Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Interpretar unha factura

É esencial saber desentrañar o significado dunha factura para poder detectar erros e, ademais, coñecer o gasto dos servizos, os intereses das contas ou o total cobrado por traballar
Por José Ignacio Recio 6 de Agosto de 2014
Img facturas hd
Imagen: David Morris

A pesar de que o 59% dos estudantes españois ten unha conta bancaria e o 41% obtén diñeiro facendo pequenos traballos en vacacións, un de cada seis alumnos no noso país non sabe interpretar unha factura, segundo o último informe PISA, que analiza as habilidades financeiras de mozas ao redor de 15 anos dun total de 18 países. Esta aptitude é en especial alarmante en canto a posibles actuacións como reclamacións ante un servizo ou a elaboración dun orzamento mensual. Por iso, como se sinala a continuación, é esencial desenvolver estas habilidades, pois, en caso contrario, ése proclive a non detectar os posibles erros que aparezan nas facturas e a descoñecer o verdadeiro gasto dos servizos recibidos ou o total que se cobra por traballos realizados, unha vez descontados impostos e outra serie de deducións na nómina.

Por que é beneficioso interpretar as facturas?

Coñecer as facturas é moi importante, non só para favorecer unha cultura financeira entre os cidadáns, senón para que estes coñezan en realidade o que pagan, o que cobran da súa empresa e para dispor dunha información plena sobre todos os movementos que repercutirán na súa conta corrente. Os principais beneficios de interpretar de forma correcta as facturas derívanse das seguintes actuacións:

 • É o pasaporte para formalizar calquera queixa ou reclamación ante a entidade emisora dos mesmos, por calquera circunstancia.

 • Permite unha maior planificación no orzamento mensual, ao coñecer con máis detalle os gastos que se terán en cada período.

 • Axuda a coñecer mellor que variables e impostos achéganse aos recibos e a mellorar a capacidade de análise para cambiar de oferta ou irse a outra compañía nos servizos liberalizados.

 • Ao dispor dunha maior cultura financeira, será máis fácil detectar calquera erro ou anomalía nalgún dos recibos emitidos e reclamalo ao emisor.

 • Será máis difícil que calquera incidencia non contemplada no contrato reflíctase en contra dos intereses dos usuarios.

 • Poderase descubrir con máis ágilidad calquera cambio no consumo, co que poderá aplicarse unha óptima estratexia de aforro para os próximos meses.

 • É o instrumento definitivo para presentar algunha reclamación ante terceiras instancias (arbitraxe, defensa dos consumidores, órganos de consumo…) ante calquera incidencia que vaia en contra dos intereses dos usuarios.

Que aspectos ter en conta en cada factura

Para mellorar o coñecemento á hora de escudriñar unha factura, é preciso ter algunhas nocións básicas, polo menos sobre os recibos máis habituais cos que se está máis familiarizado.

 • Nóminas: non é o mesmo o salario bruto que o neto, así como as deducións que conformarán este documento.

 • Recibos de compra: deberá reflectir a cantidade achegada e a súa devolución, coa correspondente aplicación dos impostos, así como se se efectuou o pago con cartón ou en metálico.

 • Factura de auga: serán obxecto de facturación a cota fixa ou de servizo, cota variable ou de consumo, recargas especiais, dereitos de acometida, cota de contratación, canons, fianzas e servizos específicos.

 • Factura eléctrica: hai varios conceptos importantes que deben coñecerse para interpretar o recibo e que se refiren ao termo fixo de potencia, enerxía consumida, imposto sobre electricidade, aluguer de equipos de medida, IVE e orixe da electricidade.

 • Factura do gas: incluiranse os seguintes conceptos en cada recibo que pase a compañía, como o tipo de contrato, consumo, termo fixo, IVE e outros produtos facturados

 • Factura telefónica: detállanse os servizos contratados, xa sexa Internet, telefonía, televisión, etc. Doutra banda, tamén se especificará o consumo e, ao final, o valor total que hai que pagar.

As finanzas na escola

A Comisión Nacional do Mercado de Valores e o Banco de España presentaron un Plan de Educación Financeira. O seu obxectivo é contribuír á mellora da cultura financeira dos cidadáns, dotándolles de ferramentas, habilidades e coñecementos para adoptar decisións financeiras informadas e apropiadas, tendo sempre en conta as súas necesidades, a súa situación individual ou familiar e os riscos que asumen.

Son varias as entidades financeiras que xa se adheriron a este programa educativo e que ofrecen aos seus clientes información sobre moitas das operacións que admiten nas súas relacións co seu banco ou caixa, e que van desde o endebedamento ata o préstamo hipotecario, pasando polos produtos de aforro e de investimento. E tampouco faltan outras temáticas máis específicas como a planificación da xubilación, seguros e previsión, produtos bancarios operativos de aforro e financiamento e prestacións por desemprego, entre os máis destacados.