Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Madeira ou cerámica?

A calidez, o mantemento e a relación calidade/prezo son os aspectos que determinan a elección dun moble ou unha composición no fogar
Por miren 14 de Setembro de 2007

Madeira e cerámica alagan os fogares actuais, xa sexa como revestimento, pavimento ou como integrantes de composicións decorativas e mobiliario. A elección dun ou outro dependen do gusto do usuario. Aquí descubrímoslles as súas vantaxes e inconvenientes.

Madeira

A madeira é un dos materiais favoritos da maior parte dos membros dun fogar, sen que as súas desvantaxes por tratarse dun elemento vivo deixen de facelo irresistible. A súa condición de produto cambiante (as súas dimensións varían cos cambios de temperatura e coa humidade), a súa esixencia de maiores coidados en comparación con outros materiais, e as diferenzas entre lousas, listóns e pezas polo corte ou o procesado da madeira, son factores que non botan para atrás ao público. Máis ben ao contrario. Estas cuestións indican que é un material vivo e sensible á contorna, cunha variedade de tipoloxías e cores, cun tacto, brillo e cheiro que entusiasman ao usuario, quen valora sobre todo a súa naturalidade, calidez e confort.

Os chans de madeira conservan mellor a calor que outros pavimentos, pero a súa limpeza e mantemento requiren máis atención. As bayetas, fregonas e mopas que se pasan sobre a madeira han de estar lixeiramente humedecidas, o mobiliario que se coloca sobre a tarima ou o parqué debe calzarse, e é imprescindible vixiar a caída de líquidos porque pode ocasionar un grave prexuízo ao produto se non se repara a tempo. Os raios directos do sol sobre unha superficie de madeira ocasiónanlle a perda da cor orixinal.

Os chans de madeira conservan mellor a calor que outros pavimentos, pero a súa limpeza e mantemento esixen máis atención

A preferencia do consumidor por este material non ha de levarlle a ideas complicadas ou custosas, como instalalo nos chans de baños e cociñas. Esta é unha opción que os fabricantes desaconsellan porque implica a colocación dun complexo desaugadoiro para filtrar a auga que poida derramarse, un sistema que encarece bastante o prezo.

A madeira é reciclable, cun ciclo de vida pechado, contribúe a mitigar o cambio climático (os seus produtos almacenan o dióxido de carbono durante todo o seu ciclo de vida) e o consumo de enerxía que require no seu proceso de transformación é moi baixo. Ao final da súa vida útil, os restos de madeira poden introducirse de novo como materia prima para outras industrias da madeira (achas, serrín…).

Un dos principais retos que teñen as empresas do sector na actualidade é certificar a súa produción con selos de garantía que avalen a correcta xestión realizada en bosques e plantacións e que inclúen o seguimento do produto forestal ao longo do seu proceso de manipulado e ata a súa distribución final.

Cerámica

Segundo o Estudo 2006 sobre o Consumidor de Revestimentos en España, elaborado polo Observatorio de Mercado do Instituto de Tecnoloxía Cerámica, un 84% dos fogares que decidiron facer obras apostaron pola cerámica. Os valores que destacaron os consultados a favor da cerámica son o deseño, o mantemento e a relación calidade/prezo. O informe realizouse mediante entrevistas persoais a unha mostra de 1.200 fogares españois (de todas as zonas xeográficas) que realizaron reformas.

A oferta actual da cerámica é moi variada e extensa, con propostas para todos os gustos e petos

Os azulexos ou baldosas cerámicas, pezas fabricadas con arxilas, sílice, fundentes e outras sustancias, e que incorporan habitualmente un recubrimento vítreo, utilízanse principalmente como revestimento e pavimento en interiores e exteriores. O maior gasto en promoción por parte do sector, o dinamismo da súa organización empresarial principal, Ascer (Asociación Española de Fabricantes de Azulexos e Pavimentos Cerámicos) -da que queda fose menos dun 2% de fabricantes do sector, segundo os datos que manexa a mesma-, e a aposta particular das empresas en investigación e deseño, deron os seus froitos.

A oferta actual é moi variada, extensa e diversificada. Esta é unha das claves do éxito deste material, con múltiples propostas para todos os gustos e petos (desde 7 a 30 euros por metro cadrado). Outra gran vantaxe da cerámica é a súa facilidade de limpeza, pois simplemente con pasar un pano húmido ou unha fregona con auga, deterxente ou lejía, o revestimento ou o chan quedan perfectos.

Ao seu favor tamén están a resistencia, a durabilidad e a ausencia de complicacións e labores de mantemento unha vez instalado o material. Perde puntos, con todo, con respecto á madeira no concepto calidez e na conservación da calor na vivenda.

Con respecto ao medio ambiente, a cerámica segue procesos parecidos aos doutros materiais naturais. Os fabricantes deben actuar segundo marca a lexislación vixente en canto a xestión de residuos: depuración de augas e reutilización das mesmas no proceso produtivo, e clasificación, separación e almacenamento dos residuos sólidos. Estes trasladaranse posteriormente aos recintos e vertedoiros autorizados para que sexan reciclados ou destruídos.