Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Liquidación, promocións, saldos e rebaixas: similitudes e diferenzas

En todas elas báixanse os prezos dos artigos, pero con condicións e dereitos distintos
Por Elena V. Izquierdo 25 de Xullo de 2010
Img liquidacion
Imagen: Daniel Lobo

En plena tempada de rebaixas , convén coñecer que estas non son a única oferta que implica unha baixada de prezo. Os consumidores están adoitados ver nos escaparates das tendas ou no interior dos establecementos carteis que anuncian ademais saldos, ofertas, promocións ou liquidacións. En xeral estas indicacións refírense a unha baixada no prezo dos produtos, pero cada un dos termos ten unhas particularidades que lle diferencian dos demais. A pesar de que non se dá demasiada importancia á confusión destes conceptos, as súas peculiaridades outorgan ao consumidor dereitos diferentes á hora de adquirir os artigos.

Elementos comúns

Tanto as rebaixas como as ofertas ou promocións, os saldos e as liquidacións considéranse actividades de promoción de vendas. A Lei de Ordenación do Comercio Comerciante polo miúdo establece que cada unha destas denominacións só se pode empregar para anunciar as vendas que se axusten ao seu correspondente concepto legal. Non se poden vender produtos como rebaixas cando se trata de liquidacións, nin denominar oferta ao que é un saldo. Para que o consumidor poida coñecer os seus dereitos neste campo, é importante que saiba en que coinciden e que diferenza a cada unha destas denominacións.

As actividades de promoción de vendas teñen en común unha serie de aspectos. En todas elas debe especificarse a duración e, no seu caso, as regras especiais que se aplican en cada situación. Se as ofertas non comprenden polo menos a metade dos artigos que se pon á venda, non se poderá anunciar como unha medida xeral senón que se referirá en exclusiva aos produtos aos que afecte.

En rebaixas, promocións e liquidacións non se poden incluír artigos deteriorados

Outro trazo común na promoción de vendas é a necesidade de deixar constancia da redución de prezos. Salvo que se trate de produtos postos á venda por primeira vez, en cada artigo debe figurar o prezo anterior e o reducido. Só no caso de que un conxunto estea sometido á mesma redución porcentual bastará co anuncio xenérico e non será obrigatorio que conste en todos e cada un dos artigos ofertados: se se indica que todos os reprodutores MP3 teñen un desconto do 50% non sería necesario pór o novo prezo en todos eles, pois bastaría coa indicación xeral.

Venda en promoción

En calquera época do ano, o consumidor pode atoparse carteis anunciando ofertas que afectan a determinados artigos. Estes avisos poden estar colocados nos escaparates dos establecementos, no interior das tendas e mesmo en folletos e xornais. Son reclamos rechamantes que convidan ao viandante a pararse e a entrar na tenda. “50% en todos os pantalóns vaqueiros”, “semana do netbook”, “superprecio”, “a segunda unidade á metade” son algúns dos innumerables anuncios cos que as empresas tentan aumentar as vendas.

A Lei establece que a venda en promoción é calquera que se realice por un prezo inferior ou en condicións máis favorables que as habituais. O obxectivo é potenciar a comercialización de certos produtos ou o desenvolvemento dun ou varios establecementos, Ás veces a finalidade destas vendas é dar a coñecer un artigo novo. Isto ocorre con frecuencia en produtos de consumo ou para o fogar, pero dáse en todos os ámbitos. É a maneira de que o usuario comprobe as vantaxes do produto que despois seguirá adquirindo a un prezo non reducido.

Noutras ocasións só se busca dar unha maior saída aos artigos existentes. Se hai un excedente de camisas ou os bañadores aínda non se venderon, a baixada de prezo dun grupo de produtos homoxéneos pode ser un bo reclamo para que se compren con máis rapidez e mesmo para que o consumidor adquira outros artigos do establecemento.

Os produtos en promoción non poden ser de peor calidade que os que se venderon ou se queira vender despois a prezo normal e en ningún caso estarán deteriorados. Non se pode anunciar artigos con tara coma se tratásese dunha oferta normal.

O comercio que utilice a venda en promoción está obrigado a dar á público información clara sobre os produtos concretos que están en oferta. Se indica, por exemplo, que toda a roupa vaqueira ten un desconto do 40%, non cabe excepción. Por este motivo, se hai pezas texanas de tempada que non estean sometidas á promoción hai que indicar con claridade: “salvo as de nova tempada” ou “só nos artigos marcados”.

Tamén hai que establecer as condicións de venda e o período en que está vixente a promoción. Durante este tempo, os establecementos están obrigados a ter existencias suficientes para facer fronte á oferta.

