Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Necesito diñeiro para pequenos gastos, que crédito convenme?

Antes de solicitar un préstamo convén analizar as necesidades e posibilidades reais, o importe que se pide e o seu prazo de amortización, ademais dos intereses que se aplicarán
Por José Ignacio Recio 13 de Agosto de 2013
Img billetes
Imagen: Images_of_Money

Quen máis, quen menos necesita dispor de liquidez nestes tempos para tapar algún pequeno buraco. Pero, aínda que se pode acudir a solicitar un préstamo ou crédito, non se trata de aceptar a primeira vía de financiamento que se atope. Pola contra, como se indica no seguinte artigo, convén detectar o mellor modelo posible, e que menos custe, sempre en función das necesidades reais, os importes demandados, os prazos para a súa devolución e os tipos de interese que se apliquen.

Préstamos pequenos, ollo ao tipo de interese

En momentos como o actual, cando os salarios dos traballadores españois han baixado de forma considerable e, por contra, as cargas impositivas fixéronse moito máis fortes, chegar a final de mes supón un calvario para numerosas familias, que precisan dunha inxección de liquidez allea ás ganancias persoais do seu traballo. Isto, na práctica, significa que deben recorrer a unha serie de préstamos para afrontar as necesidades máis imperiosas: pagar impostos, a volta ao cole dos nenos, gastos imprevistos, etc.

O tipo de interese que se aplique no préstamo para pequenos gastos é o que ditaminará o nivel de endebedamento dos seus demandantes no futuro

Dentro delas non é o mesmo acudir a un préstamo persoal que a un rápido, nin que decantarse por un pequeno crédito. Cada un goza dunhas características propias que o pode facer máis favorable para un momento determinado ou nunha situación puntual. Non se trata de recorrer á primeira vía de financiamento que se atope, senón que é cuestión de detectar o mellor modelo posible e que menos custe, sempre en función das necesidades reais, os importes demandados, os prazos para a súa devolución e, por suposto, dos tipos de interese que se apliquen.

Este último aspecto é un dos máis importantes, porque é o que ditaminará o nivel de endebedamento dos seus demandantes no futuro. Trátase de atopar un financiamento o máis flexible posible para momentos puntuais, sen ter que pagar intereses abusivos. En todos os casos, hai que demandar o importe necesario, nunca cantidades superiores, xa que haberá que devolvelo máis tarde e, nos casos en que os problemas de liquidez son recorrentes, será un grave problema. Hai que saber con claridade que tipo de financiamento solicítase e como afectará á economía familiar.

Que préstamo convenme?

Unha das vantaxes do actual mercado crediticio español é que non é un sector homoxéneo e pódese elixir entre moitos modelos, en función das necesidades reais do cliente.

  • Préstamos persoais: unha das opcións máis satisfactorias para os intereses dos demandantes son os préstamos persoais, cuxa única garantía é o propio prestatario.Abarcan diferentes importes, desde os máis pequenos ata os máis esixentes, cun prezo que oscila entre o 8% e 14% en función dos modelos seleccionados, e ao que hai engadir nalgúns casos as comisións que poden elevar o seu custo en ata un 2%. Este modelo de financiamento concédeno os bancos, e réxense por uns parámetros aos que non todos os usuarios poden acceder (dependen dos salarios, garantías e outros requisitos), polo que ás veces os demandantes a quen se lles denegan teñen que recorrer a outras alternativas, na maioría das ocasións máis caras.

  • Préstamos rápidos: estes créditos persoais de importes máis baixos, que de cando en cando superan os 5.000 euros, son concedidos por empresas de capital privado. Teñen a vantaxe de que os requisitos para acceder a eles son menores e, por tanto, son máis fáciles de conseguir. Pero hai que pagar uns tipos de interese máis elevados, que mesmo poden dobrar o dos préstamos persoais, xa que adoitan superar o 22%. Están destinados para persoas que necesitan rápido dunha liquidez e que reúnen os requisitos para acceder a un crédito persoal.

  • Pequenos préstamos: aínda que supoñen uns adiantos pouco esixentes, pois teñen un tope máximo de 500 euros, contan cuns prazos de devolución moi curtos (entre un e 30 días) e os seus intereses son moi elevados en relación ao importe concedido. Só son aconsellables para situacións de emerxencia nas que se precise dunha pequena cantidade para afrontar gastos puntuais ou inesperados, aínda á conta de deixarse máis euros dos necesarios para o pago dos intereses.

  • Préstamos p2p: estes créditos entre particulares están a florecer nos últimos anos como fórmula para pagar menos diñeiro polos intereses. Non en balde, este tipo de produtos dispón dunhas condicións menos encorsetadas, xa que varían en función do que están dispostas a aceptar ambas as partes, co cal se poden dar todos os escenarios posibles.

Como alixeirar os préstamos

Os demandantes destes produtos tratan de conseguir os créditos máis baratos, e hai determinadas estratexias que poden axudar a logralo.

  • Unha delas pasa por contratalos por Internet, xa que poden reducir os seus tipos de interese nun ou dous puntos porcentuais sobre os modelos tradicionais. Mesmo hai entidades cuxas propostas fan que se aforre máis diñeiro, con webs que permiten encher un cuestionario en pouco tempo para saber se conceden o financiamento, e que responden con gran rapidez.

  • Outra fórmula é domiciliar a nómina, xa que, a través desta operación, o acceso a créditos preferentes é maior, e con menos intereses e comisións.

  • Ser perseverante na procura destes produtos, pois se pode detectar algunha boa oferta que se plasme en créditos persoais máis baratos, cun mínimo de interese.