Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Normas para gozar dun cotillón seguro

Asegurarse de que o local ten licenza, que non se supera o aforamento e que as saídas de emerxencia non están obstruidas permitirá gozar sen sobresaltos dun cotillón
Por Ana Palomo Trigo 28 de Decembro de 2012
Img fiesta

O Nadal xa chegou e os españois prepáranse para celebrar o Fin de Ano e a Noite de Reyes nos distintos cotillóns que se desenvolverán en cada localidade. Por mor dos desgraciados acontecementos da festa de Halloween no Madrid Area, as normativas e ordenanzas municipais que regulan a organización de festexos en espazos pechados endurecéronse, co fin de velar pola seguridade, sobre todo, cando se concentran grandes multitudes. No seguinte artigo ofrécense algunhas recomendacións para gozar sen riscos dos cotillóns e demais celebracións do Nadal. Por unha banda, enuméranse as obrigacións que han de cumprir as empresas organizadoras e, por outro, as precaucións que deben observar os seus asistentes.

Unha normativa máis estrita para a celebración de festas

Como cada ano, o inicio das festas do Nadal supón a chegada das celebracións coa familia, amigos ou compañeiros de traballo. Cotillóns e macrofiestas en bares, discotecas, karaokes, restaurantes, carpas e polideportivos habilitados para o efecto xorden nestes días ofrecendo diversión nocturna con prezos que van desde os 30 euros en diante. A barra libre de bebidas ou os bonos por consumicións, as bandexas con doces do Nadal, as uvas, o roscón ou o chocolate do almorzo, as serpentinas e o confeti, a música ou as actuacións en directo e o ambiente festivo son norma xeral en todas estas celebracións que congregan a unha enorme cantidade de público, na súa maioría, nova.

O billete de entrada da festa e os folletos que a publicitan son imprescindibles ante calquera futura reclamación

Aínda que os cotillóns de Fin de Ano seguen sendo os máis concorridos, cada vez están a cobrar máis protagonismo as festas durante a Noiteboa e na Noite de Reyes. Para a organización destes eventos, tanto os locais que non se dedican de forma habitual a este tipo de actividade, como os establecementos hostaleiros que carecen de licenza para a celebración de cotillóns, deben solicitar unha autorización administrativa especial no municipio correspondente ou na comunidade autónoma de que se trate.

Pola súa banda, os distintos concellos están a endurecer a normativa que regula as condicións en que deben organizarse estes festexos e inspeccionarán durante estas noites os establecementos onde poidan celebrarse festas ilegais para proceder á súa clausura.

Ademais, débese garantir que os cotillóns legais cumpren con todos os requisitos de seguridade e que a venda de entradas non é superior ao aforamento do local.

Antes de adquirir unha entrada para asistir a un cotillón do Nadal, hai que comprobar que o evento posúa todas as garantías de seguridade. De feito, as asociacións de consumidores están a alertar aos usuarios sobre as festas que non cumpren as mínimas normas de seguridade, como a falta de licenza, o exceso de aforamento, a deficiente hixiene ou a pésima calidade das bebidas.

Obrigacións que han de cumprir as empresas organizadoras de cotillóns

 1. O servizo e a calidade dos alimentos e bebidas que se sirvan no cotillón deben responder ao anunciado, xa que a publicidade é vinculante.

  Os produtos de comida que se ofrezan deben estar preparados seguindo as máis estritas normas de hixiene e manipulación de alimentos, para evitar que se poida producir unha intoxicación entre os asistentes. Así mesmo, as bebidas alcohólicas teñen que ser de primeiras marcas para evitar os efectos do coñecido “garrafón”.

 2. A empresa promotora do evento debe contar cun seguro de responsabilidade civil específico que garanta as posibles reclamacións que se formulen polos danos causados a terceiros, persoais e materiais, durante o desenvolvemento da celebración, como:

  • Reclamacións polos danos ocasionados aos asistentes ou espectadores (resbalones, caídas, etc.).
  • Queixas polos danos materiais ao recinto onde se celebra o evento.

  • Responsabilidade Civil Patronal dos traballadores contratados para a celebración da festa, incluídos os autónomos.

  Os límites de cobertura da póliza están determinados pola lexislación vixente en cada comunidade autónoma e condicionados ao aforamento do recinto contratado.

 3. Non se debe superar o horario, os niveis de ruído , nin o aforamento permitidos. Ademais, se na festa hai máis de 100 asistentes, a organización debe contar con vixiantes xurados para previr posibles altercados. A partir dun aforamento de 500, precísase a presenza de dous vixiantes de seguridade e de tres, no caso de que sexa un cotillón de 750 persoas. Cando son 1.000 os asistentes, necesítanse catro vixiantes, e será preciso un vixiante máis por cada fracción de 1.000 persoas.

