Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Entrevista

Luís Javaloyes, director da Axencia Negociadora de Produtos Bancarios (ANPB)

Tense un gran descoñecemento do que pagamos aos bancos
Por Mercedes Iñiguez 24 de Xullo de 2007
Img javaloyes
Imagen: Emiliano Ricci

Ante o maremágnum de ofertas empresariais que nos chegan a diario desde os bancos, construtoras, etc., os españois estamos uns pouco descoidados. A Axencia Negociadora de Produtos Bancarios (ANPB) leva nove anos traballando como intermediaria financeira para axudar que empresas e particulares consigan os mellores préstamos hipotecarios e persoais, ademais de asesorar sobre refinanciamento de débedas, créditos e leasing, entre outras operacións. Unha actividade empresarial moi desenvolvida noutros países, pero que aínda é incipiente en España. Luís Jabaloyes ( Madrid, 1977) explica cales son as carencias culturais financeiras máis comúns dos españois, destaca os erros máis comúns á hora de contratar préstamos ou hipotecas e advirte de que hai que estar moi ben informado para evitar desenganos.

Que consellos daríalle a alguén que require dun intermediario financeiro?

En primeiro lugar debe comparar as ofertas de servizos entre as diferentes empresas, valorando a transparencia, o alcance do servizo ofrecido e as condicións financeiras dos produtos bancarios que lle vaian a xestionar. Todas estas empresas deben estar certificadas co selo de calidade ISO 9001:2000. Afortunadamente o crecemento e a profesionalización do sector da intermediación financeira ha traído consigo a aparición de compañías moi serias que desenvolven métodos e procesos de traballo de gran calidade.

De que debe desconfiar?

Sobre todo das empresas que se anuncian nos clasificados ou nos anuncios “por palabras”, prometendo grandes ganancias. Moitos deles dedícanse supostamente a axudar a un cliente cun problema, cando en realidade o que fan é xerarlle un problema moito máis grande. Desgraciadamente este sector prestouse a que xente sen ningún tipo de formación quixese facerse un oco prestando un suposto servizo de asesoramento financeiro, cando en realidade se limitaron a aproveitarse de clientes con poucos coñecementos

Se un é vítima deste aproveitamento, que debe facer?

Presentar unha denuncia ante a instancia xudicial que corresponda en cada caso.

Pero é difícil que deixen rastro ou que se lles poida perseguir unha vez cometido a fraude…

Por iso o mellor é tomar as precaucións necesarias. Hai que informarse moi ben para adquirir unha certa cultura financeira.

Como estamos os españois en canto a cultura financeira?

Puidemos comprobar nun estudo que, en xeral, as persoas non saben moi ben o que pagan aos bancos. Hai un gran descoñecemento sobre os tipos de interese, as comisións, a vinculación ou os produtos que unha persoa ten que contratar obrigatoriamente e os que non. Unha das nosas funcións tamén é a de aclarar ou dar transparencia a todas estas cuestións que os clientes en xeral non teñen moi claro. Cando unha persoa xestiona unha operación coa nosa axuda, antes de asinar dispón por escrito da oferta vinculante da entidade bancaria e explícaselle con detemento o que implica cada punto. Así se consegue que o cliente saiba exactamente que é o que vai asinar e teña a seguridade de que o que asina co banco é o que el quere.

“Hai un gran descoñecemento sobre os tipos de interese, as comisións, a vinculación ou os produtos que unha persoa ten que contratar obrigatoriamente e os que non”

En que somos máis ‘despistados’?

Nos tipos de interese que se pagan polas hipotecas ou nos produtos que supostamente son obrigatorios e que se vinculan nunha operación e os que non o son. Por exemplo, hai persoas que pensan que para subscribir unha hipoteca é obrigatorio contratar un seguro de vida, un plan de pensións, cartóns de crédito, de débito… cando o realmente necesario é contar cun seguro contra incendios. O resto dos produtos non son obrigatorios, senón que entran dentro do acordo entre o banco e o cliente. Pero non se pode argumentar que a lei o require, porque non é así.

Non sería máis fácil que os bancos incluísen só as cláusulas estritamente necesarias?

A actividade bancaria está moi regulada e suxeita á supervisión do Banco de España. As entidades financeiras están obrigadas a facilitar moitísima información contractual e, aínda que isto é así precisamente para garantir os dereitos dos clientes, moitas veces custa entender que significa cada cláusula ou a transcendencia que poida ter. Por exemplo, nunha oferta vinculante dun préstamo hipotecario contéñense todas as cláusulas e estipulaciones do préstamo, o tipo de interese, a fórmula para o cálculo do TAE, etc. Atafégase aos clientes con moita información e é aí onde nós achegamos ese plus de transparencia e interpretamos para o cliente toda esa información confusa. Por iso esiximos que a oferta vinculante preséntese co tempo necesario para que nós podamos explicarlla ao cliente.

Esiximos que a oferta vinculante preséntese co tempo necesario para que nós podamos explicarlla ao cliente

Entón, os bancos son conscientes de que, en xeral, non nos detemos a interpretar esa información….

As entidades bancarias limítanse a cumprir a lei e iso non é ningún truco. O que ocorre é que, a efectos prácticos, as persoas non son capaces de asimilar tanta información.

Cales son as preguntas máis recorrentes polos seus clientes?

Son moi habituais as consultas sobre que medidas adoptar para protexerse se continúan subindo os tipos de interese.

E respóndelles…

Unha destas medidas pode ser a contratación das cotas blindadas. O cliente pagará sempre a mesma cota, aínda que como contrapartida terá un prazo máis longo de amortización.

Recomendaríame acudir a un intermediario financeiro?

Si sempre que necesite contratar un produto bancario e queira evitarse a peregrinaxe de banco a banco, ademais de asegurarse da finalidade do produto bancario a contratar, e de axudarlle a avaliar as súas vantaxes e desvantaxes antes de concretar a operación.

Un servizo que non é gratuíto

Depende da empresa á que acuda. Nós sempre apostamos pola calidade e pola transparencia e cando un cliente contacta connosco desde a primeira conversación coñece con exactitude o custo do servizo. Realizamos un estudo totalmente gratuíto e só se deveñan honorarios profesionais en caso de éxito, é dicir, cando se chega a formalizar a operación cuxa xestión nos foi encargada.