Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Interrupción do paro por traballo

Segundo o tipo de prestación recibida e o novo contrato, o traballador poderá volver cobrar o paro que interrompeu antes de iniciar o traballo ou solicitar outra prestación
Por Pablo Pico Rada 25 de Setembro de 2012
Img malestar paro list
Imagen: Elena

A oferta de traballos temporais na época estival supón para moitos parados unha oportunidade de atopar un emprego. Pero unha dúbida xorde ao redor desta cuestión, se se cobra o paro. Unha vez finalizado ese período de contratación temporal e tras interromper a prestación, é posible volver cobrar a antiga prestación ou debe solicitarse outra coas novas cotizacións efectuadas? A resposta varía en función do tipo de prestación recibida, xa sexa unha contributiva ou un subsidio por desemprego, así como da duración, tipo e réxime do contrato. No presente artigo móstranse as distintas posibilidades reguladas polo Ministerio de Emprego e Seguridade Social, a través do Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE).

Traballo por conta allea a tempo parcial

 1. Con prestación contributiva

  Quen estivesen a recibir unha prestación contributiva (aquelas que cotizan á Seguridade Social) e comecen a traballar a tempo parcial e por conta allea, teñen dúas opcións:

  • Interromper o cobro da prestación: supón cancelar a prestación mentres está vixente o novo contrato. A principal vantaxe estriba en que no momento de renovar a prestación, esta non se verá reducida e correrá o tempo restante asignado.

   En función da duración do mesmo, se se paraliza o cobro e o contrato dura menos de 360 días, cando este finalice é posible solicitar a continuación da prestación interrompida. En todo caso, o dereito á continuación debe solicitarse no prazo de quince días tras a suspensión.

   Pola súa banda, se o contrato dura máis de 360 días, á súa conclusión pode optarse por proseguir a prestación interrompida ou ben solicitar unha nova. Esta é unha opción recomendable no caso de que o tempo restante do antigo paro sexa reducido ou en función das bases de cotización do novo contrato. Convén ter presente que as cotizacións tidas en conta para a prestación pola que non se optou, non poderán aplicarse para unha posterior. E é que ao solicitar o recoñecemento dun dereito por un tempo cotizado, ese período non pode volverse a utilizar para solicitar o recoñecemento doutro dereito.

  • Compatibilizar o traballo co cobro da prestación: no caso de que se compatibilicen, a contía da prestación redúcese en proporción ao número de horas realizadas. Por contra, a duración da prestación non varía e, ao finalizar o contrato, vólvese a percibir a contía íntegra que corresponda.

 2. Con subsidio de desemprego

  Quen estivesen a recibir un subsidio por desemprego (prestación de nivel asistencial non contributiva, que non cotiza á Seguridade Social) e comecen a traballar a tempo parcial e por conta allea, poden elixir entre:

  • Interromper o cobro do subsidio: ao finalizar o contrato hai dúas posibilidades en función da súa duración. Se o contrato esténdese por menos de 360 días, pódese solicitar a continuación do subsidio interrompido. Pola contra, se o contrato dura 360 ou máis días, á súa finalización non poderá proseguirse o subsidio paralizado, debe solicitarse unha prestación de nivel contributivo, pois esta ten prioridade.
  • Compatibilizar traballo parcial e subsidio: para poder facelo, o salario non debe superar o límite de rendas esixido como requisito para percibir o subsidio, equivalente ao 75% do Salario Mínimo Interprofesional: 481,05 euros ao mes. A contía do subsidio redúcese na mesma proporción que a xornada realizada, pero a duración do subsidio non cambia e, ao finalizar o contrato, volverase a percibir na súa contía íntegra.

Traballo por conta allea a tempo completo

 1. Con prestación contributiva

  Ao interromperse o pago da prestación:

  • Se o contrato dura menos de 360 días: no momento de finalizar, pode solicitarse a continuación da prestación interrompida antes de empezar o traballo.
  • Se o contrato dura 360 días ou máis: cando acabe, pódese elixir entre volver cobrar a prestación paralizada antes de empezar o traballo ou solicitar unha nova prestación contributiva.

   En caso de non esgotar a prestación anterior, pódese optar, por escrito e no prazo de dez días desde o recoñecemento da prestación, entre reabrir o dereito inicial polo período que restaba coas bases, porcentaxe e topes que correspondían ou percibir a prestación xerada polas novas cotizacións efectuadas.

 2. Con subsidio de desemprego

  Ao interromperse o abono do subsidio:

  • Se o contrato durou menos de 360 días: no momento de finalizar, pode solicitarse a continuación do subsidio interrompido antes de empezar o traballo.
  • Se o contrato dura 360 días ou máis: debe solicitarse unha prestación de nivel contributivo e non a continuación do subsidio paralizado, posto que a prestación por desemprego contributiva é prioritaria. Con todo, cabe unha excepción. Os traballadores de 55 anos ou máis que fosen contratados máis de tres meses, poden compatibilizar, neste caso, o cobro do subsidio co traballo.

Como autónomo ou por conta propia

Quen estean a recibir unha prestación por desemprego e inicien unha actividade como autónomo ou por conta propia, verán interrompido o abono da devandita prestación.

A diferenza respecto dos traballadores por conta allea, no momento de retomar o paro interrompido, estriba na cantidade de meses de duración da actividade. Así, pode renovarse se o tempo que dure a actividade é inferior a 24 meses. Se alcanza dous anos ou máis meses, a prestación considerarase extinguida e non se volverá a percibir.

Pola súa banda, tal e como recolle a web de SEPE, as prestacións por desemprego son incompatibles co traballo por conta propia, con independencia do número de horas que se dediquen á actividade, dos resultados económicos obtidos e aínda que a súa realización non implique a inclusión obrigatoria nalgún dos réximes da Seguridade Social.

E se vou traballar ao estranxeiro?

Aquelas persoas que sexan beneficiarias de prestacións por desemprego, no momento de trasladarse ao estranxeiro, deben ter en conta que a saída prolongada fóra das fronteiras nacionais está só autorizada para traballar, buscar emprego, formarse profesionalmente ou traballar en cooperación internacional. E isto implica a suspensión automática das prestacións. Considérase traslado de residencia a saída ao estranxeiro por un tempo superior a 15 días naturais unha vez ao ano.

As prestacións poderán recuperarse en función de:

 • Se a estancia non supera o ano: interrómpese o abono da prestación ou subsidio durante ese tempo. Ao volver, se se está en desemprego, pode solicitarse a continuación da prestación interrompida.

 • Se a estancia é dun ano ou máis: ao volver a España, se se está en situación de desemprego, non se ten dereito a renovar a prestación interrompida. Con todo, se se viaxa a un país non pertencente á Unión Europea, Australia ou Suíza, e traballouse 12 meses no últimos seis anos desde a última saída de España, ao volver tense dereito a un subsidio para emigrantes retornados.