Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Muller con fillos? Así crece a túa pensión en seis pasos

As mulleres que se xubilen a partir de 2016 e fosen nais de dúas ou máis fillos recibirán un complemento á súa pensión de xubilación, viuvez ou incapacidade
Por Blanca Álvarez Barco 25 de Xaneiro de 2016
Img mujeres hijos pension dinero
Imagen: creatista

Cambiar cueiros, dar biberóns, levar aos nenos ao cole, acudir ás tutorías e adestramentos ou supervisar os deberes dos seus fillos son só algunhas das moitas tarefas que unha nai (e pai) compaxina a diario co seu traballo fóra de casa. Para recoñecer a contribución das nais traballadoras, o Goberno creou o complemento salarial ás súas pensións, que se aplicará ás mulleres que se xubilen desde o 1 de xaneiro deste ano e tivesen dous ou máis nenos. Como crecerá a súa pensión? Á pensión final aplicarase un incremento do 5% se a muller tivo dous fillos, engadirase un 10% se tivo tres ou un 15% se é nai de catro ou máis. Todas as claves deste novo complemento salarial debúllanse neste artigo.

Es nai? A túa pensión crece

As responsabilidades familiares non afectan por igual a homes e mulleres, pois estas ven como ter unha familia inflúe de maneira decisiva na súa carreira laboral. Ter fillos determina case sempre a traxectoria profesional dunha muller: as xornadas a tempo parcial son a nota dominante mentres os nenos son pequenos e as súas carreiras laborais interrómpense con frecuencia. Encargarse dos seus fillos repercute de forma negativa na evolución profesional dunha nai e inflúe de maneira significativa na percepción de rendas e na súa cotización á Seguridade Social e, por tanto, na contía da súa futura pensión (en 2015, a pensión media de xubilación dunha muller foi un 38% inferior á media do home).

Para recoñecer a contribución das nais traballadoras o Goberno español ha creado este complemento salarial. Así, as mulleres que accedan a partir do 1 de xaneiro de 2016 ás pensións de xubilación, incapacidade permanente ou viuvez recibirán un complemento á súa pensión, se foron nais de dúas ou máis fillos. Así o indica a Lei de Orzamentos Xerais do Estado para 2016 (Lei 48/2015, de 29 de Outubro) e, ademais, regúlase no artigo 60 da Lei Xeral da Seguridade Social. O total de beneficiarias, segundo os cálculos realizados polo Instituto Nacional da Seguridade Social ata 2019, será de 455.504 mulleres (neste 2016, as primeiras 123.357) e a medida terá carácter permanente.

A pesar de ser unha boa iniciativa, a normativa deixa fóra ás nais traballadoras con situacións de necesidade máis graves, aquelas que accedan a unha concisa pensión non contributiva, como sinala Amparo Ballester, catedrática da Universidade de Valencia.

1. Nais, canto crece a pensión?

O complemento é un incremento directamente aplicable á pensión final. É un importe equivalente ao resultado de aplicar unha porcentaxe determinada de acordo coa seguinte escala:

  • Por ter e criado dous fillos: 5%.
  • Por ter e coidar tres nenos: 10%.
  • Por ter e criar catro ou máis pequenos: 15%.

2. Hai que cumprir algún requisito?

Si. Só serán beneficiarias as mulleres que desde o 1 de xaneiro do recentemente estreado 2016 sexan beneficiarias dunha pensión de xubilación, viuvez ou incapacidade permanente, e sempre que tivesen dúas ou máis fillos (biolóxicos ou adoptados).

Img ninos dinero grande
Imaxe: Carissa Rogers

3. Se a pensión supera o límite máximo , concédese o complemento á pensión?

Si, pero redúcese. Admítese que o complemento supere a pensión máxima, pero neste caso a contía do complemento queda reducida ao 50%, como explica o doutor en Dereito Javier Pozo Moreira. Así, unha muller que tivese dous nenos coa pensión máxima recoñecida verá incrementada dita contía nun 2,5% (non un 5%); se ten tres, un 5% (non un 10%); e catro ou máis, un 7,5% (non un 15%).

4. Se unha pensión non chega ao mínimo e ten complemento, poden cobrarse os dous?

Si. Se a pensión recoñecida inicialmente non chega á mínima fixada para ese ano, recoñeceráselle o complemento a mínimos para alcanzar a pensión mínima legal que inclúan cada ano os Orzamentos Xerais do Estado. E, ademais, engadiráselle o complemento por maternidade.

5. Se se cobra máis dunha pensión, que sucede?

Cando se recibe máis dunha pensión (viuvez e xubilación, por exemplo), recoñécese este complemento por fillo só a unha das pensións da beneficiaria. O complemento aplícase á que sexa máis favorable para a muller.

6. As xubilacións anticipadas teñen complemento?

Se a xubilación anticipada é voluntaria, a muller non ten dereito a este complemento, pero si o cobrará se a xubilación foi por despedimento. Tampouco se aplicará o complemento nas xubilacións parciais. Con todo, neste caso si se recoñecerá o complemento cando a xubilada parcial deixe de selo e acceda á xubilación completa ordinaria, ao cumprir a idade de xubilación.