Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Guía rápida para reclamar no banco

As queixas deben comezar na entidade bancaria e, se non se obtén resposta satisfactoria, presentaranse ante o Banco de España
Por Blanca Álvarez Barco 28 de Outubro de 2015
Img bancos reclamaciones
Imagen: ginasanders

Se se está descontento co banco, é posible queixarse. De feito, non só pódese reclamar, senón que se debe facer. Se un produto ou servizo financeiro non é do agrado do usuario bancario, debe facerllo saber á súa entidade. Así se poderá dar unha solución. Neste artigo sinálase que cinco pasos seguir para realizar unha reclamación ante o banco, que comezan con dirixirse á sucursal e terminan reclamando ante o Banco de España, tal como indica a lei do sistema financeiro. Pero pódese ir máis aló: se tras reclamar en todas as vías bancarias non obtemos resposta satisfactoria, sempre podemos acudir á xustiza.

1. Reclamar na nosa entidade

O primeiro lugar no que se debe deixar constancia da queixa e o malestar é no propio banco ou caixa de aforros. En ocasións, basta con explicar aos empregados da sucursal á que se acode de maneira habitual que erro cometeron. Hai veces en que eles o solucionan de inmediato.

2. Acudir ao servizo de atención ao cliente

Como non sempre poden resolvelo, hai outras vías, como presentar unha queixa por escrito ante o Servizo de Atención ao Cliente do banco. Este departamento ou servizo debe estar de maneira obrigatoria en todas as entidades. Nel encárganse de resolver as queixas e reclamacións.

3. Recorrer ao Defensor do Cliente Bancario

Se non se está conforme coa solución que brindan en atención ao cliente, pódese acudir ao Defensor do Cliente Bancario. Segundo a lei do sistema financeiro, “individualmente ou agrupadas por ramas de actividade, proximidade xeográfica, volume de negocio ou calquera outro criterio”, as entidades poden designar un Defensor do Cliente -debe ser un experto independente de recoñecido prestixio-, que se encarga de mediar entre o banco e os seus clientes. A queixa debe ser exposta por escrito e ten que estar relacionada cunha violación dos intereses e dereitos do cliente.

A lei sinala que cando a decisión do Defensor do Cliente é favorable á reclamación, vinculará á entidade. Esta vinculación non será obstáculo á plenitude de tutela xudicial, ao recurso a outros mecanismos de solución de conflitos nin á protección administrativa.

4. Reclamar ante o Banco de España

Se a solución que ofrece o banco a través do Servizo de Atención ao Cliente ou do Defensor do Cliente non nos satisfai, pódese continuar a reclamación.

Img bancoclientes grande
Imaxe: Sexan Hayford Oleary

Podemos reclamar ante o Servizo de Reclamacións do Banco de España unha vez teñamos unha resolución non satisfactoria da entidade ou transcorrese o prazo de dous meses sen obter resposta. Toda a información, así como direccións e mesmo o formulario oficial de reclamación pódense atopar na oficina virtual do Banco de España. Ante este organismo tamén cabe a posibilidade de expor consultas en relación cos dereitos dos usuarios de servizos financeiros e as normas de transparencia e protección da clientela.

O expediente deberá ser resolto no prazo máximo de catro meses, a contar desde a data de presentación da reclamación.

5. Acudir á xustiza

Ás veces, reclamar ao Banco de España polo que nós entendemos abusos da nosa entidade, serve de pouco. E, en todo caso, os informes que emite non son vinculantes. Por iso, cando todas as vías de reclamación ante os bancos esgótanse, só quédanos recorrer ante a xustiza.

Podemos ir a xuízo e presentar as nosas demandas, aínda que convén saber que pode custarnos diñeiro se ao final non se resolve ao noso favor.

Presentar sempre a reclamación por escrito

As queixas e reclamacións téñense que presentar sempre por escrito. Nelas, debe figurar o nome, apelidos, DNI e domicilio, así como o nome da entidade bancaria e a oficina onde se produciron os feitos que dan orixe á reclamación.