Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Mercados alternativos en Bolsa, invisto ou non?

Pódese conseguir unha rendibilidade moi superior á obtida con outro tipo de accións que cotizan nos índices bolsistas, pero os riscos son moi elevados
Por José Ignacio Recio 21 de Maio de 2015
Img inversion hd
Imagen: sanja gjenero

O recente caso da empresa Gowex puxo de manifesto o perigo de investir os aforros en empresas que cotizan no mercado alternativo. Supoñen a oportunidade de xerar importantes plusvalías ao investimento, pero non menos importantes son os riscos para os pequenos e medianos aforradores. A cotización dos seus prezos pode subir cunha verticalidad excesiva respecto doutro tipo de accións que cotizan nos índices bolsistas máis convencionais, pero os seus descensos -ao non cumprir coas expectativas dos mercados- son tamén moi acusados, o que pode pór en difícil situación o patrimonio dos investidores. Débese investir neles ou non? Ao longo das seguintes liñas indícanse as características destes mercados, así como as súas vantaxes e inconvenientes.

Características dos mercados alternativos en Bolsa

Se pequenos e medianos investidores deciden comprar accións de empresas que cotizan nos mercados alternativos en Bolsa, deberán ter presente unha serie de características que a diferenza das principais compañías que cotizan no mercado continuo. As emocións fortes están aseguradas pois teñen unha elevada rendibilidade, pero á conta de asumir un enorme risco.

 • Son valores con moi pouca liquidez, algo que fai máis difícil entrar e saír neles no momento requirido, en especial respecto das cantidades máis esixentes.

 • A súa volatilidade é explosiva, por encima do habitual: axiña que poden subir un 20%, como depreciarse na mesma magnitude.

 • Son valores moi perigosos para operar neles, xa que a información das súas empresas é menos precisa e, nalgúns casos, son de recente creación, polo que non se dispón de moitos datos sobre elas.

 • Non é aconsellable, baixo ningún aspecto, realizar investimentos cuantiosos; e, se seica e para os investidores máis agresivos, cunha parte mínima do capital destinado para o investimento.

 • É pouco ou nulo o seguimento que fan destas compañías os intermediarios bolsistas, de forma que se fai máis difícil cuantificar cal é o prezo obxectivo das súas accións.

 • Ningunha das súas empresas reparte dividendos, nin por outra banda contan as recomendacións por parte dos operadores bolsistas.

 • Moitas veces as súas compañías baséanse, non no crecemento real das mesmas, senón en expectativas que crean no mercado, algo que xera moita volatilidade aos seus prezos.

 • Requiren dun manexo especial entre os investidores, polo que só son aptas para os que teñen maior experiencia nos mercados bolsistas alternativos.

 • As empresas proceden de sectores moi especializados, algúns deles con nichos de negocio de recente creación e que son máis difíciles de objetivar no seu posicionamento.

 • Están destinadas para operacións marcadamente especulativas, nas que manter o investimento a medio e longo prazo supón un elevado risco que teñen que asumir os investidores.

 • Non son aconsellables para un perfil de investidor de carácter conservador ou defensivo polas propias características dos valores que integran estes mercados.

Problemas para operar

A falta de liquidez é un dos principais inconvenientes que atopan quen pretenden comprar accións que cotizan nos mercados bolsistas alternativos. Isto agudízase nas operacións de venda, xa que é probable que a súa orde non se execute no día requirido, debido á pouca axilidade que teñen estes mercados para desenvolver as ordes dos clientes.

Outro problema ao que se enfrontan os pequenos investidores é que non cotizan continuamente cada xornada, senón que o fan nuns cortes diarios nos que a volatilidade é extrema.

Estas son tan só dúas características que definen aos valores integrantes destes mercados, e que poden incidir en que os clientes prefiran outros mercados bolsistas con maiores garantías e transparencia para a defensa dos seus intereses. Non en balde, os seus riscos increméntanse de forma notable en cada unha das súas operacións.