Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Últimos días para presentar a Declaración da Renda!

Esta semana acábase o prazo para entregar ante Facenda a Declaración de IRPF, así que coidado!, porque chegar tarde a esta cita anual podería carrexar multas
Por Javier Mezcua, Helpmycash 25 de Xuño de 2018

Dous de xullo. Esa é a data tope para presentar na Axencia Tributaria a Declaración da Renda. É importante apuntala no noso calendario ou axenda, porque se nos atrasamos, pódese acabar pagándoo caro, e en sentido literal. As multas por entregar fóra de prazo o imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF) poden ascender a varios centos de euros, mesmo aínda que o resultado da Declaración sexa a devolver. Neste artigo, explicamos que consecuencias tería para o noso peto presentar tarde a Declaración da Renda.

Img nomoney listg

20 millóns de españois chamados a declarar o IRPF ante Facenda

O pasado 4 de abril abriuse o prazo para presentar a Declaración da Renda do exercicio 2017. Durante esta campaña a Axencia Tributaria (AEAT) espera case 20 millóns de declaracións, unhas 200.000 máis que no ano anterior. “Delas, prevese que 13.774.000 dean dereito a devolución, por importe de 9.468 millóns de euros, mentres que se espera que 5.246.000 saian con resultado a ingresar, por importe de 9.621 millóns de euros”, aclara a AEAT nun comunicado.

Moitos españois están chamados a saldar contas con Facenda e, a pesar de que teñen tres meses para facelo ata o próximo dous de xullo, é probable que moitos acaben chegando tarde á súa cita anual. A Declaración pódese presentar aínda que o prazo expirase, pero os que o fagan tarde se expoñen a unha sanción. O importe das multas varía en función do resultado da Declaración e de se se entrega antes ou despois de que a Axencia Tributaria pídao de forma expresa.

Así son as multas da Axencia Tributaria por entregar tarde a Declaración

Grosso modo, pódense dar catro casos:

  • 1. Declaración con resultado a devolver con requirimento da AEAT: a multa será de 200 euros, se o resultado da Declaración da Renda é negativo (isto é, a devolver) e se se presenta por mor dun requirimento da Axencia Tributaria.
  • 2. Declaración con resultado a devolver sen requirimento da AEAT: se pola razón que sexa non presentamos a tempo a Declaración, pero facémolo antes de que a Administración decátese diso e pídanola e, ademais, o resultado desta é negativo, a multa será inferior. Neste caso, terase que indemnizar ao Estado con 100 euros, a metade que no caso anterior ao non haber requirimento.
  • 3. Declaración con resultado a ingresar con requirimento da AEAT: trátase do peor de todos os escenarios. Se o resultado da Declaración é positivo (é dicir, a pagar) e a AEAT pide que a presentamos (hai requirimento), teremos que abonar unha multa cuxo importe variará entre o 50 % e o 150 % do resultado. A porcentaxe dependerá da gravidade da infracción. “A infracción será leve cando a base da sanción sexa inferior ou igual a 3.000 euros ou, sendo superior, non exista ocultación”, aclara o artigo 191 da Lei Xeral Tributaria. Nese caso a sanción será do 50 %. Se a base da infracción supera os 3.000 euros e houbo ocultación, a acción será considerada como grave (multa de entre o 50 % e o 100 %) e será moi grave se se utilizaron medios fraudulentos (entre o 100 % e o 150 %).
  • 4. Declaración con resultado a ingresar sen requirimento da AEAT: se o resultado é positivo, pero preséntase a Declaración antes de que Facenda envíe un requirimento, a multa será do 5 % sobre o resultado, pero só se o IRPF entrégase durante o tres meses seguintes ao termo do prazo. A normativa aclara que a multa será do 10 %, se se tarda entre tres e seis meses, e do 15 % ,se se demora entre seis meses e un ano. No peor dos casos, se a presentación realízase un ano despois, a multa será do 20 %, pero ademais teranse que abonar intereses de demora polo tempo que exceda do ano.

Img dineroo Imaxe: Mohamed-hassan

Máis facilidades para presentar o IRPF

Este ano non hai escusa para chegar tarde. A Axencia Tributaria está a dar máis facilidades que nunca aos contribuíntes para presentar a Declaración da Renda e, sobre todo, para facelo a tempo. Por primeira vez, os españois poden entregar a súa Declaración a través do móbil. A AEAT estreou o pasado 15 de marzo unha aplicación dispoñible para iOS e Android que permite, entre outras funcionalidades, acceder aos datos da Declaración e presentala cun só clic. Iso si, non deixa realizar correccións; nese caso, débese recorrer ao programa Renda WEB.

A Administración tamén lanzou o Plan CHAMÁMOSLLE, unha iniciativa que posibilita que os contribuíntes soliciten cita previa para que sexa a AEAT quen lles chame por teléfono e axúdelles a confeccionar a súa Declaración e a presentala por esta vía.