Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Hipotecas de longa duración

A súa contratación permite financiar entre un 85% e 100% do valor da vivenda, contemplando un período de carencia entre 5 e 10 anos, nos que só se pagan os intereses
Por José Ignacio Recio 21 de Agosto de 2007

ImgImagen: Krissa Cavouras

Con independencia de que o tempo de vida medio dun préstamo para a compra dunha vivenda en España, segundo os últimos datos hipotecarios do Instituto Nacional de Estatística (INE), é de 26 anos, entidades como BBK, Caixa Douro, Caixa Laboral, Caixa Vital ou Caixa Galicia ofrecen a posibilidade de contratar hipotecas a un prazo máximo de 50 anos e, outras como Caixa Madrid ou Caixa de Aforros do Mediterráneo, tamén as dispoñen entre os seus produtos, en colaboración con entidades municipais e autonómicas, co obxecto de facilitar o piso aos máis novos. Esta tendencia que non é nova, aínda que si relativamente recente en España, funciona noutros países como Francia desde hai tempo, onde este tipo de préstamos pode chegar aos 60 anos. En Estados Unidos e Xapón as hipotecas chegan a ter un prazo de ata 100 anos e hérdanse de pais a fillos e, en ocasións, termínanas pagando os netos. “As hipotecas para sempre tardarán en asentarse no mercado español, xa que a poboación hipotécase durante un prazo de tempo medio, ao redor dos 20 e 30 anos”, asegura Guillermo Chicote, presidente da Asociación de Promotores Construtores de España (APCE).

Hai entidades financeiras que decidiron alongalas ata os 52 anos, aínda que coa condición que sexa contratada aos 18 anos

Ata hai pouco máis dun ano, os usuarios que acudían a un banco ou caixa de aforro para solicitar unha hipoteca atopábanse con que o límite para devolver o diñeiro adiantado máis intereses situábase nos 40 anos -ofrecíanas entidades como o Banco Santander, BBVA, Popular ou ‘a Caixa’-. Pero agora, as hipotecas a 50 anos parecen ser as máis demandadas polos mozos, principalmente. Debido á alza dos prezos inmobiliarios durante os últimos anos, as entidades financeiras han ido ampliando os seus prazos ata o límite, mesmo xa se pode contratar unha hipoteca a 52 anos (‘Hipoteca Nova’ de Caixa Douro), aínda que se ten que subscribila aos 18 anos. “Nunha hipoteca de longo prazo, aínda que o que se paga mensualmente é menos cantidade, abónanse intereses moi elevados; salvo que se poida conseguir un tipo de interese fixo, sempre existe a posibilidade de que os tipos de interese aumenten no futuro”, advirte Chicote.

Un dos seus atractivos para os máis novos é que con elas poden financiar o 100% do custo de adquisición da vivenda, co que non necesitarán dun aforro previo para poder embarcarse nunha operación deste tipo. Desde BBK, a primeira entidade financeira que levou á práctica esta modalidade hipotecaria, din que este tipo de hipoteca permitirá que as cotas poidan ser máis flexibles e que o capital solicitado poida ser ata un 27% maior que nun préstamo a 30 anos.

Precaución ante a súa contratación

Non faltan as advertencias sobre os posibles riscos que inciden quen vaian contratalo. Desde o Banco de España recomendan prudencia e cautela á hora de adquirir este produto. En concreto, o banco emisor español esixe prudencia ao usuario que vaia a contratalo. Hai que ter moi presente que alongar ata 40 ou mesmo 50 anos o prazo de amortización non supón ningún beneficio adicional para o consumidor. Trátase, por tanto, dunha modalidade que acaba custando moito máis diñeiro, aínda que tamén é certo que non todas as entidades bancarias ofrecen o 100% da hipoteca. Despois de pagar durante quince anos un préstamo hipotecario de 150.000 euros, por exemplo, aínda quedarían por devolver ao banco 74.000 euros se o contratamos a 25 anos; 113.000 euros para un prazo de 40 anos e 125.500 euros se o vencemento é a 50 anos.

Aumenta o número de entidades que ofertan as ‘hipotecas 50’Polo momento, xa son varias as entidades financeiras que se decantaron por este prazo, aínda que durante o primeiro semestre do ano as ofertas existentes non fosen moi prolíficas. Caixa Galicia é a última que se sumou ao ‘club dos 50’, a través da ‘Hipoteca Variable Moza’ destinada a menores de 40 anos e cun prazo de amortización de ata 50 anos, durante o cal o subscritor pagará unha cota inicial de 25,16 euros mensuais por cada 6.000 euros de capital. O tipo de interese que se aplica é do 4,5% durante o primeiros seis meses e o Euribor máis 0,75%, o resto do período. Un das súas maiores vantaxes é que, grazas á carencia inicial (ata cinco anos) e o longo prazo, redúcense significativamente os gastos durante os primeiros anos.