 4. Se se trata dunha macrofiesta con máis de 1.000 asistentes, é imprescindible a contratación de seguridade privada. Os promotores deben ter, ademais dos vixiantes xurados, a persoas que controlen os accesos e atendan as posibles aglomeracións causantes de accidentes, equipos médicos e ambulancia, etc.

 5. A relación de prezos das consumicións e as follas de reclamacións han de estar ben visibles e a disposición do público.

 6. O dereito de admisión está regulado por cada comunidade autónoma, polo que é recomendable coñecer a normativa local. Con todo, todas as regulacións coinciden en que o exercicio deste dereito non pode encubrir discriminacións. Así, as condicións de acceso ao festexo deben ser públicas e estar visibles.

 7. En caso de instalacións desmontables ou móbiles (como escenarios ou cubertas), os promotores do evento teñen que xustificar a súa adecuada estabilidade.

 8. Os organizadores de festas deben garantir que o local cumpre as pertinentes medidas contra incendios e cóntase cun plan de emerxencias, en caso de necesidade.

 9. Segundo a Lei de Espectáculos Públicos, o local onde se celebre a festa ha de dispor dun número de saídas proporcional ao seu aforamento. Así mesmo, as portas e saídas de emerxencia teñen que estar iluminadas e non poden atoparse atrancadas ou obstruidas.

 10. En caso de incumprir as normativas de seguridade, os locais enfróntanse a sancións que van desde os 1.200 euros ata os 150.000, se se cualifican como moi graves, ademais da posible clausura da sala.

Cautelas que han de observar os asistentes a cotillóns

 1. Segundo a Federación de Usuarios e Consumidores Independentes (FUCI), ao comprar a entrada da festa, o consumidor pode solicitar que se lle mostre a licenza preceptiva para a organización do evento. Ademais, para asegurarse de que a noite transcorrerá sen problemas, o usuario ten dereito a ver as instalacións e coñecer o aforamento total do local e o número de entradas postas á venda.

 2. Así mesmo, os consumidores deben cerciorarse dos servizos incluídos coa compra da súa entrada, como poden ser a barra libre ou, na súa falta, o número de consumicións, o cotillón ou o servizo de guardarropa.

 3. É indispensable gardar a entrada ou o billete de compra e todos os folletos que publiciten a festa, xa que servirán como garantía ante calquera posible reclamación. Así mesmo, hai que ter precaución coas entradas para cotillóns que se venden a través do teléfono móbil ou por Internet, posto que, nalgúns casos, son falsas.

 4. É fundamental acudir a establecementos que teñan a licenza concedida.

 5. Os asistentes a este tipo de festas teñen que respectar as normas máis elementais de seguridade: non fumar, non portar bengalas, petardos e demais artefactos pirotécnicos, etc.

 6. Ademais, para evitar queimaduras, hai que procurar manterse afastados de fontes de calor como estufas ou veas, xa que unha imprudencia pode provocar un incendio que poría en perigo a todo o público. Son noites de humidade e baixas temperaturas e se no espazo onde se celebra a festa utilízanse medios de calefacción por gas (butano, propano, etc.), convén asegurarse de que estea garantida a ventilación.

 7. Os asistentes deben ter localizados os extintores e as portas e saídas de emerxencia. Así mesmo, os sistemas e itinerarios de evacuación teñen que estar ben sinalizados.

 8. Se un usuario cre ser obxecto dalgún feito denunciable no transcurso da festa, é recomendable solicitar os datos de testemuñas presenciais. A actividade dos vixiantes privados está regulada e calquera comportamento anómalo pode ser denunciado.

 9. Queda prohibida a entrada a este tipo de eventos aos menores de 16 anos.

 10. Son noites de excesos e os empachos e a embriaguez non son bos compañeiros de viaxe. Por iso, o mellor é deixar o coche en casa ou que o condutor adquira o compromiso de non beber alcol. Neste sentido, algúns municipios habilitan autobuses para transportar aos seus fogares aos asistentes aos cotillóns.

A ilusión dos mozos non debe estar rifada coa seguridade. Por iso, se os usuarios detectan que o aforamento foi excedido, o que pode levar situacións de perigo, que as consumicións non son da calidade desexada ou que o local non conta coas mínimas condicións de hixiene, deben polo de inmediato en coñecemento das autoridades de consumo da súa localidade.