Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Entrevista

María Balaguer Franch, coautora do Observatorio de Investimento Socialmente Responsable da escola de negocios ESADE

Moitos españois descoñecen que os seus investimentos poden ser éticas
Por Carlos Astorelli 20 de Setembro de 2007
Img maria balaguer
Imagen: Death and gravity

O Investimento Socialmente Responsable (ISR) promove o comportamento ético das empresas na súa actividade diaria, a través do investimento financeiro. Iso provocou a aparición, desde hai uns anos, de fondos de investimento éticos, así como novos índices e produtos financeiros baixo a lema do desenvolvemento sustentable. María Rosario Balaguer Franch é investigadora do Instituto de Innovación Social de ESADE e coautora do Observatorio do Investimento Socialmente Responsable, publicación anual desta escola de negocios que recolle a evolución e tendencias destes investimentos, e busca incorporar na política de investimento criterios sociais e ambientais de análises sobre o comportamento das empresas. Esta especialista explica que é un investimento responsable, a súa situación en España, como funciona e de que maneira pode realizarse.

Que se entende por Investimento Socialmente Responsable (ISR)?

É un tipo de investimento que incorpora á tradicional lóxica financeira, criterios sociais e ambientais. Consiste en dirixir o aforro e investir como accionistas -a través dun fondo de investimento ou pensións- en compañías seleccionadas segundo a súa rendibilidade, pero tamén polo impacto social e ambiental das súas actuacións empresariais.

Como se realiza este investimento?

A ISR articúlase a través de instrumentos de investimento colectivo, como os fondos de investimento e de pensións, tanto a nivel internacional como en España. No entanto, dentro da ISR pódese incluír un amplo abanico de instrumentos financeiros, desde produtos de banca ética (microcréditos e depósitos éticos) ata fondos solidarios.

España está á altura do resto de países europeos neste tipo de investimentos?

Se se compara con outros países de Europa, no mercado financeiro español estes fondos son aínda un sector residual. A pesar de que no último ano observouse un certo dinamismo e impulso, o balance das últimas cifras é aínda moderado. Son varios os factores que poden explicar esta situación: o débil impulso das institucións de xestión de fondos e os grupos financeiros españois, así como o escaso apoio e promoción por parte da Administración Pública e a falta de demanda por parte dos investidores, especialmente os institucionais.

“En España estes fondos son aínda un sector residual”

O investidor español é entón máis irresponsable?

Non. Eu diría que descoñece que hai un sistema para esixir que os seus investimentos teñan un compoñente social, ambiental e ético. Existen carencias na transmisión da información sobre o comportamento socialmente responsable das empresas e os criterios baixo os que se conforman os fondos socialmente responsables. Ata a data, estes fondos non tiveron a comercialización que cabía esperar e tampouco se desenvolveron ferramentas para dalos a coñecer.

Que determina que unha empresa sexa máis responsable e sustentable que outra?

Analízanse a sustentabilidade, a xestión do risco e a responsabilidade social como principais elementos. Así, para elaborar o catálogo tense en conta o comportamento da empresa no ámbito extrafinanciero. Existen diferentes indicadores que permiten medir o grao de responsabilidade social das empresas, en función das respostas que dá ás necesidades dos consumidores, ou os doutras empresas que producen no mesmo sector e interactúan con elas, entre outros.

“Os principais elementos que se analizan son a xestión do risco e a responsabilidade social”

Quen analizan eses parámetros?

As axencias de rating social; cumpren un papel crave porque avalían se cumpren cos requisitos de responsabilidade adecuados. Estas axencias recompilan e analizan información corporativa dispoñible en bases de datos externos, memorias ou informes de sustentabilidade, e mesmo a través de cuestionarios remitidos ás empresas. Contrastan a información cos principais grupos de interese e ordénana para ofrecer información ao mercado.

Que industrias e negocios están fóra do parqué para a ISR?

Sectores como a armamentística, a enerxía nuclear, a pornografía, o tabaco ou o alcol… No entanto, os sectores de exclusión variaron e, máis que castigar, trátase de premiar coa ISR. A corrente que se vai impondo integra criterios económicos, ambientais e sociais na avaliación tradicional das carteiras financeiras, investindo nas mellores empresas de cada sector.

“A corrente que se vai impondo integra criterios económicos, ambientais e sociais na avaliación tradicional das carteiras financeiras”

Hai algún índice financeiro que clasifique a estas empresas?

Hai máis dunha ducia de índices socialmente responsables, algúns dos cales levan o selo de entidades tan recoñecidas como o Dow Jones ou o Financial Times. O prestixio destas empresas e o interese na ISR provocou que moitas compañías se interesasen en coñecer os requisitos e condicións para formar parte destes índices que, como calquera outro, serven de referencia a xestores e investidores para comparar o rendemento dos fondos de investimento socialmente responsables con outros fondos e índices tradicionais.

Que diferenza hai entre unha ISR e un fondo solidario?

Mentres que a ISR persegue influír no comportamento social e ambiental das empresas, os fondos solidarios ceden unha parte da comisión de xestión ou de depósito a entidades benéficas: ONG, fundacións…, pero non realizan preselección da carteira de investimento en función de criterios de responsabilidade das empresas. Os fondos solidarios son unha forma alternativa e complementaria de financiar ONG ou proxectos sociais e de desenvolvemento; son unha peculiaridade do mercado financeiro español, xa que en ningún outro lugar de Europa considérase que este tipo de fondos sexan ISR. No entanto, tamén hai algúns fondos socialmente responsables que son, á súa vez, solidarios e que tamén ceden unha parte da comisión da xestión ou de depósito a entidades benéficas, aínda que non adoita ser o habitual.

Moitos particulares consideran escasa a achega que fan os fondos á ONG. Que proporción das ganancias destínase a axudas solidarias?

A achega realizada adoita variar entre o 0,4% e o 21% da comisión de xestión e de depósito aplicadas sobre o patrimonio total do fondo, dependendo destes.

Que porcentaxe da ganancia leva a xestora do fondo e que porcentaxe o investidor?

Neste punto non hai nada establecido. A xestora ingresa unicamente a comisión de xestión, posto que non é práctica habitual cobrar comisións de éxito neste tipo de produtos. Os investidores, reciben a rendibilidade neta como en calquera outra investimento, dependendo da xestión que se faga dos fondos, tal e como sucede nos fondos convencionais.

Que garantía ten o investidor de que o seu diñeiro se destine a axudar?

A transparencia e a investigación ética definen este tipo de investimento, por tanto as garantías son do 100%. A propia estrutura do fondo garante, a través de diferentes mecanismos (equipos de investigación e institucións de control), que a xestión do fondo realícese conforme ao ideario ético establecido, e que se invista nos sectores e empresas elixidos. No caso dos fondos solidarios, a propia entidade xestora informa cada seis ou doce meses do importe dos donativos efectuados á distintas ONG. Por tanto, hai canles de información establecidos que garanten a transparencia na xestión dos devanditas investimentos.