Da máis nova en aparecer á máis lonxeva do panorama hipotecario nacional, a ‘Hipoteca BBK a 50 anos’ de BBK, que se caracteriza por ser a precursora neste tipo de créditos. Destinada a menores de 35 anos, permite un prazo de amortización de ata 50 anos, con ata 10 anos iniciais de interese fixo, e sen custos de estudo, cun 0.25% de apertura, aínda que cargan un 1% por amortización anticipada. Ademais, contempla un período de carencia de cinco anos, no que só se abonan os intereses.

Outros produtos destas características pódense atopar noutras dúas caixas vascas. Por unha banda, a ‘Hipoteca Nova’ de Caixa Laboral. Para un importe de 130.000 euros, a 50 anos, e cun suposto de interese nominal do 3,25% a cota baixaría un 22,5% respecto dun crédito hipotecario a 30 anos. É dicir, a 30 anos pagaríase unha cota mensual de 565,77 euros, mentres que a 50 anos 438,65 euros. E por outro, a ‘Hipoteca Vital Moza’ de Caixa Vital, cun tipo de interese fixo para os primeiros anos, e un variable referenciado co Euribor con revisión semestral. Permite un financiamento de ata o 100% do valor da vivenda. Pódese subscribir a un prazo a 50 anos sempre que a idade do contratante ao vencemento da hipoteca non supere os 85 anos.

Máis agresiva é a proposta de Caixa Douro, elevando en dous anos a vida da ‘Hipoteca Douro Nova’, que parte dun tipo de interese estándar do Euribor máis un 0,50%, pero pódese conseguir unha bonificación ata situar a cifra no 0,25%, aínda que para iso o usuario teña que cumprir cunha serie de requisitos como domiciliar a nómina, contratar un seguro de fogar ou vida ou un plan de pensións coa entidade castelá. Ten un prazo máximo de amortización de 52 anos, o máis amplo do mercado hipotecario nacional, aínda que para que se cumpra devandito prazo debe solicitarse o préstamo con 18 anos. A hipoteca establece, por tanto, que o último pago, con independencia do momento en que se solicite, haberá de facerse cun máximo de 70 anos. Pola contra, non cobran ningunha comisión de apertura se se contrata un seguro de protección de pagos, nin tampouco se abonará ningunha comisión de amortización parcial ou cancelación anticipada.

Por último, apuntar o préstamo hipotecario ofrecido pola Caixa Mediterráneo. Unha hipoteca para mozas de entre 18 e 35 anos, cun prazo de 50 anos para o 100% do valor da vivenda e coa posibilidade de gozar de ata 24 meses de carencia.

Axudas locais

Outra fórmula para solicitar estes préstamos consiste en acudir ás dispostas baixo o acordo realizado entre os poderes locais e as entidades financeiras, que permiten unhas condicións máis suaves na súa contratación. É o caso do Concello de Madrid, que ofrece desde este ano unha nova hipoteca a 50 anos dirixida aos mozos menores de 35, denominada ‘Hipoteca Nova’, que se pode tramitar a través da Caixa de Aforros do Mediterráneo (CAM), tras o convenio asinado co municipio madrileño, que admite financiar ata o 100% do valor da vivenda. Cun prazo de 50 anos, limita a idade do titular a 30 anos, cun período de carencia de ata 24 meses, pagando un interese nominal do 3,75% durante o seis primeiros meses.

Outra fórmula para solicitar estes préstamos consiste en acudir ás dispostas baixo o acordo realizado entre os poderes locais e as entidades financeiras

Despois deste período, o usuario pagará o Euribor máis un 0,35%, cando nos bancos adoita roldar o 0,50%. Outra das súas vantaxes radica en que non ten comisións de estudo nin de apertura e tampouco de amortización anticipada sempre que esta non supere o 25% do capital pendente.

Outra opción para conseguir unhas hipotecas ao 100% do valor da tasación é subscribir a ‘Hipoteca Nova’, que Caixa Madrid acordou coa Comunidade de Madrid. Precisamente, este produto tivo este ano un incremento de máis dun punto, pasando do 2,75% ao 3,79%, mentres que o diferencial do Euribor reduciuse en dúas décimas, do 0,39% ao 0,37% sobre o 80% do valor da vivenda. Entre as súas vantaxes áchase a exención de comisións de apertura. Tampouco se piden avalistas cando se financia ata o 85% do piso. Poden solicitar este produto os mozos cuxas idades estean comprendidas entre 18 e 35 anos, e que estean empadroados na Comunidade de Madrid.

VANTAXES e inconvenientes das hipotecas de longa duración

Vantaxes

  • Permite o acceso á vivenda dos máis novos.
  • Conséguese o 100% sobre o financiamento da vivenda.
  • Págase unha cota mensual inferior.
  • Permite dispor de cotas máis flexibles.
  • Existen créditos promovidos polos poderes públicos que ‘suavizan’ as condicións.

Inconvenientes

  • Axuda a fomentar o sobreendeudamiento familiar.
  • Alóngase o prazo de amortización.
  • Pagarase durante moito máis tempo.
  • Serán máis os intereses que haxa que abonar.
  • Pode hipotecarche para toda a vida.