Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Guía para reclamar cando un negocio pechou

Se o consumidor ao reclamar atópase con que a tenda pechou, a responsabilidade debe asumila o fabricante do produto, pois a garantía segue vixente
Por Blanca Álvarez Barco 26 de Novembro de 2015
Img reclamar negocio cerrado hd
Imagen: MarkB

Os autónomos e pequenas empresas están a resultar cruciais para levantar a economía española, pero tamén coa crisemiles de negocios cesaron a súa actividade (máis de 250.000 desde 2008, segundo datos da Seguridade Social). Que pasa se se adquire un artigo e cando se quere devolver ou reclamar a tenda pechou? A Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios ampara ao comprador e, nestes casos, pasa a responsabilidade ao fabricante. No seguinte texto, ademais de abordar este dereito, indícase que outros pasos se poden dar para reclamar con éxito no caso acharse se nesta situación.

1. Conservar a factura, imprescindible!

Nunca hai que desfacerse dun billete, factura ou resgardo. É dabondo coñecido que, para poder reclamar, o consumidor ten que conservar o billete ou xustificante de compra ou o documento que lle entregaron onde consten os datos da garantía. Máis aínda se o negocio ao que se pretenda reclamar pechou, xa que o caso é máis complicado.

Img ticket compra grande
Imaxe: kentkb

2. Reclamar ao fabricante

A lei de defensa do consumidor contempla, no seu artigo 124, a responsabilidade do fabricante. Sinala que “se poderá reclamar directamente ao produtor co fin de obter a substitución ou reparación do produto”, se ao comprador élle imposible facelo (como é o caso dun negocio pechado) ou lle supón unha carga excesiva reclamar ao vendedor.

Pero as cousas poden complicarse… Que sucede se o fabricante tampouco existe ou está noutro país? Aínda que é máis difícil, aínda así o fabricante debe responder e ocuparse dos gastos de reparación.

Cando se reclama por un artigo en moitos casos atópase algún remedio, pero a solución é máis difícil se se trata dun servizo pago e non gozado. Se se abonou o servizo con cartón, pódese tentar anular o pago ou recorrer ao seguro que vén asociado a moitos bancos.

3. Concurso de acredores, que facer?

Cando o negocio presenta un concurso de acredores, o consumidor ten mala solución. Débese estar moi atentos ao Boletín Oficial do Estado porque, cando se publica o concurso de acredores, os prazos para poder personarse son breves. No BOE debe aparecer un correo electrónico onde os clientes poden comunicar a súa débeda ao administrador. E hai que facelo pronto! Ademais, débense achegar escaneadas as probas dos pagos.

Os consumidores considéranse acredores ordinarios, por detrás da Administración pública, a Seguridade Social ou os traballadores. Por iso, case nunca reciben nada nestes casos.

4. Reclamar ante unha OMIC

Nas Oficinas Municipais de Información ao Consumidor pódese reclamar contra calquera establecemento, empresa ou profesional que realice a súa actividade no ámbito de consumo. Neste caso, ao estar o negocio pechado, non se poden solicitar follas de reclamacións, pero pódese presentar un escrito, coa firma do reclamante, no que se expoñan os feitos e pídase unha solución. Deben incluírse os seguintes datos:

  • Nome, dirección e teléfono do reclamante.
  • Nome, domicilio ou razón social e teléfono da empresa reclamada, ou do fabricante.
  • Obxecto da reclamación: explicación clara do sucedido. Débense detallar as datas, lugares e datos relativos á compra.
  • Que solución preténdese obter.
  • Achegar a documentación relacionada coa reclamación: recibos, facturas, contratos, publicidade…

Img omic grande
Imaxe: PortaldelSur É

5. Acudir a unha asociación de consumidores

As asociacións de consumidores aglutinan moitas queixas de clientes que senten desamparados e asócianse ás súas organizacións. Pódese acudir a unha delas onde se encargarán de tramitar a reclamación (dirixirá un escrito á compañía e ante os organismos competentes). Tamén poden axudar a presentar unha solicitude de arbitraxe ante a xunta arbitral de consumo competente ou asesorar respecto da interposición dunha demanda xudicial.

6. Unirse a un grupo de afectados

Son moitos os afectados por cuestións deste tipo que recorren a agruparse para ir aos tribunais xuntos, con algo máis de peso. Internet e as redes sociais han facilitado moito o encontro entre clientes descontentos. Así, pagan entre todos aos avogados e procuradores que lles defenderán e informarán sobre a marcha do proceso.

7. Acollerse ao Sistema Arbitral de Consumo

Tamén se pode expor unha solicitude de arbitraxe ante o organismo arbitral ao que se adheriu a empresa, que é habitual que sexa o da localidade onde se atopa o seu centro de operacións. Este procedemento é gratuíto e os seus laudos (resolucións) son vinculantes para ambas as partes.

8. Acudir aos tribunais

É posible reclamar directamente pola vía xudicial cando se esgotan outras vías sen éxito e considérase que se vulneraron os dereitos ou intereses como consumidores. O proceso pode ser custoso. Por iso convén ter en conta a opción de facelo nun grupo ou a través dunha asociación de consumo para reducir o gasto.