Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Herdar sen arruinarse

Canto máis se divida a herdanza e máis próximo sexa o grao de parentesco co falecido, máis gastos aforraranse os herdeiros
Por EROSKI Consumer 16 de Agosto de 2013
Img facturas
Imagen: adri021

Desde o inicio da crise duplicáronse as renuncias ás herdanzas. Polo menos, a tenor dos datos do ‘Estudo de Hábitos de Planificación Financeira’ de OPTIMA Financial Planners. Nel, detállase que o aumento de renuncias á herdanza, desde 2007, é dun 110% e só en 2012, dun 23%. En 2013, a maioría de comunidades autónomas eliminou as bonificacións que aplicaban respecto diso. E tendo en conta que a Administración “non ten sentimentos”, o único que pode reducir os gastos e os conflitos que xera unha herdanza é quen outorga testamento. Por iso, como se sinala no seguinte artigo, convén que en vida se tomen medidas para que o traspaso do patrimonio sexa o menos custoso posible.

Algunhas medidas para reducir os gastos dunha herdanza

Cando falece un familiar, á tristeza pola súa perda únese, en moitos casos, a angustia ante a marea de trámites legais e papelorio que supón xestionar os bens herdados. Ademais, pode converterse nun gasto de considerable envergadura, como testemuña o feito de que desde o comezo da crise multiplicáronse as renuncias a herdanzas. E, como colofón final, pode facer cachizas as familias mellor avenidas, como sinala Alejandro Ebrat, avogado, experto en asesoramento xurídico tributario e autor do libro ‘Todo o que necesitas saber sobre herdanzas e doazóns’. Para evitar conflitos e tratar de pagar a menor cantidade de impostos posible, pódense tomar unha serie de medidas, entre as que se atopan as seguintes:

 1. Deixar os bens aos parentes máis próximos:

  Hai unhas cantidades mínimas a partir das cales se paga o Imposto sobre Sucesións e Doazóns, que pode representar entre o 7,5% e o 34% do valor neto dos bens recibidos. Son as reducións sobre a base impoñible (o importe ou valoración económica dos bens). As reducións máis altas corresponden aos cónxuxes, despois aos fillos, os netos, parentes colaterais… Canto máis afastado sexa o parente, menos redución aplícaselle. Por iso, convén facer o maior número de adxudicacións aos parentes máis próximos.

  O imposto de Sucesións e Doazóns liquídase mediante a presentación do modelo D650. O impreso adquírese nas delegacións da Facenda Autonómica, onde tamén se entrega tras cumprimentalo e pagar a cota correspondente. Tense que presentar na delegación do lugar onde o falecido tivese a súa residencia habitual e hai unha marxe de seis meses desde o falecemento para facelo.

 2. Dividir a herdanza, canto máis mellor:

  O Imposto de Sucesións e Doazóns é progresivo. Isto quere dicir que canto máis se recibe, máis se paga. Por iso, é conveniente dividir a herdanza, a través do testamento, e nomear cuantos máis herdeiros, mellor. No canto de dalo todo ao cónxuxe e na súa falta aos fillos, é mellor dividir a herdanza entre todos a partes iguais, e limitar a dispoñibilidade de quen se desexe. Por exemplo, para que uns fillos non poidan vender propiedades ata que falecese o cónxuxe.

 3. Facer doazóns en vida:

  Convén analizar detalladamente a tributación das doazónsrespecto da das herdanzas, pois en ocasións sae mellor doar en vida que esperar á herdanza. Convén doar a parte que por herdanza non está exenta, e calcular a repercusión doutros impostos como o IRPF (Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas).

  Se se ten medo a que quen recibe a doazón dilapídea ou a perda, pódense facer doazóns reservándose a capacidade de dispor do ben doado, algo que dá moita capacidade de manobra.

  Ademais, se se fan doazóns, hai que ter en conta que as empresas individuais, as accións de empresas, etc., están exentas do Imposto se cumpren determinados requisitos, polo que convén mellor esperar á herdanza que doalas en vida, xa que apenas haberá que pagar.

 4. Mellorar a parte dun herdeiro con invalidez:

  Nalgunhas comunidades autónomas, se quen herda un ben ten un grao de invalidez igual ou superior ao 33%, terá unha redución importante. Auméntase aínda máis cando o grao de invalidez supera o 65%.

  En caso de ter na familia próxima a alguén con estas características (e completamente fiable) pódese aproveitar estas reducións. Como? Mellorando a parte do inválido, de modo que diminúa a factura fiscal por herdar.

 5. Planificar o testamento segundo o ben que se outorga:

  Hai que pensar antes de facer testamento, e botar contas. Canto máis planificado estea, menos se pagará.

  • Cando a herdanza é a vivenda habitual, o máis práctico é deixarlla a quen teña que pagar máis imposto (porque está case exenta de pago).

  • En cambio, se case todo o que se vai a legar é diñeiro ou son bens aos que non se aplica redución, o máis sensato é adxudicarllos aos herdeiros que teñan reducións maiores de Imposto (os me-nores, as persoas con minusvalías…), que teñen que pagar menos.

 6. Detallar a quen se adxudica cada ben:

  Individualizar o testamento é tamén unha medida esencial, que permite aforrar diñeiro e problemas. Consiste en entregar bens concretos a persoas concretas. Para que non haxa diferenzas moi grandes, compénsase en diñeiro aos máis prexudicados.

  No caso de que toda a herdanza sexa pro indiviso, todos serán propietarios do total, e ningún herdeiro pode dispor libremente dos bens, salvo que se chegue a pactos.

A valoración da herdanza

O valor real da herdanza é o que se utiliza para calcular a cota tributaria. A lei recolle unha serie de criterios para determinar o valor real:

 • Os bens inmobles valóranse polo maior entre tres valores: o catastral, o de adquisición ou o valor comprobado pola Administración.

 • O diñeiro que se percibe por un seguro de vida tributa integramente se os beneficiarios son os fillos. Se o percibe o cónxuxe, a metade; e a outra metade, no IRPF.

 • As contas bancarias reflectirán o valor á data do falecemento.

 • Se se herda un usufructo vitalicio, leste é obxecto de liquidación do imposto. Valórase segundo a idade de quen o recibe, restando a mesma de 89 e aplicando o resultado como porcentaxe a un terzo da herdanza.

 • A roupa, mobles e os obxectos persoais valóranse nun 3% do valor total da herdanza.