Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Hipotecas para comprar unha praza de garaxe

Adiantan ata o 70% da tasación, aínda que os seus gastos de formalización son elevados
Por José Ignacio Recio 8 de Agosto de 2010
Img parking listado
Imagen: Nick Cowie

É habitual que ao comprar unha vivenda inclúase a praza de garaxe, e que a hipoteca solicitada utilícese para adquirir ambos os bens. Pero ter un segundo vehículo, ou ser propietario dunha casa sen aparcadoiro, fai que sexan numerosos os usuarios que desexan comprar unha. Os seus prezos non son baixos, polo que ven abocados a solicitar un préstamo para facer fronte a tal adquisición. Ata hai poucos anos as entidades de crédito non contaban con produtos específicos, e a única opción era pedir un préstamo persoal, cuxos tipos de interese oscilan entre o 8% e 11%. A especialización bancaria ha propiciado a aparición de créditos destinados á compra de garaxes. O seu importe alcanza ata o 70% da tasación aínda que os gastos de formalización son moi elevados.

Préstamo persoal ou hipoteca garaxe?

Este tipo de hipotecas teñen unhas particularidades ben definidas que as poden facer moi interesantes, pero é certo que levan aparellados inconvenientes, entre os que destacan as súas múltiples comisións: de apertura, cancelación anticipada, amortización parcial e estudo, etc. Cada unha delas alcanza o 1,50%. Isto pode encarecer o prezo final en máis do 5%.

Por iso, antes de subscribir unha, convén analizar con detemento as súas condicións de contratación, e considerar se é máis rendible facer uso dun crédito persoal. As súas principais virtudes e defectos son os seguintes:

As vantaxes:

  • Conceden un adianto de ata o 70% do seu valor de tasación.

  • Os requisitos para a súa contratación son máis suaves, e na maioría dos casos basta con ser dono dun piso ou propiedade inmobiliaria para que a concedan.

  • Pódense amortizar en prazos altos, que chegan a alcanzar 15 anos.

  • É independente da hipoteca que se destina á compra dunha vivenda, a pesar de que se poidan adquirir á vez.

Os inconvenientes

  • A súa formalización é máis cara xa que aplican comisións de apertura, cancelación anticipada, amortización parcial e estudo, que alcanzan na maioría dos casos o 1,50%. Poden encarecer o prezo final en máis do 5%.

  • Non están aínda demasiado comercializadas por bancos e caixas de aforros, polo que a oferta pode non resultar do todo interesante.

  • Se se adquire unha vivenda nova, non teñen sentido. Gran parte da oferta de pisos de nova construción inclúen no prezo final a adquisición de garaxe e trasteiro.

  • Aplican, con frecuencia, tipos de interese mixto: nos primeiros meses son moi interesantes para os subscritores da hipoteca; no tramo final encarécena de modo notable.

ELECCIÓN DA PRAZA DE GARAXE

A elección da praza de garaxe é un aspecto importante, que non debe deixarse en segundo plano á hora de adquirir unha vivenda. Convén ter en conta as seguintes variables: acceso, entradas, sistema de apertura e de seguridade, dimensións da praza, acceso directo desde o garaxe á vivenda…

Ademais, hai que ter en conta que as prazas de garaxe poden atoparse baixo dúas situacións xurídicas ben diferentes entre si:

  • Pode ser un anexo inseparable á vivenda. Neste caso, ése propietario de ambos os inmobles.

  • Pode ser unha leira rexistral independente, e a súa compra debe facerse por separado da adquisición da vivenda. Neste suposto, para aforrar gastos, pódese utilizar o mesmo documento notarial da compra do piso e especificar a compra de cada un deles. No rexistro debe haber dúas inscricións independentes: unha para a casa e outra para o garaxe.