Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Investir en divisas

A compravenda de moeda é máis vantaxosa e precisa menos capital inicial que as operacións con accións
Por José Ignacio Recio 3 de Novembro de 2008
Img divisas
Imagen: Paul Falardeau

A negociación intradía no mercado de divisas é unha alternativa real ás operacións bolsistas en leste mesmo intervalo temporal, sobre todo cando a renda variable internacional está chea de incertezas e os aforradores exponse deixar este mercado financeiro para acudir a fórmulas de investimento que lles reporten máis alegrías. O investimento intradía é, en moitos aspectos, máis vantaxosa mesmo que a compra de accións ou futuros, xa que se pode operar as 24 horas do día e require moito menos capital inicial que a negociación con accións. Aínda que tamén ten inconvenientes, como o feito de ser un mercado descoñecido para gran parte dos usuarios financeiros.

O mercado de divisas é coñecido como “interbancario” porque historicamente foi controlado polas institucións bancarias (bancos centrais, bancos comerciais e bancos de investimento). Con todo, nos últimos anos creceu de maneira espectacular a porcentaxe doutros participantes. Se ata hai pouco tempo non eran moitas as entidades que proporcionaban esta forma de investimento, esta empeza a activarse dentro da lista de servizos financeiros que ofrecen bancos e caixas de aforro aos seus clientes, e mesmo se deseñan promocións para que os pequenos e medianos investidores tomen contacto con este mercado. Con esta nova liña de actuación das entidades, un usuario pode realizar operacións intradía con divisas, elixindo a moeda que considere máis oportuna de entre as que dispoña a súa entidade. As máis importantes (dólar estadounidense, libra esterlina, franco suízo…) pódense atopar na maioría das ofertas, aínda que cada banco opera cun determinado número de divisas.

As divisas máis negociadas son as dos países con gobernos estables, bancos centrais con certa influencia e baixa inflación

As divisas máis negociadas -ou máis “líquidas”- son as dos países que teñen gobernos estables, posúen bancos centrais con certa influencia, e baixa inflación. A maioría das operacións, pois, refírense na actualidade á compra e venda do dólar estadounidense, o yen xaponés, o euro, líbraa británica, o franco suízo, o dólar canadense e o dólar australiano.

As características do mercado

O servizo intradía para divisas permite obter beneficios a través da correcta anticipación da tendencia dunha divisa nunha sesión. En función da fluctuación esperada dunha determinada divisa, pódese comprar ou vender para despois realizar a operación inversa a un prezo menor ou maior, respectivamente. Desta forma, cun investimento reducido pódense obter importantes beneficios no caso de que se cumpran as expectativas que o investidor ten sobre o comportamento da divisa en cuestión durante a sesión. Por contra, unha evolución desfavorable pode traducirse en fortes perdas. Operar no mercado interbancario leva aparellados considerables riscos para os que o usuario debe estar preparado, e asumir que se trata dun investimento altamente especializado. Se non se coñece ben a súa mecánica, este mercado pode resultar perigoso para os intereses do investidor.

O mercado de divisas non pecha e a súa operativa empeza todos os días en Asia para logo trasladarse a outros puntos do mundo, a medida que comeza a xornada de negocios nos centros financeiros: Europa primeiro, e Estados Unidos despois. A diferenza dos demais mercados, os investidores poden operar en resposta ás fluctuaciones das divisas -causadas por cuestións económicas, sociais ou políticas- no momento que o desexen, tanto se é de día como de noite.

Cun investimento reducido pódense obter importantes beneficios, aínda que cando hai perdas estas son tamén pronunciadas

Para poder operar neste mercado só é necesario darse de alta no servizo que teña a entidade para realizar tales operacións, e establecer un límite de risco máximo para unha sesión -tope que en ningún caso poderase pasar, aínda que se se desexa aumentar pódese solicitar directamente ao banco-. Cando un cliente desexa darse de baixa no servizo, pode facelo no momento que desexe, a condición de que teña todas as posicións pechadas. A porcentaxe de efectivo que hai que achegar para abrir unha posición determínase para cada unha das divisas en función da variación do prezo e da volatilidade da moeda. Retense no momento de introducir a orde de apertura de posición, sexa esta unha compra ou unha venda.

