Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Fondos de investimento: de acumulación ou de distribución?

Nos fondos de acumulación as ganancias almacénanse e o capital final é maior, pero os de distribución reparten unha renda periódica e dotan de liquidez ao investidor
Por José Ignacio Recio 12 de Xuño de 2013
Img billetes
Imagen: Images_of_Money

Son tantos os fondos de investimento que poden contratarse nos mercados financeiros que se fai un labor máis que dificultosa decantarse por un deles para rendibilizar os aforros. Hainos para todos os gustos: monetarios, renda fixa ou variable, xestión alternativa, emerxentes… Pero, como se explica a continuación nesta reportaxe, para que o proceso de selección fágase menos confuso, hai unha división máis sinxela para diferenciar estes produtos: ver se son de acumulación ou de distribución.

Diferenzas entre fondos de acumulación ou de distribución

A maioría dos fondos de investimento que se comercializan baséanse na acumulación, xa que máis do 80% pertencen a esta categoría. Non reparten ningún tipo de dividendo, senón que o van acumulando no propio fondo, co que o seu valor de liquidación crece de maneira progresiva. Iso quere dicir que, transcorrido un tempo, as ganancias ou perdas non cotizan sobre o capital investido en principio, senón polo importe total xerado no investimento. Isto pode facer que os investidores se inclinen por este modelo de investimento, ao permitir que as plusvalías xeren tamén ganancias.

Pero nos últimos meses adquiriron protagonismo os fondos de distribución (ou de repartición), que se caracterizan porque reparten de maneira periódica un dividendo entre os seus partícipes, que pode ser mensual, semestral, trimestral ou anual, en función do deseño da xestora. Esta opción xérase, sobre todo, nos fondos de renda variable, aínda que tamén están a aparecer algúns de renda fixa que inclúen esta particularidade.

Ten unha notable vantaxe, como é o feito de que os seus titulares reciben todos os anos unha renda fixa, que oscila entre o 2% e 6% (similares aos dividendos de Bolsa) que permiten gozar de maior liquidez na conta corrente dos seus subscritores. Como punto negativo, o dividendo cobrado non ten as mesmas vantaxes fiscais que o que se cobra por unha acción, debido a que no último caso os primeiros 1.500 euros procedentes de accións non tributan a Facenda , mentres que os derivados dos fondos de investimento si que o fan.

Por cal me decido?

Un dos problemas dos usuarios cando desexan subscribir un fondo de investimento é decantarse por un ou outro modelo. A elección require dun estudo previo de ambas as propostas, pero sobre todo das expectativas dos propios investidores.

Acumulación:

 1. A favor:

  • A oferta é moito máis ampla.
  • As ganancias vanse acumulando no propio fondo, co que o seu valor de liquidación crece de forma progresiva.

  • Polo xeral, ao cabo duns anos os usuarios atoparanse cun maior capital no seu fondo.

 2. En contra:

  • Non permiten dispor de liquidez inmediata nas ganancias obtidas, a non ser que vendan parcial ou totalmente as súas participacións.
  • As posibles perdas poden xerarse sobre o capital acumulado no fondo, e non sobre o importe inicial do investimento.

Distribución:

 1. A favor:

  • Favorece a liquidez dos partícipes, que disporán dunha renda fixa todos os anos que poderán destinar aos seus gastos persoais.
  • Amortece as posibles perdas que puidese xerar o fondo no período de investimento.

  • Son máis favorables para os investimentos a medio e longo prazo, ao dispor dunha renda periódica.

 2. En contra:

  • Aínda que van aparecendo cada vez máis modelos desta clase, a súa oferta aínda non é tan ampla como nos fondos de acumulación.
  • A maioría deles limítase ao segmento dos fondos de investimento baseados en renda variable, mentres que os perfís máis conservadores carecen de moitas opcións para contratalos.

  • Teñen un tratamento fiscal peor respecto dos dividendos xerados polas accións en Bolsa .

Como distinguilos

Os investidores con menos experiencia poden ter algún problema para seleccionar o seu modelo de fondo Como poden recoñecer un ou outro? Para solucionar este problema, hai tres opcións:

 • Recibir axuda desde o seu banco ou caixa de aforros, ou na súa falta desde o servizo de banca telefónica. Eles encargaranse de disipar calquera dúbida sobre leste e outros aspectos dos fondos de investimento.

 • A través das webs das entidades de crédito, pódese saber con meridiana claridade que fondos reparten ou non dividendo. Hai unha canle de procura no que haberá que sinalar o modelo requirido, ben acumulación ou ben distribución. Aparecerá de inmediato unha listaxe con todos os fondos que cumpran co requisito seleccionado.

 • Pódese determinar tamén de que clase son só pola denominación do produto deseñado polas xestoras: nos fondos de acumulación aparece no seu nome a letra “A”, mentres que nos de distribución será o “D”.

De calquera destas formas os usuarios poderán coñecer de que fondo trátase e así evitar eleccións erróneas que poidan entorpecer a súa estratexia de investimento.