentar a Declaración, se o resultado é a ingresar e se domiciliará o pago.
  • O 29 de xuño acaba o prazo para pedir cita previa.
  • O 2 de xullo termina a campaña da Renda 2017.
  • Se vives en Euskadi, visita a web oficial para coñecer os detalles específicos.

Todas estas datas importantes da campaña poden verse de maneira máis rápida e cómoda no seguinte vídeo:

4. Convén solicitar os datos fiscais en Facenda

Antes de facer a Declaración, e máis aínda se é a primeira vez, é conveniente solicitar os datos fiscais da persoa en Facenda, para o que tamén se debe pedir cita previa. “Non somos moi partidarios de solicitar os borradores, e menos de confirmalos, porque vimos algún erro ao facer os cálculos da Declaración e, como resulta evidente, pode ter os seus efectos negativos”, explican desde Garón Avogados.

Cos datos fiscais non existe este problema, e se se teñen dúbidas sobre como pedilos, se podá encomendar esta función a expertos. Bastará con entregarlles unha copia do DNI e o número de conta do cliente. Se está casado e con fillos menores de 18 anos, tamén se precisa copia do DNI e conta do cónxuxe e DNI dos fillos.

5. É moi difícil facer a Declaración?

Sente vertixe soa con pensar en ter que facer por primeira vez a Declaración da Renda? A cantidade de datos, conceptos e termos moi técnicos, etc. poden confundir a calquera. Pero que opcións hai para superar con éxito o trámite? A Declaración en si “é sinxela e pódea facer o contribuínte nun computador que reúna uns determinados requisitos”, apunta García Martínez. Moitas veces, e sempre que non haxa conceptos pouco claros para o contribuínte ou dispoña de tempo, “poderá realizala sen problema algún”.

A ferramenta máis utilizada é Renda WEB. Ademais, desde este ano existe unha app móbil para poder facer a Declaración. No entanto, os técnicos de Facenda desaconsellaron polo momento usar este sistema xa que, segundo publicaron varios medios de comunicación, “poderían desaproveitarse importantes deducións”, sinalan os expertos de Easyoffer.

No caso de non querer empregar as vías telemáticas, está a opción de solicitar cita previa e acudir fisicamente á sede da Axencia Tributaria provincial ou mesmo poder facelo vía telefónica cun técnico de Facenda.

Ás veces, cando existen rendementos por actividades e ganancias patrimoniais por vendas de produtos, etc., “a cousa complícase, e o normal é que o cliente non estea preparado para facelo, en especial se é a súa primeira Declaración”, recoñecen os especialistas. Equivocarse pode ter repercusións negativas, polo que o máis intelixente nestes casos é recorrer a un profesional.

6. E se me equivoco ao facer a Declaración, que me pode pasar?

Errar é de humanos. Por iso, cabe a posibilidade de equivocarse ao facer a Declaración, sobre todo as primeiras veces. Significa iso que haberá multa? Calma! No caso de que o contribuínte se confunda ao confeccionar a Declaración, “sempre se pode rectificar”, tranquilizan os expertos de Easyoffer. En ocasións, incluso a propia Axencia Tributaria informa acerca de en que casas débese pór especial atención ou pedirá información adicional para completar o borrador.

En caso de erro, importan sobre todo dous factores: quen é o prexudicado e o tempo que se tarde en levar a cabo a rectificación.

  • Se o declarante vese prexudicado por un erro seu, dispón de ata catro anos para presentar unha solicitude de rectificación.

  • Se é Facenda a prexudicada, hai que facer unha Declaración complementaria para corrixir os erros e incluír o que se esqueceu realizar nun primeiro momento. No entanto, neste caso si se pode ser multado, segundo o tempo que se tarde en rectificar. É importante darse conta do erro antes de que o faga a Axencia Tributaria! Se se presenta a rectificación antes de que acabe o prazo, non haberá sanción, pero se se supera ese prazo, poida que si.

7. Se me sae a devolver, canto tardarán en ingresarme o diñeiro?

A Declaración pode ter dous resultados: a devolver ou a ingresar. No caso de que Facenda sexa quen teña que devolver diñeiro, “establécese un prazo máximo, ata o 31 de decembro, para que fagan efectivo o pago, aínda que xeralmente adoitan facelo antes”, sinala o experto de Easyoffer. Ademais, como engade García, “a partir do termo dese prazo, a devolución xera intereses de demora a favor do contribuínte”.