Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Letras do Tesouro, como e onde compralas?

A subida de tipos por parte do BCE devolveron á senda positiva a rendibilidade das Letras do Tesouro
Por EROSKI Consumer 7 de Febreiro de 2023
letras del tesoro dinero
A rendibilidade actual das letras do Tesouro está fóra de dúbida. E si non bastasen as porcentaxes de interese, demostraríano as longas colas que se sucederon durante a pasada semana para entrar ao Banco de España e o colapso da web do Tesouro Público. Tal foi o furor que se fixo necesario impor a cita previa. Pero, onde radica o éxito das Letras? Varias son as claves. Por unha banda, os bancos apenas dan intereses e a incerteza é a tónica xeral en Bolsa; polo outro, a subida de tipos por parte do Banco Central Europeo (BCE) devolveu á senda positiva a rendibilidade deste investimento. Neste artigo explicamos que son as letras do Tesouro, ademais de como, onde e cando facerche con elas.

Que son as letras do Tesouro

O Estado sempre necesita financiamento e, para satisfacela a curto prazo, acode ao mercado a buscar investidores. Unha das formas de facelo é poxar Letras, Bonos e Obrigacións. Así, investir en Letras supón prestar diñeiro ao Estado durante un prazo concreto, a cambio de obter un tipo de interese pactado de antemán e que se fará efectivo cando chegue o vencemento da letra do Tesouro adquirida.

As Letras emítense cun importe mínimo de 1.000 euros e as peticións teñen que ser superiores de múltiplos de 1.000 euros. 

👍 Rendibilidade asegurada

O tipo de investidor pouco arriscado volveu a mirar ás letras do Tesouro. As longas colas para acceder ao Banco de España, en Madrid, son unha proba de que se trata dunha boa opción para os máis conservadores. E os expertos confírmano, aínda que matizando que non estamos ante un investimento que deixe unha elevada rendibilidade. “Non é para tirar foguetes, aínda que desde logo supera na actualidade á que ofrecen os bancos”, recoñece o asesor fiscal Diego Hernández.

De feito, as Letras son unha rendibilidade fixa a prazo curto, de entre tres meses e un ano (vencen a 3, 6, 9 e 12 meses) e emítense a través de poxas. Actualmente, a rendibilidade é case do 3 %, debido á subida do prezo do diñeiro. Por iso, o Estado paga máis pola súa débeda. Hai uns meses, con todo, non pasaba do 1 %.

Como investir e comprar letras do Tesouro

Pódese comprar por diversas vías:

👉 Banco de España

Pódese adquirir Letras en todas as sedes do Banco de España, de maneira presencial. Hai que ter en conta que, desde o 7 de febreiro, só pódese acudir con cita previa.

Ademais de reservar cita previa, hai que levar certa documentación, como sinalan na propia web do Tesouro Público:

  • O NIF de todos os titulares da conta (orixinal e copia).
  • Os datos da conta na que desexa que o Banco de España ingrese os intereses e a amortización.
  • O diñeiro que se vai a investir. O pago pode facerse durante todo o período de subscrición mediante efectivo, cheque ou transferencia. Pode facerse até o día anterior á poxa.

👉 Sede electrónica

Tamén se pode comprar online na web do Tesouro, aínda que nos últimos días colapsara ante a avalancha de interesados. 

  • Para comprar na sede electrónica é preciso dispor do certificado dixital, DNIe ou xerar unha clave permanente.
  • Unha vez dentro da páxina principal do Tesouro, picar en “Acceso ao servizo de compra e venda de valores“.
  • Hai que crear unha conta, que pode ser individual ou conxunta.
  • Seleccionar o produto; neste caso, Letras. Con iso éntrase na poxa.

Podes ver o funcionamento neste vídeo 👇

https://www.youtube.com/embed/O4OTxIgQ0Pw

👉 Axencias e entidades bancarias

É un modo cómodo de comprar títulos. Con todo, ten o inconveniente de que cobran unha comisión que pode ser de entre o 0,2 % e o 0,3 % do importe nominal.

Quen pode comprar renda fixa

Pode facelo calquera persoa física ou xurídica, sempre que teña polo menos 1.000 euros para investir, pois é a cantidade mínima. 

Ademais, pódense achegar cantidades maiores, pero deben ser sempre múltiplos desta cantidade.

Cando son as poxas?

As Letras emítense en poxas. Cales son as próximas? Tendo en conta o calendario da web do Tesouro, celebraranse as seguintes até o mes de xuño:

🔷 Febreiro

10 de febreiro: letras a 6 meses e letras a 12 meses.

17 de febreiro: letras a 3 meses e letras a 9 meses.

🔷 Marzo

10 de marzo: letras a 6 meses e letras a 12 meses.

17 de marzo: letras a 3 meses e letras a 9 meses.

🔷 Abril

14 de abril: letras a 6 meses e letras a 12 meses.

21 de abril: letras a 3 meses e letras a 9 meses.

🔷 Maio

12 de maio: letras a 6 meses e letras a 12 meses.

19 de maio: letras a 3 meses e letras a 9 meses.

🔷 Xuño

9 de xuño: letras a 6 meses e letras a 12 meses.

16 de xuño: letras a 3 meses e letras a 9 meses.

leva algo Facenda?

Por suposto. O rendemento gravarase ao tipo do 19 % até os 6.000 euros. O tramo da base liquidable entre 6.000 e 50.000 euros tributa ao 21 % , mentres que si excede de 50.000 euros tributa ao 23 %.