Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Fórmulas paira incentivar aos empregados

Pactar acordos que melloren a calidade de vida é xa posible en moitas organizacións españolas, una técnica que favorece que ambas as partes estean contentas e aumente a produtividade
Por EROSKI Consumer 15 de Novembro de 2007
Img oficina listado
Imagen: mark normand

As organizacións máis flexibles e intelixentes saben que a clave paira obter mellores resultados baséase en manter contentos aos seus empregados, entre outras cuestións. Cada vez máis responsables son conscientes desta realidade e non dubidan en pór en marcha técnicas paira fidelizar a todos os seus traballadores, ou a parte do persoal que considera fundamental. Os expertos distinguen dous factores de motivación. Por unha banda, destacan os que poden ser causa de insatisfacción cando a súa presenza diminúe ou empeora, como o salario, a categoría profesional, os bonos… Por outro, áchanse aquelas accións que tenden ao continuo enriquecemento do traballo, potenciando as capacidades dos membros do equipo, provocando e satisfacendo o seu natural desexo de crecemento, realización e éxito.

Flexibilidade horaria

A retribución económica segue sendo o factor máis importante paira fidelizar aos empregados. Estar ben pago é una das mellores razóns polas que una persoa estará máis satisfechoa, e por tanto, a súa contribución á empresa será maior. Como ben sinala Miguel Carrión, xerente da consultora PeopleMatters, a maioría das persoas necesitamos traballar paira vivir. “Cubrir esta necesidade primaria é a base do contrato psicolóxico do empregado coa organización”. Pero hai outras moitas técnicas que complementan ao salario e que favorecen que o traballador estea máis contento e renda máis, as que teñen que ver co horario, a calidade de vida e o apoio familiar.

A produtividade está máis relacionada coa felicidade do traballador que coas horas de presenza no seu posto laboral

O feito de que os empregados adapten o horario laboral ás súas necesidades persoais é una das medidas de fidelización máis valoradas nas diferentes organizacións. Aos poucos estase impondo a idea de que a produtividade non ten una relación directa coas horas “de presenza” na empresa, senón todo o contrario. España está á cola de Europa en produtividade, a pesar de permanecer máis horas no posto de traballo.

 • Horario “á carta”: Hai empresas que implantan un “horario á carta” pola que os empregados poden adaptar o horario laboral ás súas necesidades persoais. Una das posibilidades máis aplicadas é a “media xornada”, normalmente coa consecuente redución do soldo que esta modalidade supón. Outra opción consiste en “acurtar o horario laboral”, reducindo o horario de cada día, ou ben agrupando as horas libres. Un exemplo diso é a denominada ‘semana americana’ (aquela en a que a xornada semanal finaliza o venres ao mediodía).

 • Semana comprimida ou bolsas de horas: Son dous das modalidades máis innovadoras. A semana comprimida consiste en traballar máis tempo de luns a venres paira poder gozar dun día ou medio día libre extra. En canto ás bolsas de horas, pódense xestionar de dúas maneiras: organizar individualmente, cun alto grao de liberdade, as horas que cada empregado debe facer ao mes ou ao ano e distribuílas da maneira que se estime máis conveniente, ou ben compensando as horas traballadas de máis con horas ou días libres.

 • Excedencias: Un gran número de empregados elixen abandonar o seu posto de traballo na empresa solicitando una excedencia. Este deixa de percibir o seu salario, conservando o seu dereito a regresar nun determinado período de tempo. A práctica da excedencia é común entre as empresas a partir de certa dimensión (25-30 traballadores).

 • Teletrabajo:Permite aos empregados realizar o seu labor profesional, parcial ou totalmente, a distancia, sempre que a súa actividade permítao. En numerosas entidades bancarias aos empregados dos departamentos de xestión, comercial ou investigación dótaselles da tecnoloxía e os medios necesarios para que poidan realizar o seu traballo desde o seu domicilio.

