Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Gastar ou aforrar? Cinco motivos para usar os meus aforros

Os aforros só hai que utilizalos en situacións urxentes, como débedas, pagos a Facenda ou hipotecas
Por José Ignacio Recio 10 de Xuño de 2016
Img inversiones primera
Imagen: atholpady

Os aforros son algo moi serio como para gastalos sen máis. Son produto de toda unha vida de traballo e só en casos excepcionais débese recorrer a eles. Os aforros serán útiles durante a xubilación, aínda que tamén se acumulan con obxectivos como comprarse un coche ou unha vivenda ou dotar á familia de maior seguridade monetaria. Pero, cando usar os aforros e cando non? Neste artigo, os aforradores disporán das claves necesarias para saber cando teñen que empregalos e baixo que condicións.

Imaxe: atholpady

Aforros, cando gastalos?

Abrir a caixa dos aforros só debe facerse baixo circunstancias moi puntuais e obrigadas polas situacións que irá marcando a vida. En boa parte das familias o aforro é a base na que se fundamenta a mellor calidade de vida para os anos da xubilación. No entanto, hai momentos en que haberá que cambiar de estratexia e evitar tesituras moito máis desagradables, que mesmo poden crear máis problemas co orzamento doméstico. Cales son eses escenarios nos que deberán utilizarse os aforros?

1. Pagar débedas

Será prioritario cumprir os compromisos cos prestamistas. E se non se dispón da liquidez suficiente para facer fronte aos pagos, non quedará outra que romper a hucha e afrontar o abono das débedas. Esta operación será máis satisfactoria que incumprir os prazos acordados, xa que o incumprimento leva comisións e fortes penalizacións que impulsarían o nivel da débeda, tendo que enfrontarse a máis gastos e, ás veces, de forma inmediata.

2. Cumprir con Facenda

Facenda é outro motivo para recorrer aos aforros e cumprir con calquera das obrigacións fiscais. Tamén neste caso calquera demora ou falta de pagamento pode ter unhas consecuencias moito máis graves, e haberá que evitalas custe o que custe. Polo xeral, son cantidades non moi importantes que afectarán pouco ao saldo da conta de aforro e que poden asumirse sen maiores problemas.

3. Facer fronte a facturas domésticas

Os recibos derivados dos servizos do fogar, pero tamén do pago do aluguer do piso, son fixos todos os meses e cunhas datas previstas. Así que non hai máis remedio que cumprir con esas facturas.

Se, por calquera circunstancia, a conta corrente non tivese o saldo suficiente como para afrontar estes gastos, as familias veranse na obrigación de acudir aos aforros. Unha alternativa é vender parte dos seus investimentos en renda variable, en especial se proceden das plusvalías xeradas polas operacións bolsistas.

4. Comprar coche ou electrodomésticos

Os aforros son necesarios para comprar algúns bens (coche, electrodomésticos, aparellos de alta fidelidade, etc.) e evitar que haxa que contratar un crédito que implicará tipos de interese por encima do 6%, en moitos casos con comisións. Neste escenario, recorrer aos aforros, á parte de necesario, suporá o aforro de moitos euros antes que asinar estas operacións.

5. Hipotecas

As hipotecas xa non permiten un crédito sobre o total da operación, como sucedía en anos precedentes. Agora hai que dispor de ata un 30% dos aforros para financiar a adquisición da vivenda, unha cláusula que está presente en case todas as hipotecas comercializadas polas entidades bancarias.

Aforros procedentes do investimento

Moitos dos aforros proceden de investimentos en Bolsa . Consecuencia da súa especial incidencia na economía doméstica, a Bolsa supón unha dobre estratexia.

Por unha banda, se se obteñen plusvalías tras as operacións de compra e venda de accións, as plusvalías poden destinarse para satisfacer un pequeno capricho, realizar unha viaxe, reformar o fogar ou mesmo renovar o vestiario. Non en balde, o seu gasto non afectará o patrimonio reunido durante anos. É máis, trátase dun diñeiro destinado para gozalo, por encima da súa acumulación.

Outro caso ben diferente é o diñeiro procedente dos fondos de investimento que están creados para impulsar unha bolsa de aforro duradeiro. É un produto financeiro que está recomendado para prazos máis longos e que serve para ir gardando aos poucos o patrimonio todos os anos. Só en casos de verdadeira necesidade haberá que realizar rescates puntuais dos fondos para proverse de liquidez na conta corrente.