Rebaixas

A principal diferenza entre rebaixas e ofertas ou promocións é que estas últimas se poden realizar en calquera época do ano, mentres que o período de rebaixas está regulado.

Segundo establece a Lei de Ordenación do Comercio Comerciante polo miúdo, as vendas en rebaixas só poden ter lugar como tales en dúas tempadas anuais: unha iniciada ao principio de ano, e outra, en torno ao período estival de vacacións . A duración de cada período de rebaixas será como mínimo dunha semana e como máximo de dous meses, de acordo coa decisión de cada comerciante, dentro das datas concretas que fixa cada comunidade autónoma.

Venda de saldos

Os saldos son produtos cuxo valor de mercado diminuíu de forma manifesta por estar deteriorados, ter danos ou estar en desuso. A Lei 1/2010 que este ano reformou a de Ordenación do Comercio Comerciante polo miúdo, di de maneira expresa que non se consideran saldos os artigos que proceden dun excedente de produción ou de tempada. De modo que os produtos que se destinan ás rebaixas ou ás ofertas para dar saída a un exceso de artigos non están considerados saldos.

Un saldo sería roupa pasada de moda, produtos que se ofertaron hai varias tempadas, artigos que tras varias rebaixas non se venderon ou aqueles que están rotos, descoloridos ou presentan outro tipo de taras.

Os saldos son produtos cuxo valor de mercado diminuíu por ter danos ou estar en desuso

Cando o comerciante poña este tipo de artigos á venda, debe separalos do resto das promocións e especificar que se trata de saldos ou restos. Se o produto que se oferta está deteriorado, a tenda ten a obrigación de indicar que tipo de defecto presenta. Na roupa adóitase facer con etiquetas ou adhesivos de cores rechamantes nos que, sobre o debuxo da peza, márcase o lugar no que ten o dano para que o posible comprador poida comprobalo con facilidade. Tamén poden ir acompañados dun texto no que detalle o tipo de tara do produto -desteñido, descosido, roto…-.

A lei obriga a que o produto que se vai a vender como saldo fose propiedade do comerciante desde, polo menos, seis meses antes de ofertalo como tal. Non pode comprarllo a outra persoa e polo á venda como resto. Neste caso cabe unha excepción: a dos establecementos que se dedican só á venda deste tipo de artigos. Son as tendas denominadas outlet, factory, cada vez máis frecuentes nas rúas de calquera cidade. Este tipo de comercios que se dedica en exclusiva á venda de saldos debe indicar con claridade a natureza da súa actividade no exterior do establecemento, xa que poden acollerse a unha regulación diferente á doutro tipo de comercios.

Venda por liquidación

Nos escaparates das tendas cólganse con frecuencia carteis nos que se pode ler “liquidación total”. Trátase dun tipo de venda que se realiza de maneira excepcional e coa que se pretende terminar coas existencias de artigos determinados.

Os motivos da liquidación son diversos. Pódese dar por execución dunha decisión xudicial ou administrativa pero tamén se produce, segundo establece a Lei de Ordenación do Comercio Comerciante polo miúdo, polos seguintes motivos:

  • Cesación total ou parcial da actividade de comercio. No suposto de cesamento parcial deberá indicarse a clase de mercadorías obxecto de liquidación.

  • Cambio de ramo de comercio ou modificación substancial na orientación do negocio.

  • Cambio de local ou realización de obras de importancia no mesmo.

  • Calquera suposto de forza maior que cause grave obstáculo ao normal desenvolvemento da actividade comercial.

É necesario que o establecemento anuncie, xunto á liquidación, os motivos polos que esta se produce (por peche, por xubilación, por cambio de local…). No momento en que desapareza a causa que motivou a liquidación, ou se se terminan as existencias dos produtos liquidados, debe cesar este tipo de venda.

Do mesmo xeito que sucede cos saldos, o dono do establecemento non pode adquirir os produtos de modo expreso para incluílos na liquidación, pois deben formar parte das existencias do establecemento.

A duración da venda en liquidación está regulada: non poderá ser superior a tres meses excepto cando se trate do cesamento total da actividade, nese caso será dun ano.

Cando o motivo da liquidación sexa o cesamento total, parcial ou o cambio de ramo, o vendedor non pode exercer a actividade comercial na mesma localidade con produtos similares aos que foron obxecto de liquidación durante o tres anos seguintes á finalización da venda.

Tampouco está permitido que o comerciante faga unha nova liquidación no mesmo establecemento salvo canto teña lugar en execución dunha decisión xudicial ou administrativa, por cesamento total da actividade ou por causa de forza maior.