Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Non teño avogado, como atopo un de confianza?

Convén elixir un especialista na área de dereito do caso, con experiencia e, se é posible, do que se teña referencias
Por Blanca Álvarez 5 de Febreiro de 2019

Unha disputa coa comunidade de veciños? Problemas co teu inquilino? O banco cobrou un concepto que non debía? Son moitas as situacións nas que podemos necesitar pornos en mans dun avogado, pero cando chega o momento… como elixir un? O máis conveniente, segundo os especialistas consultados nesta reportaxe, é escoller un avogado experto no asunto de litixio. Se é un tema de traballo, hai que acudir a un laboralista; se o que se dirime é quen queda coa custodia dos nenos tras un divorcio, haberá que asesorarse cun avogado de familia, etc. Ademais, e primordial para non equivocarnos, é elixir a un profesional con suficiente experiencia e, se é posible, con referencias..

Img abogado reunion listadogrande

Avogado de cabeceira? Non, un especialista en cada materia

Ter un avogado como quen ten un médico de cabeceira é habitual en países como Estados Unidos, pero non no noso. Por que os españois non temos un avogado de referencia a quen acudir para calquera problema? A clave está no sistema legal, pois o anglosaxón é moi diferente. En España, é bo ter un avogado en quen confiar, “pero a complexidade do Dereito fai necesario que os asuntos se traten por especialistas“, explica Juan Carlos Burguera, do despacho Burguera Avogados.

Img ok abogado grande

Non é o mesmo tratar un despedimento que a custodia dos fillos, nin reclamar unha indemnización por un accidente que actuar contra un banco. O Dereito ten múltiples ramas (dereito de familia, fiscal, laboral, penal…) e cada especialista manéxase mellor na área na que é experto que nas demais. Esta especialización asegura que sempre estaremos nas mellores mans, segundo o asunto que necesitemos.

Ademais, se en todas as profesións a experiencia é un grao, no caso de escoller avogado é fundamental ter en consideración que fixo antes. Os seus anos de traballo e os éxitos cos que conte farán que teñamos máis confianza e afrontaremos a situación con máis seguridade.

Cando se necesita un avogado?

En que ocasións faranos falta un avogado? “Practicamente todo o que facemos pode acabar necesitando a intervención dun avogado”, apunta Burguera. E, en especial, todo o que implique un desembolso económico: compras, subministracións, produtos bancarios, seguros, viaxes, inmobles, traballo… Pero “mesmo materias que en principio non son económicas acaban nos xulgados, como cuestións de familia ou sobre o dereito á honra”, recoñece. E, ademais, hai cuestións básicas, como asinar un contrato ou revisar unha factura, para as que en ocasións se precisa da axuda dun experto.

Case todo o que facemos pode acabar necesitando a intervención dun avogado

E cales son as circunstancias máis comúns para as que se recorre a un avogado en España? Conflitos con veciños ou coa empresa? Reclamacións por accidente? Herdanzas, divorcios, custodias…? “Ultimamente -explica o experto- tiveron especial relevancia as reclamacións bancarias, aínda que no resto de materias segue habendo litigiosidad”.

Buscar un avogado: mellor, con referencias

O avogado escollido debe reunir unha serie de cualidades. Ademais de ser experto na materia que teña que tratar, é importante que sexa accesible. Así, hai que valorar que manteña ao tanto dos avances do caso e que responda as chamadas e os correos electrónicos.

Ás veces é difícil saber onde e como buscar (e atopar) un bo avogado: por Internet, en prensa, a través dun anuncio na tele ou a radio… “A miña recomendación -apunta Burguera- é buscar un especialista na materia da que trate o caso”. É importante, ademais, contar con referencias antes de decidirse. En ocasións, daranas familiares, amigos ou compañeiros, pois a boca a boca e a experiencia de achegados funciona moi ben nestes casos. Tamén é posible consultar as opinións vertidas en Internet. E, por suposto, a impresión que produza tras manter unha conversación con el ou ela será definitiva para tomar unha decisión.

Os honorarios dos avogados

Canto custarán os servizos dun avogado? Que tarifas medias cobran? “Non é posible falar de tarifas medias pois cada asunto, en función da súa complexidade, require un orzamento personalizado”, indica o letrado de Burguera Avogados.

É importante non ter só en conta este factor e evitar decidirnos por un avogado ou outro polos seus honorarios. Con tarifas similares (aínda que sexa un pouco máis elevada), sempre convén escoller ao que teña máis experiencia ou aquel de quen se teña referencias.

Avogados de oficio, defensores de quen non ten recursos

Os avogados da quenda de oficio son profesionais moi competentes e asignados pola Administración para que as persoas con poucos recursos poidan ser asistidos legalmente.

Na quenda de oficio, como sinala o avogado Juan Carlos Burguera, normalmente “esíxese unha especialización, polo que a maioría dos letrados ten un bo coñecemento da materia específica da que van tratar”.