Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

#Mamiconcilia: solucións reais para conseguilo

A clave para conseguir conciliar familia e traballo está na racionalización de horarios laborais, o traballo por obxectivos e a flexibilidade
Por Blanca Álvarez Barco 25 de Febreiro de 2016
Img conciliar
Imagen: dbjules

Non chego a todo! Centos de mulleres -e tamén homes- tentan a diario compaxinar o seu traballo coas súas necesidades persoais e as da súa familia, pero non é fácil. O problema da conciliación é, sobre todo, de tempo, de tensión e de incompatibilidade (real ou percibida) entre as esixencias laborais e as necesidades familiares. Que se pode facer? Como se detalla neste artigo, a solución está nun cambio paulatino de mentalidade acompañado da racionalización de horarios, o traballo por obxectivos e a flexibilidade.

Problemas reais para conciliar

Segundo datos do Instituto Nacional de Estatística (INE), en España o 29,5% de mulleres empregadas cun fillo traballa a tempo parcial (no caso de ter tres ou máis nenos é do 28,7%), debido á dificultade de compaxinar emprego e familia. Na rutina diaria xorden innumerables ocasións nas que se fai patente este problema, en especial para as mulleres:

  • 1. As vacacións escolares. As xornadas non lectivas dos fillos non sempre coinciden cos días libres dos seus pais e nais, o que crea problemas de difícil -ou custosa- solución. Quen poden, e téñenlles preto, levan aos nenos a casa dos avós ou outros familiares para que lles boten unha man. Pero non todos teñen esa sorte e son moitas as familias que deben recorrer a coidadoras ou ludotecas, un gasto extra que desbarata o orzamento familiar.

  • 2. Un fillo ponse enfermo. Ir ao médico cos pequenos ou ter que facerlles probas, seguir un tratamento, etc. é en ocasións moi complicado. Peor aínda é se o neno enferma durante máis de dous días… De novo, case sempre a clave está nos avós, veciños ou unha persoa fixa en casa que poida atendelo, porque non todas as empresas nin todos os postos laborais permiten a opción do teletrabajo.

  • 3. Reunións de traballo a deshora. Unha reunión inesperada a última hora da tarde? Como nos casos anteriores, non cabe máis remedio que pedir axuda aos avós, amigos ou pais coñecidos que vaian á mesma hora a recoller aos seus fillos e poidan quedar cos pequenos ata que a cita finalice.

  • 4. Coidado e asistencia a pais anciáns ou enfermos. Ter a unha persoa maior á que coidar é moitas veces incompatible coa vida laboral. Hai centros de día e pódese recorrer aos servizos de coidadores, pero son solucións caras e non todas as persoas poden permitirllo. Ao final, moitos ven forzados a reducir a súa xornada laboral ou deixar o emprego. De feito, a principal razón alegada para traballar a tempo parcial por coidar de persoas dependentes é non poder custear os servizos adecuados para o seu coidado.

Img trabajo vidapersonal grande
Imaxe: darkday

Que solucións hai para conciliar vida persoal e laboral?

Cada persoa ou perfil social ten unhas necesidades diferentes de conciliación, e as solucións non son xerais. Con todo, si hai algunhas válidas para un gran número de persoas.

En primeiro lugar, habería que repartir a responsabilidade con outros familiares e, no caso dos fillos, coa parella. Como indica Usúe Madinaveitia, creadora do movemento #mamiconcilia (tamén #papiconcilia, #miempresaconcilia, #periodistaconcilia, #políticoconcilia, #salpuntual e #salantesdecurrar), parece obvio, “pero por desgraza o peso recae normalmente sobre unha única persoa que adoita ser muller”.

Se é posible, a nivel persoal, deberíase tamén buscar a proximidade entre casa, traballo, centro de saúde e colexio/gardaría…, pois isto permitirá aforrar tempo en desprazamentos e atascos.

As solucións deben vir tamén da man da Administración pública, que por lei brinda permisos parentales, permiso de lactación, redución de xornada, excedencias, etc. Cada empresa e cada traballador teñen que ser capaces despois de levalas á práctica en función das súas circunstancias particulares.

Como indica Usúe Madinaveitia, desde algunhas compañías hai solucións como bolsas de horas que os traballadores poden ir acumulando para gastar, compra de vacacións, excedencias, actividades para os días sen cole ou gardarías promovidas pola propia empresa, a redución de xornada, a flexibilidade espacial (teletrabajo) e temporal, etc. Na súa opinión, a comprensión, apoio e confianza por parte da compañía é fundamental nestas situacións. A tecnoloxía permite estar conectados en calquera sitio e a calquera hora para poder resolver asuntos puntuais e urxentes. E o resto de tarefas deberían poder ser asumidas -de maneira excepcional- polo resto do equipo ou a estrutura empresarial.

A mellor resposta: horarios racionais e flexibilidade

Será posible lograr que vida persoal, familiar e laboral sexan compatibles? Si. É preciso un cambio de mentalidade, pero este xa se demostrou posible noutros ámbitos: hai anos era impensable non fumar na oficina ou un bar, mentres que hoxe o estraño é ver a alguén fumando nestas situacións. Como sinala Madinaveitia, “é cuestión de tempo, de plantar cara ao asunto e empezar a tomar medidas respecto diso”.

Img madre hijos grande
Imaxe: allenran 917

As dificultades para compaxinar familia e traballo provocan, segundo un estudo da Universidade de Zaragoza dirixido por Pablo García Ruiz, un elevado absentismo por asuntos familiares e menor rendemento ou produtividade por preocupacións relacionadas coa propia familia. Por estas razóns hai que avogar pola racionalización de horarios laborais, a flexibilidade e o traballo por obxectivos. Hai que tentar que non sexa necesario pasar un mínimo de oito horas diarias na oficina, senón que o que importe é que o traballo estea feito. Está demostrado que se conta co apoio da empresa, o traballador será máis produtivo e tratará de render máis en menos tempo. E cando as súas circunstancias cambien, o normal é que o empregado que fose apoiado pola compañía nos momentos máis duros sexa máis fiel.

Conciliación para todos! (Non só pais e nais)

Non só os pais e as nais teñen problemas para compatibilizar vida persoal e laboral. É perigoso flexibilizar só os seus horarios, xa que cae na discriminación positiva, que non é xusta e ademais termina por prexudicar aos proxenitores. Para un pai ou nai non resulta difícil porse na pel dos seus compañeiros que non teñen fillos, porque eles antes pasaron por esta situación. Pero para alguén que non ten nenos é máis difícil chegar a imaxinar o complicado que pode chegar a ser conciliar a vida laboral coa familiar, sobre todo cando xorden imprevistos.

Ao que se debe aspirar, como explica Usúe Madinaveitia, é a que “todos, independentemente de ter ou non fillos, de ser novos ou maiores, de ser homes ou mulleres, de ser directivo ou junior, podamos gozar de medidas de conciliación”, porque toda persoa ten dereito a ter vida máis aló do traballo.