Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Insonorizar unha vivenda: o confort do silencio

Aínda que o ruído non pode eliminarse por completo, pódense amortecer as vibracións que produce mediante a insonorización dun espazo
Por miren 22 de Marzo de 2007

Img

A lexislación Europea recolle que o límite aceptable para soportar o ruído márcase en 65 decibeis. O ambiente diario dunha oficina chegaría a este cociente. Se nos fixamos nos domicilios particulares, case todas as comunidades autónomas estableceron un máximo de 35 decibeis no período diúrno e 30 no nocturno. Con todo, unha conversación en voz alta pode producir son de ata 45 decibeis. Unha boa insonorización do fogar impedirá sufrir estas molestias orixinadas polo incesante tráfico da cidade, avións que sobrevoan un inmoble, trens que circulan preto de casa, veciños que pon a radio ou a televisión a un volume considerable, etc. Todos estes elementos teñen un punto en común: xeran ruído. E é evidente que os nosos fogares están inevitablemente expostos a iso.

Localizar o ruído

Antes de insonorizar unha vivenda ou unha estancia, hai que saber de onde procede o ruído. Para iso é necesario ter en conta que o ruído non pode eliminarse por completo, pero si se poden amortecer as vibracións que produce. Inflúen tamén factores como o orzamento, o tempo dispoñible, a posibilidade de facer unha reforma total ou, pola contra, a procura dunha solución temporal. Cada problemática é diferente, e como tal existen solucións diversas.

Anxo Berbis, desde a empresa Acústica Integral, explica que hai que diferenciar entre o illamento acústico (iniciar as obras necesarias nun recinto para minimizar os sons que chegan do exterior) e a adecuación acústica (preparar unha estancia para que o son xerado nela non se transmita ao exterior).

Se se quere insonorizar unha estancia con garantías é necesario a realización dunha obra, xa que é indispensable colocar material illante de ruído entre a fonte do son e o propio cuarto.

Se se quere insonorizar unha estancia con garantías é necesario a realización dunha obra, xa que é indispensable colocar material illante de ruído entre a fonte do son e o propio cuarto
“Para os particulares insonorizar unha estancia supón unha obra cun gasto que pode ser importante”. As solucións domésticas serven para minimizar o volume do ruído procedente do exterior, pero de cando en cando pódese eliminar do todo.

Hai que ter presente que en todas as casas hai ruídos. Algúns proceden da cuberta do edificio; o cuarto técnico do ascensor, as máquinas de aire acondicionado e os extractores de fumes dos garaxes. Dentro do fogar os ruídos máis frecuentes proceden dos aseos, as televisións e equipos de sons, e das máquinas de aire acondicionado individuais. Ademais, nos sotos adóitanse situar as salas de caldeira, de auga e o garaxe, cuxos ruídos afectan directamente os veciños das plantas inferiores. E que dicir do exterior: o tráfico, bombeiros, ambulancias, trens ou avións son unha mostra constante do ruído que soportamos.

Materiais illantes

Na actualidade hai multitude de materiais que serven como illantes do ruído, moitos deles térmicos. De todos os xeitos, o mellor material para illar é a masa: a materia interposta entre a vibración sonora ou ruído e o oído. Así, parece evidente que unha capa de cemento, chumbo ou ladrillo dun grosor dun centímetro illa máis que outros materiais como o vidro.

Pero se se quere simplificar a tarefa e non facer demasiada obra, pódese recorrer a outros materiais illantes menos engorrosos como a cortiza e aglomerados de madeira e fibras minerais: fibra de vidro ou la de roca, poliestireno expandido, vidro celular, espuma de poliuretano ou espumas fenólicas.

Solucións concretas

ImgImagen: Ronaldo Taveira

A solución máis práctica e acertada para combater o ruído exterior é a colocación de xanelas insonorizadas. As xanelas de dobre acristalamiento ou a dobre xanela poden ser un bo remedio a este problema.

As primeiras están formadas por dous vidros separados, selados no seu perímetro, que delimitan unha ‘cámara de aire estanca’; realiza unha función illante mentres que as dobres xanelas duplican os peches acristalados para crear unha cámara de aire entre ambos. Estas últimas reducen as filtracións de aire e o nivel de ruídos procedentes do exterior.

Se a xanela é de madeira e non encaixa perfectamente, pódense dispor tiras de caucho para que xanela e marco estean máis xuntos e impidan o paso do aire, que é o vehículo do ruído. Se se desexa unha solución temporal, ou o orzamento non é moi amplo, deberase recorrer a métodos máis caseiros. O uso de persianas e cortinas grosas, de veludo ou outras teas pesadas, pode axudar a amortecer algo os sons.

No caso de que os ruídos proveñan do interior do edificio a mellor solución pode atoparse nas paredes e nos chans e teitos.

Se os ruídos proveñen do interior do edificio a mellor solución pode atoparse en parécelas e nos chans e teitos
Cando hai unha cámara de aire no muro basee, esta pódese encher cun material illante apropiado. Tamén se pode crear unha dobre parede, instalando placas de pladur e enchendo a cámara con materiais illantes.

No caso de non poder custearse a obra, poden utilizarse como medida temporal as hueveras pegadas na parede, que logo se poden recubrir con teas grosas, alfombras ou tapices. Forrar as paredes de teas grosas, enchendo con algodón ou gomaespuma, pode ser outra medida fronte ao ruído. A cortiza é outro material económico que, pegado en paredes, pode facer máis levadío o ruído.

O illamento do teito dunha casa realízase mediante a colocación de teito flotante cun soporte elástico, unha cámara de aire co material absorbente e o cartón yeso. É importante deixar un espazo de aire entre forxado e teito continuo -cámara de aire-, de 10 a 30 centímetros. A maior distancia maior illamento. Sobre este teito continuo descolgarase o teito final e, por encima deste, as instalacións. É importante que por encima do teito continuo non haxa ningunha instalación xa que pola contra minimizaranse as vantaxes da obra realizada.

O procedemento cos chans é similar. Os chans flotantes están formados por dúas capas de madeira de alta densidade cunha “lámina elastomérica intermedia”. Se a primeira solución exposta é demasiado custosa, pódese lograr unha estancia máis silenciosa da man das alfombras, que reducirán as vibracións.

Reclamar o cesamento de ruídos

Diversos estudos sobre contaminación acústica sinalan o ruído como un gran problema nas grandes e medianas cidades. Para diminuír un alto nivel de ruído, é recomendable, en primeiro lugar, solicitar o seu cesamento dun modo amigable xa que pode ser algo puntual ou que quen o realice non sexa consciente diso. Se esta opción resulta, evitará moitos trámites burocráticos.

No entanto, se a vía amigable non funciona pódese recorrer a outras vías:

  • Vía administrativa: Interponse a denuncia no Concello, xa que corresponde aos consistorios defender o dereito dos cidadáns a unha convivencia tranquila, aplicando as ordenanzas municipais.
  • Vía civil: A denuncia interponse contra quen produce as emisións sonoras molestas. Os trámites varían en función do lugar de onde proveñan os ruídos: do propio edificio, de edificios lindeiros ou de actividades na rúa.
  • Vía penal: Este procedemento úsase cando o ruído supón un risco de grave prexuízo para a saúde das persoas (artigo 45 da Constitución). O Código Penal (artigo 325) castiga con penas que varían entre os 6 meses ata os 4 anos a quen o infrinxen.