Nas operacións de compra e venda en man a banca en liña, que é quen maioritariamente comercializa estas operacións, non cobra ningún tipo de comisión, mentres que nas operacións intradía, tanto en apertura como en peche, aplica unha tarifa de 12 euros en cantidades inferiores a 18.000 euros, e de 12 euros máis o 0,05% sobre o importe da operación cando se excede esta cifra. Cóbrase, ademais, outra comisión para os casos nos que o cliente deixa unha posición aberta e o banco ou caixa de aforros debe introducir unha orde a mercado para pechala, neste caso é de 30 euros máis o 0,20% sobre o importe da operación.

Ordes stop

Do mesmo xeito que ocorre coa renda variable, nesta fórmula de investimento tamén se poden dar ordes stop. Este procedemento, de gran utilidade para o investidor, permite a este definir un criterio de parada de perdas (stop-loss) ou recollida de beneficios (stop-profit) para unha posición determinada. Ten as seguintes características:

 • Poden introducirse condicións sobre a posición aberta existente non ordenada a peche.
 • Na orde stop establécese un prezo e unha condición de activación (maior ou igual/menor ou igual) e infórmase sobre o efectivo e prezo límite que debe ter a orde que se xere cando se cumpra a condición.

 • É posible introducir tantas ordes stop como queira o usuario, de forma que poden definirse distintos niveis de parada de perdas e recollida de beneficios con só introducir varias ordes, cada unha delas polo efectivo que se desexe.

 • Ao cumprirse a condición de activación, a orde stop xerará automaticamente unha orde limitada ao prezo establecido e polo efectivo indicados.

 • As ordes stop non están vinculadas a unha orde de apertura en concreto, senón á totalidade da posición. No caso de que existan varias, activarase unha ou outra dependendo da evolución do prezo, e sempre que exista efectivo pendente na posición do cliente.

 • É posible que se cumpra a condición de activación dunha orde stop pero non haxa efectivo suficientes na posición nese momento, debido a un ou varios motivos: a posición xa está pechada, déronse de alta ordes de peche pola totalidade ou parte da posición, ou se cumpriu a condición de activación doutras ordes destas características e xeráronse ordes limitadas pola totalidade ou parte da posición. Nestes casos, a orde stop quedará sen efecto na súa totalidade.

Fiscalidade das divisas

O tratamento fiscal das ordes de divisas introducidas a través dos servizos que operan con estes activos financeiros non é distinto do que recibe calquera outra orde; aplícase no cálculo das plusvalías das vendas o método denominado “FIFO”. É dicir, considérase que se está vendendo a divisa cuxa data de adquisición sexa máis antiga, independentemente da conta corrente e entidade en que o cliente a teña depositada.

Este método baséase na apreciación de que o primeiro que entra é o primeiro en saír, por iso é polo que a súa apreciación adáptese máis á realidade do mercado, pois emprega unha valoración baseada en custos máis recentes.

As PAUTAS DE INVESTIMENTO

Cando se toma a decisión de operar mercados tan especializados como o interbancario débese ter en conta a importancia de protexerse. Algunhas pautas que se deben seguir para operar no mercado de divisas son:

 • Posuír un profundo coñecemento dos mercados de divisas.
 • Coñecer que encerran un potencial de perda en función da evolución dos mercados.

 • Ter en conta que esixen a constante vixilancia da súa posición aberta e unha actuación diligente para recoller os beneficios ou, no seu caso, limitar as perdas pechando a posición.

 • Saber que poden ser temporalmente suspendidas se a situación dos mercados ou a posición global aberta así o recomenda.

 • Ter en consideración que hai comisións especiais de xestión no caso concreto de que a entidade financeira véxase obrigado a actuar en nome do cliente para pechar as posicións que permanezan abertas ao final de cada sesión, que adoita ser de 30 euros máis un tanto por cento determinado sobre a cantidade investida.