Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Inspeccións de Facenda en liña, que son e como se fan?

Para facilitar trámites debido á crise sanitaria pódense realizar inspeccións de Facenda por videoconferencia e outras xestións coa Axencia Tributaria de forma telemática
Por EROSKI Consumer 18 de Xullo de 2020
Audit 4190944 1920 1594911408 83 63 136
Imagen: Tumisu

Con motivo da pandemia de covid-19, o Goberno deu o visto e prace ás inspeccións virtuais e outras xestións telemáticas coa Axencia Tributaria (AEAT). Como se fan? Que supoñen para o contribuínte? Está a salvo a confidencialidade? Nas seguintes liñas, contámosche todo o que debes saber acerca destes procedementos en liña implantados para facilitar a xestión de distintos trámites con Facenda. Pero agora adiantámosche dous: deben contar sempre coa conformidade do cidadán e non hai que temer pola seguridade dos datos, xa que contan con sistemas moi seguros de autenticación.

Firma telemática de inspeccións tributarias

Para paliar os efectos da crise sanitaria, os departamentos de inspección da Axencia Tributaria promoveron as firmas de actas de inspección en remoto (sen necesidade de presenza física). Estes novos procedementos “utilizáronse fundamentalmente para a firma das actas de desconformidade“, comenta Arturo Jiménez, director do Gabinete de Estudos da Asociación Española de Asesores fiscais (AEDAF), aínda que tamén para a firma de actas en conformidade nos expedientes nos que existía un acordo de devolución a favor do contribuínte.

Inspección Hacienda telemáticaImaxe: StartupStockPhotos

En opinión do experto, “na medida que a crise sanitaria desapareza, volveríase ao sistema anterior de firma de actas presencial”. Con todo, mentres se realice este trámite de maneira en liña, convén resolver algunhas dúbidas, que despexamos a continuación:

  • Que supoñen para o contribuínte? En relación co contribuínte, hai que indicar que estes procedementos de firmas de actas “só leváronse a cabo para persoas xurídicas; non se utilizaron para persoas físicas”. E isto é así porque para as primeiras está instaurada a obrigatoriedade de notificación electrónica nas súas relacións coa AEAT.
  • Pódenche obrigar a realizar xestións en liña? Para o contribuínte supón ter que dar a súa conformidade ou “estar de acordo na utilización deste procedemento”. A AEAT asina a acta e remítese polo sistema NEO de autenticación ao contribuínte. En caso contrario, sen consentimento do contribuínte, non poderá facerse este tipo de firma e deberase usar a firma por comparecencia. Por iso, hai que ser conscientes do que se fai e ter cautela. Neste caso, o coidado que debe ter o contribuínte é “coñecer previamente, ou no momento da firma, o contido da acta que se vai a asinar”.
  • Está protexida a confidencialidade? O feito de que o contribuínte teña que prestar o seu consentimento xa é un primeiro filtro, pero en todos estes procedementos débese traballar por asegurar a autoría, autenticidade e integridade. Todo iso a través dos certificados dixitais e dos diferentes sistemas de autenticación que se empregan na forma de relacionarse coa AEAT.

Inspección onlineImaxe: Tumisu

Visitas virtuais da inspección tributaria

Que sucede se o que se necesita non é unha firma de acta, senón levar a cabo unha inspección? Como explica Jiménez, no Real Decreto-lei 22/2020, de 16 de xuño, modificouse a normativa para poder realizar inspeccións e visitas virtuais, mediante videoconferencia por parte dos órganos de inspección da AEAT, e poder instruír dilixencias de continuidade do procedemento inspector.

En concreto, a disposición final primeira e segunda inclúen novidades nas actuacións nos procedementos tributarios; incorpóranse os medios dixitais nos procedementos de aplicación dos tributos. Desta maneira, evítanse custos de desprazamentos “para determinados requirimentos da inspección cando o actuario atópese nunha provincia diferente ao do contribuínte” e, por suposto, prodúcese certo aforro nos custos.

En calquera caso, “tamén nestas visitas virtuais é necesario o consentimento do contribuínte ou o seu representante”, sinala o experto de AEDAF, quen recoñece que haberá que pór o foco nunha correcta protección de datos e en que a utilización das novas tecnoloxías “non supoña ningunha diminución nas garantías e dereitos dos contribuíntes”.

Outras videoconsultas con Facenda

Fóra do ámbito da inspección tributaria, os órganos de xestión da AEAT instauraron tamén un sistema de axuda e consulta por videollamada (mirar aquí) para a resolución de dúbidas dos propios contribuíntes, e non polos seus representantes ou asesores.

Os xuízos, tamén telemáticos

Como sucede no caso de Facenda, debido á crise suscitada polo coronavirus, a celebración de xuízos será preferentemente en liña durante polo menos o tres meses seguintes ao fin do estado de alarma, segundo sinala o Real Decreto 16/2020. O Consello Xeral do Poder Xudicial elaborou unha guía coas pautas que deben seguirse, sempre “co pleno respecto aos principios e garantías que establecen as leis”.