Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Lotaría de Nadal e Facenda

Os premios da Lotaría de Nadal están exentos de impostos, pero non os rendementos que xeran
Por EROSKI Consumer 29 de Decembro de 2010
Img decimos listado
Imagen: Sergio

O soño de quen esperan ser agraciados cun premio de lotaría repítese máis nestes días próximos ao gran sorteo do ano: o de Nadal. Como todos os exercicios, o 22 de decembro, Lotarías e Apostas do Estado (LAE) celebrou o seu Sorteo Extraordinario, que reparte a maior contía en premios. Os afortunados que compraran un décimo del Gordo embolsáronse nada menos que 300.000 euros libres de impostos. Ao contrario do ocorrido cos agasallos gañados en numerosos concursos, os obtidos nos sorteos de Lotarías e Apostas do Estado, como é o caso do sorteo de Nadal, non tributan. A súa fiscalidade é do 0% e, por tanto, os agraciados poden gozar do importe íntegro do premio.

Non só o primeiro ano

Imagen: Sergio

Os premios da LAE están exentos de tributación porque así o establece a Lei 35/2006, de 28 de novembro, do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas. O apartado “ñ” do artigo 7 sinala que “estarán exentas (entre outras rendas) os premios das lotarías e apostas organizadas pola entidade pública empresarial Lotarías e Apostas do Estado (…)”. Convén saber, ademais, que é falsa a crenza de que os premios da Lotaría do Estado están libres de impostos só durante o primeiro ano, xa que este tipo de premios están exentos de tributar sempre. Ao contrario que os seus rendementos, que comezan a tributar desde o primeiro mes, o premio permanece íntegro.

Os rendementos do premio comezan a tributar desde o primeiro mes

Para que esta exención de impostos sexa efectiva, o propio organismo de Lotarías e Apostas do Estado encárgase de fornecer á Axencia Tributaria os datos necesarios para que esta entidade coñeza a procedencia do capital dos contribuíntes premiados e non lles aplique ningunha tributación. En particular, notifica a Facenda o nome e NIF dos gañadores, que estes deberon proporcionar á entidade de Lotarías ao solicitar o ingreso do premio. A efectos fiscais, é fundamental, no entanto, que estes datos coincidan cos do titular da conta bancaria na que se ingresará.

Os rendementos si tributan

O artigo 6 da Lei 35/2006 determina que os rendementos de capital forman parte das rendas do contribuínte e, como tales, tributarán en función da súa categoría e cantidade. Isto implica que non hai que confundir a exención tributaria dos premios da Lotaría de Nadal coas correspondentes ás rendas que despois poidan obter con ese capital.

Cando se gaña un premio de elevada contía na lotaría, é habitual que, ademais de tapar “buracos” e darse algún capricho, téntese maximizar o diñeiro con distintas fórmulas de aforro. Os bancos, polo xeral, propoñen diferentes opcións ao seu cliente afortunado que, case con total seguridade, pasa a engrosar a súa lista de clientes de banca persoal ou privada.

En principio, é lóxico pensar que parte do diñeiro quedará depositado nunha conta corrente e líquida, da que o afortunado poderá dispor en calquera momento. Neste caso, os rendementos xerados na conta tributarán ao 19% os primeiros 6.000 euros de ganancias e ao 21% para o resto. A subida no gravame afecta a todos os rendementos das rendas de aforro: dividendos, plusvalía por venda de accións, intereses xerados por contas correntes, depósitos, obrigacións, bonos e fondos de investimento, entre outros. En particular, esta nova norma fiscal entrou en vigor tras a aprobación dos Orzamentos Xerais do Estado de 2010. Ata entón, os rendementos do aforro tributaban ao 18%. Con todo, a partir deste exercicio, Facenda leva un 19% en impostos dos primeiros 6.000 euros conseguidos e un 21% para cifras superiores a esta cantidade. Só tributan os beneficios obtidos dos rendementos do aforro, é dicir, as ganancias patrimoniais (como os ingresos que reporta a venda dun piso) e os ingresos provenientes dos rendementos do capital mobiliario.

Tanto polo investimento en Bolsa como en fondos de investimento, só tributarase no ano en que se vendan

En calquera caso, tanto polo investimento en Bolsa como en fondos de investimento, só tributarase no ano en que se vendan. Se parte do premio de lotaría invístese en Bolsa, por tanto, os investidores deberán pagar a Facenda un 19% polos primeiros 6.000 euros de ganancias xeradas e un 21% polo resto no exercicio no que materialicen a venda das súas accións. Mentres non se vendan, non haberá que declarar polas ganancias ou perdas latentes. Un caso distinto é o dos dividendos xerados coas accións, que si se declararán cada ano. Os primeiros 1.500 euros conseguidos están exentos de pasar polo Fisco, pero a partir desa cantidade tributarán ao 19% ou ao 21% en función da contía. En cada ano fiscal haberá que declarar polos dividendos obtidos polas accións que se teñan en carteira, sempre que superen os citados 1.500 euros. Un investidor que perciba 2.000 euros en dividendos terá que pagar ao Estado 90 euros (o correspondente ao gravame de 500 euros, porque os 1.500 primeiros euros non tributan).

Outra elección moi habitual cando se ten un décimo premiado é comprarse un piso. Neste caso, Facenda non leva ningunha porcentaxe en impostos o ano en que se efectúe a compra. No entanto, o afortunado si terá que declarar a plusvalía realizada no ano fiscal en que venda o inmoble. É dicir, no caso de que materialice a venda do piso, deberá pagar impostos polos rendementos xerados con esta operación.

Exemplo práctico

Un contribuínte gaña un premio de 600.000 euros ao participar no sorteo da Lotaría de Nadal. Por esta cantidade, non terá que abonar ningún imposto a Facenda. Decide comprarse un piso por valor de 320.000 euros, un coche de 70.000 euros, empregar 10.000 euros nunha viaxe, investir en Bolsa 100.000 euros e deixar outros 100.000 euros nun depósito bancario a un interese do 3% anual.

Pasado un ano, os 100.000 euros investidos no depósito proporcionáronlle uns rendementos do capital do 3%, co que pasou a ter 103.000 euros. Ante Facenda, na súa Declaración anual terá que declarar os 3.000 euros de beneficios que se tributarían ao 19% (570 euros). En Bolsa, o investimento foille ben, así que decidiu vender no transcurso do exercicio os 100.000 euros investidos en accións de Telefónica, Santander e Repsol, que lle achegaron unhas ganancias de 7.000 euros (un 7%), polos que tamén terá que tributar. Facenda levará 1.140 euros polos primeiros 6.000 euros de beneficios (o 19%) e 210 euros polos 1.000 euros restantes (o 21%). Ademais, estas accións xeráronlle uns dividendos de 3.000 euros, que tamén terá que declarar. Segundo a normativa fiscal actual, os primeiros 1.500 euros percibidos por este concepto están exentos do pago de impostos, pero polos 1.500 restantes terá que abonar a Facenda un 19%, é dicir, 285 euros.

Respecto da compra do piso, non ten que declarar pola plusvalía xerada, xa que non vendeu o inmoble, do mesmo xeito que non declarará polas adquisicións do coche nin pola viaxe realizada.