 • Aforro de cargas extralaborales: Trátase de proporcionar servizos que eliminen a necesidade de determinados desprazamentos ou trámites persoais por parte do empregado, co consecuente aforro de tempo. Así, as empresas subcontratan determinados servizos como o transporte ou a tinturaría a empresas especializadas, das que se benefician os empregados. Isto supón un considerable aforro de tempo no seu tempo libre.

Calidade de vida

Outra gran tendencia das empresas paira fidelizar aos seus empregados consiste en mellorar a súa calidade de vida durante o tempo en que desenvolven o seu traballo. O máis habitual é o deseño de instalacións acolledoras e a creación dun ambiente físico confortable, san e ergonómico, dentro de oficinas iluminadas e ben ventiladas.

Empresas como Microsoft, Google ou ING incorporan nos seus centros de traballo áreas de lecer e de descanso habilitadas con xogos electrónicos, sofás de relax, máquinas paira refrescos e cafés. A idea é trasladar ao ambiente de traballo a filosofía da empresa a través de espazos abertos onde se interrelacionan comunicación, entretemento e traballo. Os psicólogos aseguran que este tipo de ambientes benefician o estado anímico e a produtividade. Pero hai, ademais, outras moitas posibilidades:

 • Coidar a forma física: Algunhas organizacións empezaron a instalar un pequeno ximnasio paira os empregados porque entenden que “mellora o seu ánimo”. Nesta liña destacan as que dedican una zona a sala de relax que pode utilizarse tamén como salga de masaxes atendida por un especialista. O habitual é que os empregados paguen polo servizo a un prezo subvencionado pola empresa.

 • Aparcadoiro paira empregados: Proporcionar aos traballadores una praza de aparcadoiro próxima ás instalacións da empresa. En ocasións a empresa aluga un garaxe, ou determinadas prazas, ou ben utiliza a zona exterior das instalacións da propia empresa.

 • Servizo de transporte: Implantación dun transporte que facilite o acceso dos traballadores aos seus lugares de traballo. Por regra xeral, este servizo subcontrátase cunha empresa de taxis ou autocares.

 • Vacacións a cambio de antigüidade: Algunhas organizacións deciden premiar con vacacións aos empregados que cumpren determinada antigüidade. Nalgunhas ofrecen sete semanas extra de vacacións a quen cumpran sete anos na empresa, que deben gozar entre o sétimo e oitavo anos. Na firma E-Bay fan algo similar dentro do seu “Premio Global Sabático”, outorgando catro semanas extra de vacacións ao persoal que cumpra cinco anos na compañía.

Apoio familiar

A conciliación de vida familiar e laboral é una tendencia que se está impondo con maior forza nas distitas empresas. Angel Rivera, autor do libro “En busca do compromiso” explica que cando se fala de beneficios sociais faise en dúas direccións: por unha banda, os que reciben os empregados directamente da súa empresa e dependen do sector de actividade da mesma; por outro, as medidas que as organizacións promoven paira mellorar a conciliación da vida familiar e profesional. Algunhas prácticas que van nesta liña son:

 • Gardarías:A creación dunha gardaría nas instalacións da empresa é una práctica que goza xa dunha elevada implantación. Outra posibilidade á que recorren certas compañías é sufragar os gastos de gardaría. Nalgunhas empresas cada traballador recibe una subvención por fillo (de 0 a 3 anos) paira pagar a gardaría, así como axudas paira libros de texto, desde preescolar até a universidade.

 • Compensacións paira contratar “canguros”:Trátase de engadir á nómina una cantidade destinada ao pago de canguros paira o coidado de bebés e nenos dos empregados que teñan fillos mentres que estes traballan paira a empresa.

 • Ampliación do período de baixa maternal: Baseado en conceder permisos de duración variable paira o coidado dos fillos que exceden o período legalmente establecido. Outra medida é aumentar a duración do período de lactación e as horas establecidas paira o mesmo, en función das necesidades reais da nai e o bebé en cuestión.

 • Asesoramento paira equilibrar traballo e familia: Impártense cursos de xestión da tensión, ofrécese asesoramento psicolóxico e, en xeral, danse medidas de apoio aos profesionais paira compaxinar as dúas facetas da súa vida de forma harmónica.