Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Multas aos donos de cans

Pasear ao animal sen correa, acceder con el á praia ou colocarlle mal no coche pode ser sancionable
Por Elena V. Izquierdo 13 de Agosto de 2011
Img perro
Imagen: Rev Stan

A maioría das persoas que teñen un animal doméstico trátano como a un máis da familia: aliméntano, paséano, cóidano. Con todo, por descoñecemento da lei, e mesmo por deixamento, nalgunhas ocasións, os propietarios dos cans cometen infraccións que carrexan multas. Soltar ao animal nun parque, permitirlle que ladre de maneira continuada pola noite ou non recoller os excrementos do can pode estar castigado. A contía da sanción varía en función do municipio onde se cometa o acto punible.

Cans sen correa

Aos cans gústalles correr polos parques, ir buscar os obxectos que lles tiran os seus donos… pero non sempre está permitido que o fagan e a diversión do animal pode traer consigo elevadas multas para os seus propietarios, en función da cidade ou da hora na que saquen ás súas mascotas. Se van soltos, en ocasións, xeran molestias aos viandantes, que poden verse arroiados polos animais ou mesmo recibir unha dentada.

Por este motivo, moitos municipios prohiben que os cans vaian soltos, sen correa, tanto en parques como no resto da vía pública. Nalgúns sitios limitan esta norma a determinadas horas do día e noutros contan con espazos acondicionados para que os cans campen ás súas anchas.

A contía da sanción varía en función do municipio onde se cometa o acto punible

En función das ordenanzas municipais de cada localidade, a contía da sanción varía. En Eibar (Gipuzkoa), as multas por levar un can solto oscilan entre 150 e 300 euros. A cantidade máis baixa imponse se o dono non tiña denuncias previas e a máis elevada, se xa é reincidente.

En Pamplona foron axentes de paisano, xunto con compañeiros uniformados, os encargados de vixiar que se cumpra a Lei nunha “campaña canina” posta en marcha pola Policía Municipal este ano. A sanción económica por levar ao can solto fíxase entre 90 e 150 euros, e oscila entre 301 e 2.400 euros se o animal é de raza perigosa.

En Cartaxena, levar ao can pola rúa sen cadea pode supor unha multa de entre 30 e 300 euros e aumenta a 1.750 se o dono é reincidente. No caso de que sexan cans perigosos sen suxeición, poden ter unha sanción de 3.000 euros.

Madrid regulou as horas do día nas que os animais poden estar soltos nos xardíns ou os parques da capital -acoutados polo concello para este fin-, sempre que permanezan baixo o control dos seus donos, que deben velar porque non molesten nin danen a outras persoas ou animais nin deterioren bens ou instalacións públicas. Esta normativa non se aplica se son cans perigosos, nese caso sempre terán que ir con correa e boceira.

Os cans perigosos sempre terán que ir con correa e boceira

As sancións provocan en ocasións as críticas de quen teñen un can, que consideran esaxeradas as multas e cren que os animais ven prexudicados por non facer exercicio. Por outra banda, a quen molesta que os cans vaian soltos, consideran que a policía non se emprega o suficiente para facer cumprir a normativa.

Excrementos na rúa

Outro dos motivos polos que se pode sancionar ao dono dun can é non recoller os excrementos que deixe o animal na vía pública. É certo que este comportamento incívico reduciuse moito grazas ás campañas en favor da limpeza, á repartición de bolsas e á instalación de papeleiras para deixar as deposiciones dos cans. Hoxe en día, non é estraño ver aos donos dos animais pasear con estas bolsitas especializadas, xunto co can e a correa, pero aínda son moitas as persoas que non teñen un comportamento tan adecuado.

Para quen non respecten a convivencia e deixen as feces dos seus animais no chan, hai multas cuxa contía varía tamén en función da normativa municipal aplicable.

Se os ladridos superan os decibeis permitidos, os donos poden ser sancionados

En Vigo hai decenas de sanecanes “”, papeleiras onde depositar os excrementos dos animais. Nelas hai sinais nas que se anuncia que as multas para os donos infractores oscilan entre os 750 e os 1.500 euros, tamén aplicables a quen leven ao seu can sen correa. No entanto, a ordenanza municipal sitúa estas multas entre 150 e 300 euros. En Alacante, para evitar que as rúas se enchan de feces caninas, as multas roldan os 200 euros.

No entanto, numerosos infractores quedan impunes porque a policía municipal, con frecuencia encargada de sancionar estas condutas, non pode dedicarse a perseguir aos donos dos animais ou é difícil dar con eles mentres incumpren a norma.

Ladridos

É normal que os cans ladren cando están contentos, se se atopan tristes ou cando chega o seu amo a casa. Pero se os ladridos son demasiado continuados ou a súa intensidade é elevada, os veciños senten molestos.

O amo é o responsable de que o animal manteña certo silencio e, aínda que a maioría dos propietarios de animais teñen condutas adecuadas, moitas veces é o amo quen fomenta que o can ladre ao deixalo só durante horas ou por incentivar un comportamento ruidoso. Nestes casos, cando a autoridade pode comprobar que os cans superan os decibeis esixidos a determinadas horas ou se os aullidos do animal son permanentes, os donos poden incorrer nunha infracción e ser sancionados.

