Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Microcréditos: último recurso para financiarse

A concesión de microcréditos provén de entidades sen ánimo de lucro, bancos especializados ou entidades procedentes das caixas de aforros
Por José Ignacio Recio 19 de Abril de 2013
Img billetes
Imagen: Images_of_Money

En plena crise, e cando non parece que haxa indicios de mellora a curto prazo, hai miles de persoas con escasos recursos que xa non saben como obter financiamento. A súa última oportunidade poden ser os microcréditos, que se conceden a persoas con poucos recursos financeiros para que inicien ou amplíen unha actividade económica. Estes préstamos cun tipo de interese inferior aos do mercado caracterízanse porque, a diferenza do financiamento clásico, a súa concesión parte de entidades sen ánimo de lucro (ONG, fundacións privadas…), aínda que tamén a xeran algúns bancos especializados ou entidades procedentes das caixas de aforros.

Microcréditos para demandantes con escasos recursos

En momentos de crise económica, son as persoas con menos recursos económicos ou as máis vulnerables aos seus efectos (desempregados, excluídos sociais, etc.) quen teñen máis difícil o seu acceso ás fontes de financiamento tradicionais. Como última opción, queda acudir aos microcréditos sociais, que se conceden case sempre a persoas con escasa capacidade económica para que inicien ou amplíen unha actividade empresarial. O importe total destes créditos pode chegar ata 15.000 euros e dáse, polo xeral, cun tipo de interese inferior aos do mercado, por iso é polo que sexan máis vantaxosos para os seus demandantes.

O importe total dos microcréditos pode chegar ata 15.000 euros e dáse cun tipo de interese inferior ao do mercado

Outro punto que caracteriza a este produto social é o que se refire a quen os emite: a diferenza do financiamento clásico, a súa concesión parte de entidades sen ánimo de lucro (ONG, fundacións privadas, etc.), aínda que tamén o xeran algúns bancos especializados ou entidades procedentes das caixas de aforros.

Non están destinados para satisfacer as demandas de consumo, senón que, pola contra, concédense ás persoas que presentan un bo proxecto e non teñan posibilidade de conseguir financiamento nunha entidade tradicional ao carecer de avais ou garantías. Dáse prioridade aos sectores da poboación con máis risco de exclusión, como desempregados, novos, mulleres ou inmigrantes, e tratan de promover o seu espírito empresarial.

Propostas actuais de financiamento social

Aínda que non hai unha oferta prolífica entre as entidades bancarias, pódense atopar algunhas propostas puntuais e concretas.

BBK ofrece microcréditos a clientes que, aínda tendo capacidade de pago, viven en situación de exclusión social por distintos motivos (fogares monoparentais en conxuntura económica precaria, mulleres en circunstancia de exclusión, inmigrantes, persoas con discapacidade…). Son préstamos sustentados na confianza dunha persoa física ou xurídica, ou dunha entidade social sen ánimo de lucro que, como centro colaborador deste proxecto, testemuña a inclusión dos solicitantes nalgún proceso de inserción laboral ou social.

Microbank, entidade dependente da Caixa, presenta unha dobre vía neste tipo de produtos sociais. Por unha banda, ofrece o Ecomicrocrédito Persoal, dirixido a persoas con ingresos inferiores a 18.000 euros anuais que queiran adquirir produtos respectuosos co medio ambiente e potenciar, así, o consumo sustentable e o aforro de enerxía. Desta forma, poden comprar calquera electrodoméstico clasificado con etiqueta enerxética de clase A ou superior: lavadoras, televisores, frigoríficos, aparellos de aire acondicionado, lavalouzas, etc. Tamén poden facerse con calquera tipo de vehículo con emisións inferiores a 120 g/km ou que sexa propulsado con combustibles alternativos (vehículos híbridos ou eléctricos), ou levar a cabo unha reforma na vivenda para mellorar a eficiencia enerxética. A través desta liña de financiamento “brando”, pódese solicitar un importe máximo de 25.000 euros, cun prazo de amortización de ata seis anos, coa posibilidade de amplialo a oito anos en operacións que excepcionalmente así o requiran, e coa flexibilidade de dispor dunha carencia de ata 12 meses.

Os credifondos permiten obter un crédito persoal con condicións preferentes aos partícipes de fondos de investimento que necesiten liquidez

Por outra banda, Microbank tamén brinda os Microcréditos Persoais, dirixidos a persoas con ingresos inferiores a 18.000 euros anuais. O seu obxectivo é financiar proxectos vinculados ao desenvolvemento persoal e familiar, así como a necesidades derivadas de situacións puntuais ou imprevistas (gastos vinculados á vivenda, saúde, educación, adquisición de transporte necesario, etc.) ou derivadas de circunstancias de dependencia ou incapacidade. Concédese unha cantidade máxima de 25.000 euros e un período de devolución de seis anos sen carencia, ou con ata 12 meses de carencia incluídos.

Non só as entidades financeiras comercializan este produto. Unha delas é a Fundación Inclúe, unha entidade de microcrédito social que facilita e promociona o autoemprego como vía de inserción socio-laboral a persoas con dificultades para acceder ao crédito no banco tradicional. Presta servizos financeiros para a posta en marcha ou consolidación de pequenos negocios.

E fóra das nosas fronteiras, en Portugal, Millenium BCP ofrece este tipo de financiamento para apoiar ás persoas e as microempresas con proxectos empresariais viables. Proporciónase ata 25.000 euros, por cada candidato, para a creación ou expansión do seu negocio. O tempo máximo para reintegralo é de 48 meses para cantidades inferiores a 7.000 euros, e de 60 meses para cifras superiores.

Outras formas de financiamento preferente

Hai outra forma de financiamento que, sen basearse nos pequenos créditos de carácter social, pode ser tamén moi interesante para os usuarios, polos seus especiais características.

Destacan os créditos de pequena contía que se comercializan sen intereses, que permiten dispor de ata 5.000 euros para afrontar gastos puntuais ou imprevistos, mediante só o pago dunha cantidade no momento da apertura. Estas propostas de financiamento tamén se caracterizan porque se poden obter con facilidade, sen realizar trámites nin papelorios, e ingrésanse rápido na conta dos seus demandantes.

Outra alternativa son os Credifondos, que posibilitan conseguir un crédito persoal con condicións preferentes aos partícipes de fondos de investimento que necesiten liquidez. Desta maneira, os seus titulares poden evitar a materialización das súas plusvalías en fondos mediante a pignoración das súas participacións, sen interromper o prazo do seu investimento.

Financiamento vantaxoso para os mozos

Un dos sectores sociais máis proclives ás vías de financiamento brandas son o dos mozos entre 18 e 30 anos, xa que contan con préstamos para afrontar as súas primeiras necesidades (sacarse o permiso de conducir, adquirir un computador…) baixo condicións moi beneficiosas. Isto é así porque moitos destes produtos pódense contratar sen intereses, cun tipo nominal do 0%, que lles permite realizar estes primeiros gastos dunha forma máis sosegada e cun período de amortización que ten o seu tope máximo entre un e dous anos.

Está destinado para contías económicas non moi elevadas, polo xeral por baixo de 3.000 euros, que deixan acceder a estes produtos dunha maneira menos complicada que no caso das vías de crédito máis tradicionais. Os requisitos son menores e, en moitos casos, basta co aval dos pais. Tamén é habitual que estean exentos de comisións , aínda que algúns modelos puntuais están penalizados cunha comisión por apertura de en torno ao 1%.