Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Investir en bosques, rendibilidade a longo prazo

A revalorización da madeira pode chegar a un 8% ao ano, polo que a priori é un investimento rendible
Por Ana Palomo Trigo 4 de Decembro de 2011
Img bosque
Imagen: art_es_anna

Cada 4 de decembro, desde fai cinco anos, celébrase o Día mundial dos bosques, unhas efemérides que pretende que a conservación das especies arbóreas ocupe un lugar preeminente nas políticas climáticas dos países. Nesta misión poden tomar parte os pequenos investidores, mediante un labor de sustentabilidade do planeta conxugada cunha rendibilidade crecente, ao investir en bosques . Para iso, xurdiron as empresas forestais. Estas entidades permiten a adquisición de árbores das súas plantacións, ata a súa colleita e posterior venda da madeira a terceiros. Este proceso se consige nun prazo que oscila entre 15 e 20 anos, momento no cal o cliente recibe o valor obtido pola madeira.

Investimento rendible en bosques

As árbores, ademais de proporcionar madeira e outros produtos, regulan o ciclo hidrolóxico, reducen os niveis de dióxido de carbono e favorecen a conservación da biodiversidade. A madeira é, tras o petróleo, a segunda materia prima por volume de facturación no mundo. Segundo a Bolsa de Materias Primas de Chicago (CBOT, Chicago Board of Trade), nos últimos 180 anos, o prezo da madeira revalorizouse un 2% máis que o resto das materias primas. Por iso, investir parte do aforro en árbores, xera unha rendibilidade nos ámbitos social, ambiental e, por suposto, económico. Neste sentido, as empresas forestais, ademais de fomentar o emprego no medio rural, permiten a substitución da madeira de bosques primarios pola de plantacións xestionadas de maneira responsable, o que redunda nun beneficio para o planeta.

As ganancias xéranse en función do volume de madeira obtido e da evolución do seu prezo no momento da venda

As empresas dedicadas a actividades forestais cultivan especies arbóreas cuxa madeira ten un alto valor comercial, como o carballo australiano, a cerdeira, a nogueira, o castiñeiro, a teca e o eucalipto. A talla realízase aos 15 ou 20 anos, cando os exemplares teñen o tamaño adecuado para ser maderables. Ademais, cando se corta unha plantación, se reforesta de maneira inmediata. Estas compañías contan con plantacións que respectan as normas internacionais e producen madeiras certificadas que contribúen a frear o cambio climático. Coa creación das empresas forestais ponse de manifesto que, na práctica, a economía e a ecoloxía non son conceptos contrapostos.

O modelo de negocio das empresas forestais

O negocio forestal, moi estendido en América e o norte de Europa, xurdiu en España hai algo máis de 15 anos e consiste na produción intensiva e ecolóxica de árbores para producir madeira. O aumento da demanda de madeira, unido á incorporación dos mercados emerxentes e a diminución na oferta internacional, favorecen o incremento do prezo da madeira.

Segundo a FAO (Organización das Nacións Unidas para a Alimentación e a Agricultura), o incremento constante do consumo de madeira e a redución da superficie forestal fan que se prevexa un déficit de madeira para abastecer ao mercado a partir do ano 2020. Ao ritmo actual de crecemento da poboación, necesítase plantar uns 20.000 millóns de árbores nos próximos 15 anos para cubrir a demanda.

Ante a crecente demanda de madeira, e de acordo á súa escasa oferta, as empresas forestais brindan aos seus clientes a adquisición de árbores das súas plantacións.

O modelo de negocio destas compañías forestais é sinxelo: as empresas compran leiras onde plantan as árbores que venden aos investidores e consérvanos ata que se pode comercializar a madeira. As compañías xestionan e administran de maneira íntegra estas árbores ata a talla e a posterior venda da madeira a terceiros.

