Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Gaño menos de 1.000 euros, como fago a Declaración?

Quen gañe de soldo menos de 1.000 euros non está obrigado a facer a Declaración, pero hai outros conceptos á marxe da nómina que fan necesario render contas ao fisco
Por Blanca Álvarez Barco 28 de Abril de 2016
Img joven renta2015
Imagen: Harald Groven

Que sucede se se cobran 1.000 euros ao mes? Hai obrigación de presentar a Declaración da Renda? Pois primeiro depende de se o contribuínte é asalariado, autónomo ou traballa para unha ou máis empresas. Tamén é posible que o salario sexa tan pequeno que non se teña a obrigación de presentar a Declaración da Renda, pero que conveña facelo. E pode suceder que a nómina non pase de 1.000 euros, pero que se posúan intereses dalgunha conta ou a renda dun aluguer e débase pagar. Neste artigo explícase como facer a Declaración da Renda se se gañan menos de 1.000 euros ao mes.

1. Gaño menos de 1.000 euros, fago a Declaración?

O diñeiro que alguén ingresa polo seu traballo pode non ser suficiente como para que Facenda obríguelle a presentar a Declaración da Renda. No caso dos rendementos íntegros do traballo (como son o salario ou a pensión), non se está obrigado a facer a Declaración se se gañan menos de 1.000 euros ao mes e recíbense dun só pagador, pois non chegan aos 22.000 euros que se consideran o límite para ter que presentala.

Se se obtivo un soldo de dous ou máis pagadores, non hai que declarar a Facenda se non chegan a sumar 12.000 euros anuais. Isto quere dicir que con menos de 1.000 euros de salario, tampouco se estaría obrigado a facela, pois a suma do que se cobrou en todo o ano non excede os 12.000 euros.

Img tax impuestos grande
Imaxe: 401(K) 2012

2. Cobro menos de 1.000 euros, pero teño outros ingresos, fago a Declaración?

Aínda que o soldo non supere os 1.000 euros, non só a nómina considérase rendementos de traballo. Así, hai que ter en conta que se deben declarar outros conceptos, como os rendementos que se recibiron sen retención, como unha pensión cobrada no estranxeiro. Tamén se deben declarar as prestacións, así como as pensións pagas pola Seguridade Social, xa sexan de xubilación ou incapacidade, ademais das prestacións derivadas do cobro de rendas vitalicias, seguros de aforro e, en xeral, calquera produto que reporte unha renda.

É obrigatorio tamén declarar as pensións alimenticias que se pagan aos fillos, se non foron acordadas polo xuíz en virtude de sentenza (se se fixaron por sentenza firme, están exentas). E tamén se renden contas das pensións compensatorias que se reciben como consecuencia dunha sentenza de separación ou divorcio.

Img calcular impuestos grande
Imaxe: PortaldelSur É

3. Gaño menos de 1.000 euros, pero teño rendementos de capital

Pode ser que o salario sexa escaso, pero que se teñan intereses na conta corrente ou que se gañou un premio dun concurso ou un sorteo. Neste caso, como rendementos de capital mobiliario, téñense que declarar se superan o límite de 1.600 euros (se os rendementos están suxeitos a retención).

Outros ingresos que se poden ter, á marxe dunha nómina inferior a 1.000 euros, son rendementos procedentes de Letras do Tesouro ou de subvencións que non se destinen a actividades económicas. Se exceden o límite de 1.000 euros, é obrigatorio facer a Declaración da Renda.

4. Gaño menos de 1.000 euros, e a Declaración sáeme a devolver!

Pode ser que, aínda tendo en conta todos os nosos ingresos e rendas, non se estea obrigado a facer a Declaración da Renda. Pero iso non quere dicir que non conveña facela. Por que? Quizais salga a devolver, nese caso débese presentar o IRPF.

En primeiro lugar, hai que comprobar que coñece Facenda sobre os ingresos da persoa e cal é o resultado da Declaración para a Axencia Tributaria. Os datos que ten a Administracion poden ser incompletos, erróneos ou non estar ben aplicados, xa que pode haber cambios que Facenda descoñece dun ano para outro (ter un fillo, divorciarse…).

Logo, débese facer a Declaración e ver o resultado. Se sae a pagar, non se presentará, pero pode ser que a Facenda lle corresponda devolver, nese caso non se debe dubidar en presentar a Declaración do IRPF e recuperar o diñeiro que retivo ao longo do exercicio.

E se somos autónomos?

No caso dos traballadores por conta propia, o límite para facer a Declaración da Renda é de tan só 1.000 euros anuais, polo que se se gaña esa cantidade, hai que render contas ao fisco.