Mal colocados no coche

Cando chega o verán case todas as familias pasan uns días fóra -na praia, no pobo ou na montaña- e as mascotas acompáñanos. Os medios públicos de transporte, como o tren, o autobús ou o avión, teñen a súa propia normativa para levar animais, ás veces estrita. Por iso, o medio máis cómodo para viaxar con cans é case sempre o propio automóbil.

Tamén para estes casos hai normas de obrigado cumprimento sobre como debe colocarse ao can no coche. Tanto pola seguridade do animal -e a dos ocupantes do vehículo- como para evitar o desembolso económico que traería consigo unha multa, o dono do can ten que seguir unhas pautas. O incumprimento da lexislación pode carrexar unha multa de 100 euros.

Colocar mal ao can no coche pode carrexar unha multa de 100 euros

  • O can pode ir nos asentos traseiros do vehículo, no lado oposto ao condutor, sempre que vaia suxeito co cinto e ocupe unha praza.

  • O dono tamén ten a posibilidade de colocarlle na parte traseira do automóbil, separado do resto dos ocupantes por unha rejilla.

  • Se é pequeno pode viaxar nun trasportín no chan, que tamén deberá ir suxeito.

Na praia

Cando unha familia opta por viaxar coa súa mascota, busca o medio de transporte que mellor se adecue ao animal e, se vai pasar uns días nun establecemento hoteleiro, contrata un onde admitan cans. Se o seu destino é a montaña non adoita haber problemas, pero na costa a situación para o animal é máis complicada porque, en xeral, non permiten que os cans vaian pola praia e as multas por incumprir a norma poden ser elevadas.

Algunhas localidades prohiben a presenza de cans nos areais durante todo o ano, mentres que outras pon estes límites só nos meses de verán. É cando máis xente goza do mar e os animais, mentres xogan, poden molestar aos bañistas, lanzarlles area ou salpicarlles con auga. Nalgúns municipios costeiros, os cans poden ir pola area a determinadas horas do día e noutros se lles permite a entrada só se van con correa.

Nalgunhas praias, os cans poden ir pola area a determinadas horas do día

Polo xeral, indícase a prohibición e hai campañas previas para que os propietarios dos animais coñezan a normativa. Moitas veces son os socorristas quen avisan á autoridade e noutras ocasións son os propios bañistas quen chaman ao sentirse molestados polos animais.

Nalgúns municipios asturianos, como Gozón, as multas oscilan entre 90 e 200 euros, en función de se a infracción é catalogada como leve, grave ou moi grave. Tarragona castiga a presenza de cans nos areais con multas de entre 750 e 1.500 euros, sancións que moitos cidadáns consideran esaxeradas.

Abandono e malos tratos

Máis aló de comportamentos pouco adecuados ou de actitudes do dono do can que poden resultar molestas para a convivencia, os malos tratos e abandono de animais son actuacións que aumentan na época estival.

Para tentar paliar estes comportamentos reformouse o Código Penal, que tipifica como delito os malos tratos ás mascotas. O artigo 337 establece que quen maltrate de maneira inxustificada a un animal doméstico ou amansado e cáuselle a morte ou lesións que menoscaben gravemente a súa saúde, será castigado coa pena de tres meses a un ano de prisión e inhabilitación especial dun a tres anos para o exercicio de profesión, oficio ou comercio que teña relación cos animais.

Os malos tratos aos animais tamén están castigados na lexislación das Comunidades Autónomas. En Andalucía, o abandono e os malos tratos leva multas de entre 2.001 e 30.000 euros. As faltas menos graves teñen sancións de entre 501 e 2.000 euros e as leves, de 75 a 500.

En Cataluña os feitos moi graves castíganse con multas que van de 2.000 a 20.000 euros e en Estremadura oscilan entre 1.500 e 15.000. En Aragón, a contía é máis elevada e alcanza 150.000 euros nos casos máis graves.

Cans potencialmente perigosos

Cada certo tempo salta aos medios de comunicación a noticia de que un can atacou a unha persoa e causoulle graves lesións. En moitos casos, son animais cualificados como “potencialmente perigosos”, tales como os pit bull terrier, os rottweiler ou os dogos arxentinos, entre outros.

Para tratar de que isto non ocorra, a Lei marca unha serie de requisitos que han de cumprir quen queiran ter un destes cans.

  • En primeiro lugar deben obter unha licenza, para o que han de ser maiores de idade e non ser condenados por certos delitos como homicidio, lesións, torturas ou asociación con banda armada.
  • Ademais, é necesario formalizar un seguro de responsabilidade civil por danos a terceiros, cunha cobertura non inferior a 120.000 euros.
  • Tamén hai que contar cun certificado de capacidade física e de aptitude psicolóxica.

En espazos públicos, estes animais deben ir sempre con boceira e suxeitos cunha cadea ou correa non extensible de menos de dous metros. En leiras, terrazas ou patios tamén terán que estar atados, a non ser que o dono teña un habitáculo adecuado para protexer ás persoas ou animais que accedan ou se acheguen a estes lugares. Ademais, é obrigatorio que os animais estean identificados mediante un microchip.

A multa por pasear a un destes cans sen boceira ou solto por un parque ou pola vía pública pode ascender a 3.000 euros.