Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Garantía legal, que é e canto dura

A garantía dun artigo dura dous anos (en 2022 aumentará a 3), pero se o fallo maniféstase pasados seis meses da adquisición, o comprador debe probar que o defecto é de orixe
Por Blanca Álvarez 3 de Xuño de 2021
Garantía legal qué es y cuánto dura
Imagen: geralt

O televisor estrágase, pero aínda está dentro do prazo de garantía e imos ao establecemento onde o adquirimos paira comunicar o fallo. O vendedor responde que debemos demostrar que o defecto é de orixe, pois pasaron máis de seis meses desde a compra e o fallo pode deber a outras causas. Pero non dura dous anos a garantía? Téñena todos os artigos? En que casos pódese aplicar e que necesitamos paira facela efectiva? Hai varios tipos de garantía? Neste artigo tratamos de dar resposta a estas e outras dúbidas dun tema que suscita numerosos interrogantes.

Que é a garantía legal?

Todos os produtos vendidos, tanto novos como de  segunda man, teñen garantía, “sempre que se trate de bens mobles“, indica César Díaz Herranz, experto da área xurídica da Confederación de Consumidores e Usuarios (CECU). En caso dunha venda en liquidación ou rebaixas, “os produtos teñen garantía igualmente, de modo que o cliente pode facer valer os seus dereitos como no resto dos períodos comerciais”, explica a avogada experta en consumo Inmaculada Carrillo. A excepción: os produtos que se vendan “con tara ou defectos á vista e cuxo prezo é notablemente inferior por ese motivo, non teñen garantía”.

Pero, que é a garantía? É a protección ao consumidor, durante un tempo, fronte ao mal funcionamento do que adquiriu, si a orixe é un defecto de fabricación. É o vendedor o que responde o comprador pola calidade do produto? Si, e si xorde calquera problema co comprado, hai que dirixir á tenda. É importante telo claro porque en moitos establecementos, ante unha reclamación, escúdanse en que se acuda á marca.

“A garantía debe facer valer fronte ao vendedor, e non require dun documento aparte”, apunta a especialista, senón que basta con dispor do billete ou da factura de compra. Ese documento indica o produto, a data na que se adquiriu, os datos do comercio e o prezo pago. Isto é suficiente para que o cliente poida facer valer a súa garantía chegado o caso.

Cal é o tempo máximo no que podo solicitar una reparación?

O frigorífico ten un fallo e non pasaron dous anos desde que o compraches? Pois está en garantía e contas con dous meses paira comunicar o defecto ao vendedor desde que o detectaches. Se se demostra que o fallo é de orixe, existe o dereito a beneficiar da garantía  —actualmente esta é de dous anos, pero en 2022 ampliarase a tres—. Tes varias opcións:

  • Reparación gratuíta do produto, nese caso o vendedor debe pagar man de obra, desprazamento, pezas e transporte. E é que a garantía inclúe calquera gasto, até o feito de que veñan reparar a domicilio.
  • Sustitucióndel obxecto adquirido por outro de idénticas características. Esta opción non é posible con bens que non se poden substituír por outros idénticos e paira os de segunda man.
  • Rebaixa do prezo, cando non se pode reparar o produto ou se o problema continúa tras a reparación.
  • Pór fin ao contrato: devolver o produto e solicitar a devolución do diñeiro.

 

garantía legalImaxe: RyanMcGuire

Canto dura a garantía dun produto?

O ano que vén, en xaneiro de 2022, entran en vigor novos prazos que amplían a garantía dos produtos novos nun ano, pero até entón hai que rexer polo seguinte:

✅ Prazo de produtos novos

Até o 1 de xaneiro de 2022  o prazo polo que o vendedor responde os defectos que poida presentar un produto é o dos dous anos seguintes á data de entrega, sinala Carrillo. Entón,  por que aos seis meses pode deixar de ser efectiva a garantía?

strong:ICw4ZA;Só se o defecto do produto maniféstase durante os primeiros seis meses, enténdese que o fallo xa existía antes da venda, que non é algo que se provocou polo uso ou desgaste. Nese caso, como di a ‘Lei Xeral paira a Defensa dos Consumidores e Usuarios “salvo que o vendedor acredite o contrario, o produto debe ser reparado gratuitamente ou substituído por outro”, apunta o experto da CECU.