O investimento en madeira é segura, pero a longo prazo

O diñeiro obtido pola venda da madeira pasa ao investidor e a empresa cobra unha comisión próxima ao 10%, en concepto de gastos. Con todo, o comprador que inviste nesta nova economía ecolóxica non está obrigado a conservar o seu investimento durante todo o tempo. De feito, a partir do cuarto ano, o cliente pode vender a súa participación á propia empresa ou a outro investidor que a compañía lle busque.

En opinión das empresas forestais, a revalorización da madeira pode ascender a un 8% anual. Por tanto, no momento da venda da madeira, o comprador pode chegar a obter algo máis de cinco veces o importe investido. De todas as maneiras, convén ter en conta que é un investimento a longo prazo.

Con contrato e ante notario

Os clientes son propietarios de pleno dereito das árbores e a relación contractual coa empresa formalízase ante notario. A compañía forestal debe comprometerse a establecer un aval bancario por contía suficiente para garantir o mantemento das árbores obxecto do contrato, ademais de someterse cada ano a unha auditoría de contas voluntaria.

Co fin de repor as árbores que puidesen causar baixa (por un incendio, unha inundación, unha praga, etc.), estas empresas plantan unha reserva adicional dun 15% de árbores. Aínda que a vixencia dos contratos establécese por un período dun vinte anos, o investidor pode solicitar a venda anticipada das súas árbores a un terceiro.

Ademais, os clientes teñen un seguro que garante a replantación das árbores mortas durante o catro primeiros anos e, nos anos seguintes, a devolución do capital achegado por cada árbore destruída, actualizado co IPC anual, máis os ingresos obtidos pola venda da madeira.

A partir do cuarto ano, o cliente pode vender a súa participación á propia empresa ou a outro investidor

As empresas forestais dan dúas posibilidades para investir, unha é a compra de plantacións e outra a de accións de sociedades creadas en exclusiva para cada leira. Segundo a compañía forestal, a oferta en especies arbóreas e o seu prezo varían. O investimento típico dun lote forestal de nogueiras, que consta dunhas 10 árbores, pode ascender a 4.200 euros e o seu ciclo produtivo é de 20 anos. Tamén se pode comprar un conxunto de árbores máis económico, como un lote de sete castaños por uns 2.100 euros e cun ciclo produtivo de 25 anos. Outro investimento que pode levar a cabo é a compra de 100 eucaliptos ao prezo de 3.000 euros. Pola súa banda, a compra de 20 árbores de teca pode supor un desembolso de 7.500 euros.

En canto aos beneficios que se poden obter deste tipo de investimento, as empresas forestais recalcan que non ofrecen ningún produto financeiro e que as ganancias se xeran en función do volume de madeira que se obteña e da evolución do seu prezo no momento da venda. Por iso, é un mercado con moita menor liquidez que os mercados financeiros. Aínda que o prezo da madeira experimentou subidas nos últimos anos, convén non esquecer a máxima que di que as rendibilidades pasadas non garanten as rendibilidades futuras. É un investimento ecolóxico moi atractiva pero, ao ser a longo prazo, sempre leva un risco.

A fiscalidade de investir en bosques

Con respecto á fiscalidade, a plusvalía que se obtén pola venda da madeira tributa, segundo o tipo impositivo actual, ao 18%. O apartado segundo do artigo 334 do Código Civil establece que as árbores son bens inmobles. Por ter esta consideración, soportan o mesmo tratamento fiscal que estes e iso ten que reflectirse, como ganancia patrimonial, na declaración do IRPF do ano seguinte ao que se vende a madeira.

Algunhas empresas de actividades forestais

As compañías forestais son empresas de investimento en bens tanxibles. Algunhas delas son de capital español:

Bosques Naturais, constituída en 1996, cultiva a cerdeira e a nogueira en leiras de Cáceres, A Coruña, Xirona, Toledo, Conca e Navarra.

Madeiras Nobres dispón de leiras en Albacete e Pontevedra, onde cultiva a nogueira, o castiñeiro e a cerdeira, entre outras especies.

EcoBosques cultiva especies como a teca, o carballo australiano e o eucalipto en terreos de Costa Rica e Arxentina.