Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Entrevista

Luís Salvaterra, director xeral de Intrum Justitia, empresa de recobros e morosidade

Hai que regular os prazos de pago dos consumidores para evitar a quebra de máis empresas
Por Blanca Álvarez 17 de Xuño de 2011
Img luis salvaterra
Imagen: CONSUMER EROSKI

O pago de todas as súas facturas por parte da Administración pública, empresas e consumidores suporía unha inxección para a economía española de 28.630 millóns de euros, unha cifra máis de cinco veces superior á axuda que España concederá a Portugal, segundo comunicou a ministra Elena Salgado o pasado mes de maio (entre 4.500 e 5.000 millóns euros). Esta é unha das principais conclusións do informe “Índice de Risco 2011”, elaborado por Intrum Justitia, empresa especializada en recobros e xestión de crédito. Luís Salvaterra, o seu director xeral, asegura que as perdas por falta de pagamentos nas empresas aumentan, e a maior ritmo que o ano anterior. Na súa opinión, é moi importante que as compañías cumpran cos prazos de pago estipulados por lei, así como regular os dos consumidores a través da Lei de Morosidade, xa que a súa falta de pagamentos ou atrasos poden supor a diferenza entre que unha empresa continúe ou non no mercado.

Como valora a situación de morosidade das empresas españolas hoxe en día?

A morosidade e a falta de pagamentos son un problema estrutural en España. Desde antes da crise xa o sinalamos nos nosos estudos e publicacións. Esta vulnerabilidade intensifícase cando hai situacións conxunturais como a actual. O panorama é complexo. Se antes as preocupacións eran cobrar en menos tempo e mellorar a liquidez, agora inclúe que a empresa debedora non desaparecese.

Que solucións hai? Que debería cambiar para que mellore o panorama?

Pagar a tempo supón reactivar o motor das empresas. A liquidez é algo que se fai cada vez máis necesario, en especial para as pemes. En xeral, as compañías deben prestar máis atención á xestión do crédito. É un proceso que debe iniciarse mesmo desde antes de comezar a venda. Unha venda non é unha venda ata que non se realizou o pago.

Debería ampliarse ou mellorarse a Lei de Morosidade?

“Pagar a tempo sería unha inxección de 28.630 millóns de euros”

É moi importante que se obrigue a cumprir os prazos de pago que figuran na Lei. Os atrasos nos pagos poden supor a diferenza entre que unha empresa continúe ou non no mercado.

Ademais, é necesario lexislar tamén aos consumidores. De feito, o Índice de Risco 2011 mostra que o 70% das empresas españolas pide que se regulen tamén os seus prazos de pago, unha cifra superior á media europea. Esta medida protexería aos consumidores, dado que non só quedarían regulados os prazos de pago, senón calquera outro custo relacionado coa súa falta de pagamento ou atraso.

Cales son as súas previsións para este ano e o próximo?

Os nosos estudos apuntan cara ao pesimismo no ámbito europeo. Un 32% das empresas prevé que o risco de falta de pagamento aumentará nos próximos 12 meses, mentres que só un 14% estima que se reducirá. En España, as cifras son do 40% (optimistas) fronte ao 13% (pesimistas).

En canto cifran as perdas por falta de pagamentos na economía española?

Se administracións públicas, empresas e consumidores pagasen a tempo as súas facturas, equivalería a unha inxección para a economía española de 28.630 millóns de euros.

Con que atraso, de media, efectúan os pagos as empresas en España?

Pagan as súas facturas nun prazo de pago real (acordado+atraso) de 99 días, un máis que en 2010.

O dato é maior que a media europea?

“As situacións de crises non benefician ás empresas de xestión de cobro”

En efecto, contrasta coa media europea, que se sitúa en 56 días para as empresas.

Canto variou o dato respecto dos niveis anteriores á crise?

En 2007 empezouse a observar un mellor comportamento de pago por parte das empresas españolas, que abonaban as súas facturas nun prazo de pago real de 81 días, fronte aos 82 días en 2006 e 83 días en 2005. Con todo, en 2008 esta cifra pasou a 89 días e hoxe sitúase en 99 días.

As administracións públicas españolas pagan máis tarde que as empresas privadas?

Si, rexistran o peor comportamento de pago, cunha media de 153 días, en comparación coa media europea, que se sitúa en 65 días.

Que sectores económicos atrásanse máis nos pagos?

Os últimos datos cos que contamos apuntan a que servizos profesionais encabeza o ranking, xunto co sector inmobiliario e vivenda, cunhas perdas por falta de pagamentos do 4%.

Que porcentaxe das débedas non se cobra nunca?

“As perdas por falta de pagamentos en 2011 sitúanse no 2,7%”

De acordo cos datos que manexamos, as perdas por falta de pagamentos sitúanse no 2,7%, fronte ao 2,5% do ano anterior.

Coa crise, aumentaron as empresas encargadas da xestión de recobros ou cobro de morosos?

Crese que as situacións de crises benefician ás empresas de xestión de cobro, pero en realidade non é así. Na maioría dos casos, non é que as persoas non paguen porque non queren, senón porque non poden, e isto agrávase durante épocas de crises.

As épocas de crises non benefician ao noso sector, máis aínda é necesario incrementar o número de accións para chegar a un acordo beneficioso para ambas as partes, o noso cliente e os seus clientes. Por iso, como todos, preferimos unha boa contorna económica.

Que porcentaxe das operacións de recobro chegan a resolverse nos xulgados?

Non coñezo cifras sobre este tipo de operacións. Nós buscamos que a maioría dos casos resólvanse de forma extraxudicial, non só polo tempo que poden tardar en resolverse os casos pola vía legal, senón porque cremos que é posible axudar aos nosos clientes a recuperar os seus impagados de forma “amigable” e en prazos máis curtos.