Pasados o seis primeiros meses desde a compra, “a garantía podemos dicir que ‘se debilita’, pois a lei presume que o defecto que teña o produto é polo uso que o cliente lle deu”, explica a avogada. Isto significa que, no caso de que o vendedor non queira colaborar co seu cliente,leste debe ser quen demostre que o defecto do produto existía ao tempo da compra, por exemplo cun informe pericial, o cal complica a reclamación”, engade. Isto supón “una diminución no exercicio dos dereitos dos consumidores, ao recaer a carga da proba sobre estes”, mesmo aínda que a causa do mal funcionamento sexa obvia, aclara Díaz Herranz.

Un informe pericial, moitas veces, “resulta máis caro que pagar directamente a reparación cuberta pola garantía”, comenta Carrillo. Con todo, en ocasións pode ser recomendable, xa que se entregamos o ben ao vendedor ou produtor para que o revise, “corremos o risco de que sexa manipulado, o que dificultaría a reclamación”.

✅ Prazo de produtos de segunda man

  • O vendedor (persoa xurídica) e o comprador dun artigo de segunda man poden pactar un prazo máis curto, que non poderá ser nunca inferior a un ano desde a data de entrega.
  • Se a venda é entre particulares, aquí xa non hai una relación de consumo. Entra en xogo o Código Civil que fala de que a venda entre particulares como mínimo debería ter una garantía de seis meses de duración.

Cales son as obrigacións do vendedor e o comprador?

  • O vendedor debe actuar conforme á lei. Paira iso, basta que faga entrega ao cliente do billete ou factura de compra. Ademais, é importante que o establecemento teña un correcto servizo posventa paira atender de forma satisfactoria as incidencias que puidesen xurdir cos produtos. “Isto é especialmente importante cando a venda realícese a través de Internet“, comenta a experta de Legalitas, pois se transmite confianza ao cliente e mellora a reputación online das empresas que actúan conforme á normativa de consumo, indicando os datos de contacto e axilizando tanto a comunicación.
  • O comprador tamén ten obrigacións paira poder beneficiar da garantía. Por exemplo, debe ter en conta a etiquetaxe e seguir as instrucións de montaxe e de uso, “paira evitar causar dano ou deterioración ao produto que puidese dar lugar á exclusión da garantía”, apunta a experta en consumo. Ademais, é primordial paira os seus intereses conservar o xustificante da compra.

Algúns establecementos obrigan tamén a conservar a embalaxe paira facer valer a garantía, con todo, isto non é un requisito establecido legalmente. No entanto, “convén gardalo as primeiras semanas, pois, en caso de avarías coetáneas á data de compra, se o establecemento accede á substitución do produto por outro novo, será máis fácil logralo dispondo da embalaxe orixinal do produto que devolvemos”, aclara Carrillo.

Como actuar si vulneran os teus dereitos?

Se temos calquera problema coa garantía, o máis recomendable é chegar a acordos amigables co vendedor. Non sempre é posible facelo, polo que ás veces hai que reclamar: primeiro, na tenda enchendo a folla de reclamacións e, despois, acudindo a unha Oficina de Consumo. Pódese recorrer tamén á arbitraxe de consumo (sempre que o establecemento estea adherido a este sistema) antes de chegar á peor das solucións, a vía xudicial.

Que é a garantía comercial?

A garantía comercial é un servizo extra que libremente outorga o produtor ou vendedor. Nela debe aparecer “o nome e dirección do garante, os dereitos que se conceden ao consumidor en virtude da mesma, o prazo, o seu alcance territorial e as vías paira reclamala”, apunta Díaz.

Pode ser una boa oportunidade, pero ollo! En realidade, a garantía comercial amplía en anos a garantía legal, pero tamén reduce as súas coberturas, “pois non adoita abarcar calquera rotura”, puntualiza a experta en consumo. Ademais, durante os anos en que rexe a garantía legal, “esta impera fronte á comercial, ao ser máis ampla e protectora paira o cliente”.

Garantía legal, novidades en 2022

A partir do 1 de xaneiro de 2022 as cousas cambian respecto da garantía legal dos produtos, que pasará dos dous aos tres anos desde a entrega do produto.

Así mesmo, pasa de seis meses a dous anos o prazo no que se presume que o fallo non é achacable ao comprador. Pasados dous anos, durante o terceiro ano da garantía, o vendedor terá dereito a pedir  una proba pericial que sinale a quen corresponde o fallo do produto.